Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Visserij: Commissie doet voorstel over de vangstmogelijkheden voor 2012 voor de EU-visbestanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee

Brussel, 27 september 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag haar eerste voorstel gedaan over de vangstmogelijkheden voor 2012 voor sommige bestanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. In het voorstel van vandaag worden de totaal toegestane vangsten (TAC's) en de visserijinspanning vastgesteld voor de visbestanden die uitsluitend door de EU worden beheerd, en niet voor bestanden die samen met derde landen worden beheerd. Op basis van wetenschappelijk advies stelt de Commissie voor de TAC voor 9 bestanden (bepaalde bestanden van kabeljauw, zeeduivels, haring, schelvis, heek, tong, scharretongen en langoustine) te verhogen en die voor 53 bestanden te verlagen. De Commissie stelt voor in 2012 de visserij op kabeljauw ten westen van Schotland, in de Ierse Zee en in het Kattegat te verbieden met het oog op de slechte staat van deze bestanden. De voorgestelde veranderingen komen neer op een algemene verlaging van de TAC's met 11 gewichtspercenten ten opzichte van 2011. Het doel van de Commissie is om de TAC's vast te stellen op wetenschappelijk verantwoorde niveaus die de bestanden helpen herstellen en de visserij op de lange termijn duurzaam maken.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki zei hierover het volgende: "Ons voorstel is gebaseerd op een langetermijnplan voor het beheer van de bestanden en op betrouwbare wetenschappelijke gegevens aan de hand waarvan wij onze besluiten kunnen nemen overeenkomstig de door ons voorgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Deze hervorming moet uitmonden in een toekomstgericht visserijbeleid dat is gebaseerd op gezonde visbestanden, zodat de vissers een redelijk inkomen kan worden gegarandeerd."

De voorgestelde vangstbeperkingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Belanghebbenden zijn ook geraadpleegd op grond van het raadplegingsdocument van de Commissie van afgelopen mei (IP/11/638).

Het uiteindelijke doel van de Commissie is dat alle bestanden tegen 2015 duurzaam worden bevist, d.i. op het niveau van de zogenaamde maximale duurzame opbrengst. Dit is een belofte die de EU aan de internationale gemeenschap heeft gedaan, en het is ook een van de belangrijkste pijlers onder de voorgestelde hervorming van het GVB.

Om tegen 2015 de maximale duurzame opbrengst tot stand te brengen is de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) begonnen zijn wetenschappelijke adviezen zo veel mogelijk met die doelstelling voor ogen te formuleren. Ook worden voor alle uit commercieel oogpunt belangrijke bestanden meerjarige beheersplannen ingevoerd. De op deze wijze beheerde bestanden doen het meestal beter dan die waarvoor kortetermijnbesluiten worden getroffen.

Achtergrond

Dit voorstel betreft alleen de 83 bestanden waarvoor TAC's door de EU alleen worden vastgesteld. Het voorstel wordt volgens planning tijdens de Raad Visserij door de ministers van Visserij besproken.

Een tweede voorstel betreft de 66 bestanden waarvoor overeenstemming moet worden bereikt met de regionale organisaties voor visserijbeheer of in het kader van de besprekingen met derde landen, en hierover wordt later deze herfst een besluit genomen. Dankzij deze opsplitsing weten de vissers eerder hoeveel zij in 2012 mogen opvissen en kunnen zij langer van tevoren een planning maken.

Voor sommige bestanden is de langetermijnbenadering reeds gunstig gebleken. Zo bestaat er een goede kans dat de zeeduivelbestanden in Noord- en Noordwest-Spanje reeds in 2012 een duurzaam niveau (maximale duurzame opbrengst) bereiken, ook al wordt er meer gevangen (de voorgestelde TAC bedraagt 110% meer dan de huidige), en de TAC's voor kabeljauw in de Keltische Zee en in de Golf van Biskaje kunnen veilig met 141% worden verhoogd.

Maar voor een aantal bestanden blijven grote zorgen bestaan. Met name als gevolg van de slechte staat van de bestanden stelt de Commissie voor te stoppen met de visserij op kabeljauw ten westen van Schotland, in de Ierse Zee en in het Kattegat. Het beheer van deze bestanden wordt gehinderd door slechte gegevens en ondanks opeenvolgende verlagingen van de TAC's de laatste paar jaar slagen deze bestanden er maar niet in zich te herstellen.

Voor bestanden waarvoor de gegevens te beperkt zijn om een juiste schatting te maken van hun omvang, hanteert de Commissie een zogenaamd voorzorgsbeginsel, waarbij de TAC's met tussen de 15% en de 25% worden verlaagd totdat betrouwbaarder gegevens beschikbaar komen.

Voor 12 bestanden komt in de herfst wetenschappelijk advies uit, zodat het voorstel daarvoor op dit moment geen cijfers bevat.

De Commissie heeft op 15 september reeds voorstellen gedaan voor de vangstmogelijkheden voor 2012 voor de Oostzee (IP/11/1033). Deze voorstellen zullen tijdens de Raad Visserij van oktober door de ministers worden besproken.

Voor meer informatie:

Zie bijgevoegde tabellen voor nadere gegevens over de voorstellen van vandaag voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee

TAC's en quota: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm

Wetenschappelijk advies:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_nl.htm

Meerjarige beheersplannen:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_nl.htm

Tabel 1: Bestanden met voorstellen voor verhoogde TAC's

Latijn

Soort

TAC-gebied

TAC in 2011

TAC 2012

Verschil TAC 2011-12 in %

Gadus morhua

Kabeljauw

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141%

Lophius

Zeeduivel

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110%

Clupea

Haring

VIIghjk

13200

21100

60%

Melanogrammus

Schelvis

Vb,Via

2005

2506

25%

Merluccius

Heek

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15%

Solea solea

Tong

VIIe

710

777

9%

Solea solea

Tong

VIId

4852

5300

9%

Lepidorhombus

Schartong

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8%

Nephrops

Langoustine

Vb(EU), VI

13681

13950

2%

Tabel 2: Bestanden met voorstellen voor ververlaagde TAC's

Latijn

Soort

TAC-gebied

TAC in 2011

TAC 2012

Verschil TAC 2011-12 in %

Nephrops

Langoustine

VIIIc

91

82

-10%

Nephrops

Langoustine

IX en X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10%

Pleuronectes

Schol

VIIde

4665

4179

-10%

Merluccius

Heek

algemene noordelijke TACs (IIIa / IIa en IV / Vb, VI, VII, XII en XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11%

Nephrops

Langoustine

IIa (EU), Noordzee (EU)

23454

20849

-11%

Solea solea

Tong

VIIIab

4250

3755

-12%

Solea solea

Tong

VIIfg

1241

1060

-15%

Solea solea

Tong

VIIhjk

423

360

-15%

Engraulis

Ansjovis

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15%

Solea solea

Tong

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

-15%

Solea solea

Tong

VIIbc

44

37.4

-15%

Clupea

Haring

VIIef

980

833

-15%

Molva molva

Leng

IIIa; EU-wateren van IIIb, IIIc en IIId

92

78.2

-15%

Lepidorhombus

Schartong

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

-15%

Lepidorhombus

Schartong

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15%

Nephrops

Langoustine

VIIIabde

3899

3314.15

-15%

Pleuronectes

Schol

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589.05

-15%

Pleuronectes

Schol

VIIbc

78

66.3

-15%

Pleuronectes

Schol

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335.75

-15%

Pollachius pollachius

Pollak

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIabde

1482

1259.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollak

VIIIc

231

196.35

-15%

Pollachius virens

Koolvis

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

-15%

Solea spp.

Tongen

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

-15%

Brosme brosme

Torsk

III

24

20.4

-15%

Merlangius

Wijting

VIII

3175

2699

-15%

Nephrops

Langoustine

VII

21759

17551

-19%

Latijn

Soort

TAC-gebied

TAC in 2011

TAC 2012

Verschil TAC 2011-12 in %

Lophius

Zeeduivel

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

-25%

Lophius

Zeeduivel

VII

32292

24219

-25%

Lophius

Zeeduivel

VIIIabde

8653

6489.75

-25%

Molva dypterigia

Blauwe leng

int. wateren van XII

815

611.25

-25%

Gadus morhua

Kabeljauw

VIb (Rockall subgebied)

78

58.5

-25%

Argentina silus

Grote zilvervis

I, II EU + int. w.

103

77.25

-25%

Argentina silus

Grote zilvervis

III,IV EU + int. w.

1176

882

-25%

Argentina silus

Grote zilvervis

V,VI,VII EU + int. w.

4691

3518.25

-25%

Melanogrammus

Schelvis

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

-25%

Melanogrammus

Schelvis

VIIa

1317

987.75

-25%

Clupea

Haring

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25%

Clupea

Haring

VIIa

5280

3960

-25%

Lepidorhombus

Schartong

VII

18300

13725

-25%

Lepidorhombus

Schartong

VIIIabde

1806

1354.5

-25%

Nephrops

Langoustine

bijzondere voorwaarde Porcupine Bank

1260

945

-25%

Pleuronectes

Schol

VIIa

1627

1220.25

-25%

Pleuronectes

Schol

VIIfg

410

307.5

-25%

Pleuronectes

Schol

VIIhjk

185

138.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollak

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollak

VII

13495

10121.25

-25%

Sprattus

Sprot

VIIde

5421

4065.75

-25%

Merlangius

Wijting

Vb (EU-wateren), VI, XII, XIV

323

242.25

-25%

Merlangius

Wijting

VIIa

118

89

-25%

Merlangius

Wijting

VIIb-k

16568

12426

-25%

Solea solea

Tong

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38%

Solea solea

Tong

VIIa

390

220

-44%

Tabel 3: Bestanden waarover pas laat advies wordt gegeven

Latijn

Soort

TAC-gebied

TAC in 2011

TAC 2012

Caproidae

Evervissen

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

Horsmakreel

IX

29585

p.m.

Trachurus

Horsmakreel

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Haringhaai

I t/m XIV, Frans Guyana, Kattegat, EU-wateren Skagerrak, EU-wateren CECAF

0

p.m.

Rajidae

Roggen

IIa (EU), Noordzee (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Roggen

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Roggen

VIId

887

p.m.

Rajidae

Roggen

EU-wateren van VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Roggen

EU-wateren van VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Doornhaai

IIIa

0

p.m.

Squalus

Doornhaai

EU-wateren van IIa en IV

0

p.m.

Squalus

Doornhaai

EU-wateren en int. wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

0

p.m.

Tabel 4: Bestanden waarvoor de vaststelling van de TAC aan een lidstaat is gedelegeerd

Latijn

Soort

TAC-gebied

Verantwoordelijke lidstaat:

Clupea

Haring

VIa Clyde

Verenigd Koninkrijk

Trachurus

Horsmakreel

CECAF(Canarische Eiln.)

Spanje pm

Trachurus

Horsmakreel

CECAF(Madeira)

Portugal

Trachurus

Horsmakreel

X, CECAF(Azoren)

Portugal

Penaeus

Peneide garnalen

Frans-Guyana

Frankrijk

Merlangius

Wijting

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugal

Legenda: TAC-gebied

zie ook kaart van visserijzones:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_nl.pdf

I

Barentszzee

IIa

Noorse Zee

IIb

Spitsbergen en Bereneiland

IIIa

Skagerrak en Kattegat

IIIb

Sont

IIIc

Belt

IIId

Oostzee

IVa

Noordelijke Noordzee

IVb

Centrale Noordzee

IVc

Zuidelijke Noordzee

Va

IJsland

Vb

Faeröer

VIa

West-Schotland (Clyde-bestand)

VIb

Rockall

VIIa

Ierse Zee

VIIb

West-Ierland

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Oostelijk Kanaal

VIIe

Westelijk Kanaal

VIIf

Bristolkanaal

VIIg

Zuidoost-Ierland

VIIh

Ingang van het Kanaal

VIIj

Keltische Zee

VIIk

Westelijke Keltische Zee

VIIIa

Zuid-Bretagne

VIIIb

Zuid-Biskaje

VIIIc

Noord- en Noordwest-Spanje

VIIId

Centraal Biskaje

VIIIe

West-Biskaje

IXa

Portugese kust

IXb

West-Portugal

X

Azoren

XII

Noord-Azoren

XIVa

Oost-Groenland

XIVb

Zuidoost-Groenland

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar