Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Is-sajd: Il-Kummissjoni tipproponi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2012 għall-istokkijiet tal-ħut tal-UE fl-Atlantiku u fil-Baħar tat-Tramuntana

Brussell, is-27 ta’ Settembru 2011 – Illum il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l-ewwel proposta tagħha għall-opportunitajiet tas-sajd għall-2012 għal ċerti stokkijiet tal-ħut fl-Atlantiku u fil-Baħar tat-Tramuntana. Il-proposta tal-lum tistipula l-livelli tal-qabdiet totali permissibbli (it-TACs) u tal-isforz tas-sajd għall-istokkijiet tal-ħut immaniġġjati mill-UE biss, u mhux dawk għall-istokkijiet immaniġġjati flimkien ma’ pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid it-TACs għal 9 stokkijiet tal-ħut (għal ċerti stokkijiet tal-merluzz, il-petriċa, l-aringa, il-haddock, il-marlozz, il-lingwata, il-megrim u l-ksampu) u li tnaqqas it-TACs għal 53 stokk, abbażi tal-parir xjentifiku. Il-Kummissjoni qed tipproponi li ma jsir ebda sajd fl-2012 għall-merluzz fil-Punent tal-Iskozja, fil-Baħar Irlandiż u fil-Kattegat, minħabba l-istat ħażin ta dawn l-istokkijiet. Il-bidliet proposti għandhom jammontaw għal tnaqqis ġenerali fit-TACs (skont il-piż) ta 11 % meta mqabbel mal-2011. L-għan tal-Kummissjoni huwa li tistipula t-TACs f’livelli bbażati fuq il-parir xjentifiku li jgħinu fl-irkupru tal-istokkijiet u jwasslu sabiex is-sajd isir sostenibbli fit-tul.

Il-Kummissarju għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, Maria Damanaki, qalet: “il-ġestjoni fit-tul tal-istokkijiet u dejta xjentifika affidabbli li fuqha nistgħu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna huma l-pedamenti tal-proposta tagħna, f'konformità mar-riforma proposta tagħna tal-Politika Komuni tas-Sajd. Din ir-riforma se tirriżulta f’politika tas-sajd tajba għall-ġejjieni, abbażi ta’ stokkijiet vijabbli tal-ħut li se jiżguraw dħul diċenti għas-sajjieda.”

Il-limiti tal-qbid proposti huma bbażati fuq il-parir xjentifiku tal-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (l-ICES) u tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF). Il-partijiet interessati wkoll ġew ikkonsultati f’Mejju abbażi tad-dokument ta’ Konsultazzjoni tal-Kummissjoni (IP/11/638).

L-għan aħħari tal-Kummissjoni huwa li l-istokkijiet kollha jiġu mistada f’livelli sostenibbli, fil-livell imsejjaħ ir-Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY), sal-2015 – l-UE ħadet dan l-impenn mal-komunità internazzjonali, u dan l-impenn huwa wkoll pilastru prinċipali tar-riforma proposta tal-Politika Komuni tas-Sajd (il-PKS).

Sabiex l-MSY jintlaħaq sal-2015, il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (l-ICES) beda jagħti l-parir xjentifiku tiegħu b'dan l-għan fi ħsiebu, kull meta dan kien possibbli. Barra minn hekk, qegħdin jiġu żviluppati pjanijiet ta’ ġestjoni multiannwali għall-istokkijiet kummerċjali l-kbar kollha. Hemm tendenza li l-istokkijiet li jiġu mmaniġġjati b’dan il-mod imorru aħjar minn dawk l-istokkijiet li jkunu suġġetti għat-teħid ta' deċiżjonijiet fuq żmien qasir.

Sfond

Din il-proposta tikkonċerna biss it-83 stokk li għalihom l-UE tiddeċiedi t-TACs tagħhom waħidha u se tiġi diskussa mill-Ministri tas-Sajd tal-Istati Membri fil-Kunsill tas-Sajd ta' Novembru.

Se jkun hemm proposta oħra li tittratta s-66 stokk li għalihom l-opportunitajiet tas-sajd iridu jiġu miftehma mal-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd (RFMOs) jew fil-kuntest ta' konsultazzjonijiet ma' pajjiżi terzi. Din se tiġi ppreżentata iktar tard din il-ħarifa. Permezz tal-qsim tal-proposta b’dan il-mod, is-sajjieda se jkunu jafu minn qabel kemm jistgħu jaqbdu ħut fl-2012 u b’hekk ikunu jistgħu jippjanaw aħjar is-sajd futur tagħhom.

L-approċċ fit-tul diġà wera li huwa ta' benefiċċju għal xi stokkijiet. Pereżempju, l-istokkjiet tal-petriċa fit-Tramuntana u fil-Majjistral ta’ Spanja jistgħu jilħqu livelli sostenibbli (MSY) diġà fl-2012, anke b'livelli ogħla ta' qbid (żieda ta' 110 % fit-TAC proposta), u t-TACs għall-merluzz fil-Baħar Ċeltiku u fil-Bajja ta' Biscay jistgħu jiżdiedu bla problemi b’141 %.

Però għad hemm tħassib serju dwar għadd ta’ stokkijiet. B’mod partikolari, minħabba l-istat ħażin tal-istokkijiet, il-Kummissjoni qed tipproponi li twaqqaf is-sajd għall-merluzz fil-Punent tal-Iskozja, fil-Baħar Irlandiż u fil-Kattegat. In-nuqqas ta’ dejta jfixkel il-ġestjoni ta’ dawn l-istokkijiet u minkejja li sar tnaqqis suċċessiv fit-TACs matul dawn l-aħħar snin, l-istokkijiet xorta ma rnexxilhomx jirkupraw.

Għall-istokkijiet fejn tant m’hemmx dejta li mhux possibbli li jiġi stmat id-daqs tagħhom b'mod xieraq, il-Kummissjoni applikat l-hekk imsejjaħ prinċipju ta' prekawzjoni u naqqset it-TACs b'bejn 15 % u 25 % sakemm tkun disponibbli dejta aktar affidabbli.

Fil-ħarifa se jinħareġ il-parir xjentifiku għal 12-il stokk u għalhekk, bħalissa, il-proposta ma fiha ebda ċifri għal dawn l-istokkijiet partikulari.

Il-Kummisjoni diġà pproponiet l-opportunitajiet tas-sajd għall-Baħar Baltiku għall-2012 fil-15 ta’ Settembru (IP/11/1033). Dawn il-proposti se jiġu diskussi mill-Ministri fil-Kunsill tas-Sajd ta’ Ottubru.

Għal aktar tagħrif:

Ara l-tabelli mehmużin għal detalji dwar il-proposti tal-lum għall-Atlantiku u l-Baħar tat-Tramuntana

It-TACs u l-kwoti: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_mt.htm

Il-parir xjentifiku:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_mt.htm

Il-pjanijiet ta ġestjoni multiannwali:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_mt.htm

Tabella 1: L-istokkijiet li għalihom hemm proposti biex tiżdied it-TAC

Isem bil-Latin

Speċi

Unità tat-TAC

TAC fl-2011

TAC fl-2012

Persentaġġ tal-bidla fit-TAC bejn l-2011 u l-2012

Gadus morhua

Merluzz

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141%

Lophius

Petriċa

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110%

Clupea

Aringa

VIIghjk

13200

21100

60%

Melanogrammus

Haddock

Vb,VIa

2005

2506

25%

Merluccius

Marlozz

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15%

Solea solea

Lingwata komuni

VIIe

710

777

9%

Solea solea

Lingwata komuni

VIId

4852

5300

9%

Lepidorhombus

Megrims

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8%

Nephrops

Ksampu

Vb(EU), VI

13681

13950

2%

Tabella 2: L-istokkijiet li għalihom hemm proposti biex titnaqqas it-TAC

Isem bil-Latin

Speċi

Unità tat-TAC

TAC fl-2011

TAC fl-2012

Persentaġġ tal-bidla fit-TAC bejn l-2011 u l-2012

Nephrops

Ksampu

VIIIc

91

82

-10%

Nephrops

Ksampu

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

VIIde

4665

4179

-10%

Merluccius

Marlozz

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11%

Nephrops

Ksampu

IIa (EU), North Sea (EU)

23454

20849

-11%

Solea solea

Lingwata komuni

VIIIab

4250

3755

-12%

Solea solea

Lingwata komuni

VIIfg

1241

1060

-15%

Solea solea

Lingwata komuni

VIIhjk

423

360

-15%

Engraulis

Inċova

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15%

Solea solea

Lingwata komuni

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

-15%

Solea solea

Lingwata komuni

VIIbc

44

37.4

-15%

Clupea

Aringa

VIIef

980

833

-15%

Molva molva

Ling

IIIa; EU waters of IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

-15%

Lepidorhombus

Megrims

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

-15%

Lepidorhombus

Megrims

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15%

Nephrops

Ksampu

VIIIabde

3899

3314.15

-15%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589.05

-15%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

VIIbc

78

66.3

-15%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335.75

-15%

Pollachius pollachius

Pollakkju

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollakkju

VIIIabde

1482

1259.7

-15%

Pollachius pollachius

Pollakkju

VIIIc

231

196.35

-15%

Pollachius virens

Pollakkju (saithe)

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

-15%

Solea spp.

Lingwata

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

-15%

Brosme brosme

Tusk

III

24

20.4

-15%

Merlangius

Merlangu

VIII

3175

2699

-15%

Nephrops

Ksampu

VII

21759

17551

-19%

Isem bil-Latin

Speċi

Unità tat-TAC

TAC fl-2011

TAC fl-2012

Persentaġġ tal-bidla fit-TAC bejn l-2011 u l-2012

Lophius

Petriċa

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

-25%

Lophius

Petriċa

VII

32292

24219

-25%

Lophius

Petriċa

VIIIabde

8653

6489.75

-25%

Molva dypterigia

Linarda

int waters of XII

815

611.25

-25%

Gadus morhua

Merluzz

VIb (Rockall subunit)

78

58.5

-25%

Argentina silus

Arġentina (silus)

I, II EU + int. w.

103

77.25

-25%

Argentina silus

Arġentina (silus)

III,IV EU + int. w.

1176

882

-25%

Argentina silus

Arġentina (silus)

V,VI,VII EU + int. w.

4691

3518.25

-25%

Melanogrammus

Haddock

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

-25%

Melanogrammus

Haddock

VIIa

1317

987.75

-25%

Clupea

Aringa

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25%

Clupea

Aringa

VIIa

5280

3960

-25%

Lepidorhombus

Megrims

VII

18300

13725

-25%

Lepidorhombus

Megrims

VIIIabde

1806

1354.5

-25%

Nephrops

Ksampu

special condition Porcupine

1260

945

-25%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

VIIa

1627

1220.25

-25%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

VIIfg

410

307.5

-25%

Pleuronectes

Barbun tat-tbajja’

VIIhjk

185

138.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollakkju

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297.75

-25%

Pollachius pollachius

Pollakkju

VII

13495

10121.25

-25%

Sprattus

Laċċa kaħla

VIIde

5421

4065.75

-25%

Merlangius

Merlangu

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

323

242.25

-25%

Merlangius

Merlangu

VIIa

118

89

-25%

Merlangius

Merlangu

VIIb-k

16568

12426

-25%

Solea solea

Lingwata komuni

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38%

Solea solea

Lingwata komuni

VIIa

390

220

-44%

Tabella 3: L-istokkijiet li huma suġġetti għal parir li se jingħata aktar tard

Isem bil-Latin

Speċi

Unità tat-TAC

TAC fl-2011

TAC fl-2012

Caproidae

Minfaħ

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

Sawrell

IX

29585

p.m.

Trachurus

Sawrell

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Pixxiplamtu

I to XIV, French Guyana, Kattegat, EU waters of Skagerrak, EU waters of CECAF

0

p.m.

Rajidae

Rebekkini u raj

IIa (EU), North Sea (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Rebekkini u raj

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rebekkini u raj

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rebekkini u raj

EU Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Rebekkini u raj

EU waters of VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Mazzola griża

IIIa

0

p.m.

Squalus

Mazzola griża

EU waters of IIa and IV

0

p.m.

Squalus

Mazzola griża

EU and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Tabella 4: L-istokkijiet li d-deċiżjonijiet dwar it-TACs tagħhom huma ddelegati lil Stati Membri individwali

Isem bil-Latin

Speċi

Unità tat-TAC

Stat Membru responsabbli

Clupea

Aringa

VIa Clyde

Ir-Renju Unit

Trachurus

Sawrell

CECAF(Canaries)

Spanja

Trachurus

Sawrell

CECAF(Madeira)

Il-Portugall

Trachurus

Sawrell

X, CECAF(Azores)

Il-Portugall

Penaeus

Gambli “Penaeus”

French Guyana

Franza

Merlangius

Merlangu

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Il-Portugall

Qari: Unitajiet tat-TAC

Ara wkoll il-mappa taż-żoni tas-sajd:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_mt.pdf

I

Il-Baħar Barents

IIa

Il-Baħar Norveġiż

IIb

Spitzbergen u l-Gżira Bear

IIIa

Skagerrak u Kattegat

IIIb

Sound

IIIc

Belt

IIId

Il-Baħar Baltiku

IVa

Il-Baħar tat-Tramuntana ta’ Fuq

IVb

Il-Baħar tat-Tramuntana Ċentrali

IVc

Il-Baħar tat-Tramuntana t’Isfel

Va

L-Islanda

Vb

Il-Faroes

VIa

L-Iskozja tal-Punent (l-istokk ta’ Clyde)

VIb

Rockall

VIIa

Il-Baħar Irlandiż

VIIb

L-Irlanda tal-Punent

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Il-Kanal Ingliż tal-Lvant

VIIe

Il-Kanal Ingliż tal-Punent

VIIf

Il-Kanal ta’ Bristol

VIIg

L-Irlanda tax-Xlokk

VIIh

Sole iż-Żgħir

VIIj

Sole il-Kbir

VIIk

Sole il-Kbir tal-Punent

VIIIa

Il-Brittanja tan-Nofsinhar

VIIIb

Biscay tan-Nofsinhar

VIIIc

It-Tramuntana u l-Majjistral ta’ Spanja

VIIId

Biscay Ċentrali

VIIIe

Biscay tal-Punent

IXa

Il-kosta Portugiża

IXb

Il-Punent tal-Portugall

X

L-Ażores

XII

L-Ażores tat-Tramuntana

XIVa

Il-Groenlandja tal-Lvant

XIVb

Il-Groenlandja tax-Xlokk

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar