Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Žuvininkystė. Komisija siūlo 2012 m. Atlanto vandenyno ir Šiaurės jūros ES žuvų išteklių žvejybos galimybes

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Komisija šiandien pateikė pirmą pasiūlymą dėl 2012 m. tam tikrų Atlanto vandenyno ir Šiaurės jūros žuvų išteklių žvejybos galimybių. Šiandienos pasiūlymu nustatomas tik Europos Sąjungos (ne su trečiosiomis šalimis) valdomų žuvų išteklių bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BSLK) ir žvejybos pastangų lygis. Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, Komisija siūlo padidinti 9 išteklių (menkių, europinių jūros velnių, silkių, juodadėmių menkių, europinių paprastųjų jūrinių lydekų, europinių jūrų liežuvių, megrimų ir norveginių omarų tam tikrų išteklių) ir sumažinti 53 išteklių BSLK. Atsižvelgdama į tai, kad į vakarus nuo Škotijos esančių vandenų, Airijos jūros ir Kategato sąsiaurio menkių išteklių būklė yra prasta, Komisija siūlo, kad 2012 m. menkės tuose vandenyse nebūtų žvejojamos. Siūlomi pokyčiai reikštų, kad, palyginti su 2011 m., bendras BSLK pagal svorį būtų sumažintas 11 %. Komisijos tikslas – nustatyti tokį moksliniais duomenimis pagrįstą BSLK lygį, kad būtų galima atkurti išteklius ir užtikrinti, kad žuvininkystė ilgai išliktų tvari.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: Remiantis mūsų siūloma bendros žuvininkystės politikos reforma, mūsų pasiūlymo pagrindiniai aspektai – ilgalaikis išteklių valdymas ir patikimi moksliniai duomenys mūsų sprendimams priimti. Ši reforma padės sukurti ateities uždaviniams spręsti tinkamą žuvininkystės politiką ir užtikrinti gyvybingus žuvų išteklius, kad žvejai galėtų pakankamai uždirbti.“

Siūlomi leidžiamo sugauti kiekio apribojimai grindžiami Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto mokslinėmis rekomendacijomis. Be to, remiantis gegužės mėn. Komisijos konsultacijų dokumentu (IP/11/638) konsultuotasi su suinteresuotosiomis šalimis.

Galutinis Komisijos tikslas – pasiekti, kad iki 2015 m. visi ištekliai būtų žvejojami tausiai, t.y. taikyti didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio principą; tai ES įsipareigojimas tarptautinei bendrijai ir vienas iš pagrindinių siūlomos bendros žuvininkystės politikos reformos ramsčių.

Kad didžiausio tausaus leidžiamo sužvejoti kiekio principą būtų galima pradėti taikyti iki 2015 m., Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba savo rekomendacijas, kai įmanoma, ėmė rengti atsižvelgdama į tą principą. Be to, rengiami visų pagrindinių komerciškai svarbių išteklių daugiamečiai valdymo planai.

Pastebėta, kad taip valdomų išteklių būklė gerėja sparčiau nei tų, kuriems taikomi trumpalaikiai sprendimai.

Pagrindiniai faktai

Šis pasiūlymas taikomas tik 83 ištekliams, kurių BSLK nustato tik ES; numatyta, kad pasiūlymą už žuvininkystę atsakingi valstybių narių ministrai aptars lapkričio mėn. Žuvininkystės tarybos posėdyje.

Antras pasiūlymas bus skirtas 66 ištekliams, dėl kurių žvejybos galimybių būtina susitarti su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis arba konsultuojantis su trečiosiomis šalimis, ir jis bus pateiktas šį rudenį. Taip padalijus pasiūlymą žvejybos įmonės anksčiau sužinos savo 2012 m. žvejybos galimybes ir galės geriau iš anksto planuoti veiklą.

Tam tikrų išteklių atžvilgiu ilgalaikio metodo taikymas pasitvirtino. Pavyzdžiui, Šiaurės ir Šiaurės Vakarų Ispanijos vandenų europinių jūros velnių išteklių tausus lygis (didžiausias tausus leidžiamas sužvejoti kiekis) gali būti pasiektas jau 2012 m., net jei šių išteklių žuvų bus sužvejojama daugiau (siūlomą BSLK padidinus 110 %), o Keltų jūros ir Biskajos įlankos menkių BSLK galima saugiai padidinti 141 %.

Tačiau tam tikrų išteklių būklė ir toliau kelia susirūpinimą. Visų pirma, dėl prastos išteklių būklės Komisija siūlo nutraukti menkių žvejybą į vakarus nuo Škotijos esančiuose vandenyse, Airijos jūroje ir Kategato sąsiauryje. Dėl duomenų trūkumo šiuos išteklius sunku valdyti; nepaisant to, kad pastaraisiais metais jų BSLK nuolat mažintas, ištekliai vis dar neatkurti.

Kai duomenų apie išteklius buvo per mažai, kad būtų galima įvertinti jų dydį, Komisiją taikė atsargos principą ir BSLK sumažino 15–25 %, kol bus gauta patikimesnių duomenų.

Mokslinės rekomendacijos dėl 12 išteklių bus pateiktos rudenį, todėl pasiūlyme kol kas nepateikiama jokių su jais susijusių skaičių.

Pasiūlymus dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2012 m. Komisija jau pateikė rugsėjo 15 d. (IP/11/1033). Šiuos pasiūlymus ministrai aptars spalio mėnesio Žuvininkystės tarybos posėdyje.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie šiandienos pasiūlymą dėl žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje pateikiama lentelėse

BSLK ir kvotos http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lt.htm

Mokslinės rekomendacijos

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_lt.htm

Daugiamečiai valdymo planai

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_lt.htm

1 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma didinti

Lotyniškas pavadinimas

Rūšis

BSLK zona

2011 m. BSLK

2012 m. BLSK

BSLK pokytis % (2011–12)

Gadus morhua

Menkė

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141 %

Lophius

Europinis jūrų velnias

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110 %

Clupea

Silkė

VIIghjk

13200

21100

60 %

Melanogrammus

Juodadėmė menkė

Vb,VIa

2005

2506

25 %

Merluccius

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIId

4852

5300

9 %

Lepidorhombus

Megrimai

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8 %

Nephrops

Norveginis omaras

Vb(EU), VI

13681

13950

2 %

2 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma mažinti

Lotyniškas pavadinimas

Rūšis

BSLK zona

2011 m. BSLK

2012 m. BLSK

BSLK pokytis % (2011–12)

Nephrops

Norveginis omaras

VIIIc

91

82

–10 %

Nephrops

Norveginis omaras

IX and X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

–10 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

VIIde

4665

4179

–10 %

Merluccius

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

overall northern TACs (IIIa / IIa and IV / Vb, VI, VII, XII and XIV / VIIIabde)

55105

49175

–11 %

Nephrops

Norveginis omaras

IIa (EU), North Sea (EU)

23454

20849

–11 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIIIab

4250

3755

–12 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIIfg

1241

1060

–15 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIIhjk

423

360

–15 %

Engraulis

Ančiuvis

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

–15 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

–15 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIIbc

44

37.4

–15 %

Clupea

Silkė

VIIef

980

833

–15 %

Molva molva

Paprastoji molva

IIIa; EU waters of IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

–15 %

Lepidorhombus

Megrimai

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

–15 %

Lepidorhombus

Megrimai

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

–15 %

Nephrops

Norveginis omaras

VIIIabde

3899

3314.15

–15 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

693

589.05

–15 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

VIIbc

78

66.3

–15 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335.75

–15 %

Pollachius pollachius

Sidabrinis polakas

IX,X,CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

–15 %

Pollachius pollachius

Sidabrinis polakas

VIIIabde

1482

1259.7

–15 %

Pollachius pollachius

Sidabrinis polakas

VIIIc

231

196.35

–15 %

Pollachius virens

Ledjūrio menkė

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

–15 %

Solea spp.

Jūrų liežuvis

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

–15 %

Brosme brosme

Paprastoji brosmė

III

24

20.4

–15 %

Merlangius

Sidabrinė jūrinė lydeka

VIII

3175

2699

-15 %

Nephrops

Norveginis omaras

VII

21759

17551

–19 %

Lotyniškas pavadinimas

Rūšis

BSLK zona

2011 m. BSLK

2012 m. BLSK

BSLK pokytis % (2011–12)

Lophius

Europinis jūrų velnias

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

–25 %

Lophius

Europinis jūrų velnias

VII

32292

24219

–25 %

Lophius

Europinis jūrų velnias

VIIIabde

8653

6489.75

–25 %

Molva dypterigia

Melsvoji molva

int waters of XII

815

611.25

–25 %

Gadus morhua

Menkė

VIb (Rockall subunit)

78

58.5

–25 %

Argentina silus

Atlantinė argentina

I, II EU + int. w.

103

77.25

–25 %

Argentina silus

Atlantinė argentina

III,IV EU + int. w.

1176

882

–25 %

Argentina silus

Atlantinė argentina

V,VI,VII EU + int. w.

4691

3518.25

–25 %

Melanogrammus

Juodadėmė menkė

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

–25 %

Melanogrammus

Juodadėmė menkė

VIIa

1317

987.75

–25 %

Clupea

Silkė

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

–25 %

Clupea

Silkė

VIIa

5280

3960

–25 %

Lepidorhombus

Megrimai

VII

18300

13725

–25 %

Lepidorhombus

Megrimai

VIIIabde

1806

1354.5

–25 %

Nephrops

Norveginis omaras

special condition Porcupine

1260

945

–25 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

VIIa

1627

1220.25

–25 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

VIIfg

410

307.5

–25 %

Pleuronectes

Jūrinė plekšnė

VIIhjk

185

138.75

–25 %

Pollachius pollachius

Sidabrinis polakas

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297.75

–25 %

Pollachius pollachius

Sidabrinis polakas

VII

13495

10121.25

–25 %

Sprattus

Šprotas

VIIde

5421

4065.75

–25 %

Merlangius

Sidabrinė jūrinė lydeka

Vb(EU waters), VI, XII, XIV

323

242.25

–25 %

Merlangius

Sidabrinė jūrinė lydeka

VIIa

118

89

-25 %

Merlangius

Sidabrinė jūrinė lydeka

VIIb-k

16568

12426

-25 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

–38 %

Solea solea

Europinis jūrų liežuvis

VIIa

390

220

–44 %

Table 3: Ištekliai, kurių atžvilgiu rekomendacijos bus pateiktos vėlai

Lotyniškas pavadinimas

Rūšis

BSLK zona

2011 m. BSLK

2012 m. BLSK

Caproidae

Aksominė saulažuvė

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

Paprastoji stauridė

IX

29585

p.m.

Trachurus

Paprastoji stauridė

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Atlantinis silkiaryklis

I to XIV, French Guyana, Kattegat, EU waters of Skagerrak, EU waters of CECAF

0

p.m.

Rajidae

Rombinės rajos

IIa (EU), North Sea (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Rombinės rajos

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rombinės rajos

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rombinės rajos

EU Waters of VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Rombinės rajos

EU waters of VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Paprastasis dygliaryklis

IIIa

0

p.m.

Squalus

Paprastasis dygliaryklis

EU waters of IIa and IV

0

p.m.

Squalus

Paprastasis dygliaryklis

EU and int. Waters of I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

4 lentelė. Ištekliai, kurių BSLK nustato atskira valstybė narė

Lotyniškas pavadinimas

Rūšis

BSLK zona

Atsakinga valstybė narė

Clupea

Silkė

VIa Clyde

Jungtinė Karalystė

Trachurus

Paprastoji stauridė

CECAF(Canaries)

Ispanija

Trachurus

Paprastoji stauridė

CECAF(Madeira)

Portugalija

Trachurus

Paprastoji stauridė

X, CECAF(Azores)

Portugalija

Penaeus

Plonaūsės krevetės

French Guyana

Prancūzija

Merlangius

Sidabrinė jūrinė lydeka

IX,X,CECAF 34.1.1.(EU)

Portugalija

Paaiškinimas. BSLK zonos

Taip pat žr. žvejybos zonų žemėlapį

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_lt.pdf

I

Barenco jūra

Iia

Norvegijos jūra

Iib

Špicbergenas ir Lokių sala

IIIa

Skagerakas ir Kategatas

IIIb

Zundas

IIIc

Beltai

IIId

Baltijos jūra

IVa

Šiaurinė Šiaurės jūros dalis

IVb

Vidurinė Šiaurės jūros dalis

IVc

Pietinė Šiaurės jūros dalis

Va

Islandija

Vb

Farerų salos

VIa

Vakarų Škotija (Klaido žiotys)

Vib

Rokalas

VIIa

Airijos jūra

VIIb

Vakarinė Airijos dalis

VIIc

Porkupaino sekluma

VIId

Rytinė Lamanšo sąsiaurio dalis

VIIe

Vakarinė Lamanšo sąsiaurio dalis

VIIf

Bristolio sąsiauris

VIIg

Pietrytinė Airijos dalis

VIIh

Mažasis Solas

VIIj

Didysis Solas

VIIk

Vakarų Didysis Solas

VIIIa

Pietinė Bretanės dalis

VIIIb

Pietinė Biskajos įlankos dalis

VIIIc

Šiaurės ir Šiaurės Vakarų Ispanija

VIIId

Vidurinė Biskajos įlankos dalis

VIIIe

Vakarinė Biskajos įlankos dalis

IXa

Portugalijos pakrantė

IXb

Vakarinė Portugalijos dalis

X

Azorai

XII

Šiaurinė Azorų dalis

XIVa

Rytinė Grenlandijos dalis

XIVb

Pietrytinė Grenlandijos dalis

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar