Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Fiskeri: Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for 2012 for EU-fiskebestandene i Atlanterhavet og Nordsøen

Bruxelles, den 27. september 2011 – Europa-Kommissionen forelagde i dag sit første forslag til fiskerimulighederne for 2012 for visse bestande i Atlanterhavet og Nordsøen. I det forslag, der i dag er forelagt, fastsættes niveauerne for den samlede tilladte fangstmængde (TAC) og fiskeriindsatsen for de fiskebestande, der udelukkende forvaltes af EU, men ikke for de bestande, der forvaltes sammen med tredjelande. På baggrund af den videnskabelige rådgivning foreslår Kommissionen, at TAC'en forhøjes for 9 bestande (visse bestande af torsk, havtaske, sild, kuller, kulmule, tunge, glashvarre og jomfruhummer) og reduceres for 53 bestande. Kommissionen foreslår, at der i 2012 ikke fiskes efter torsk i farvandene vest for Skotland, Det Irske Hav og Kattegat på grund af disse bestandes ringe tilstand. De foreslåede ændringer vil beløbe sig til en samlet reduktion af TAC'erne (efter vægt) på 11 % i forhold til niveauerne i 2011. Det er Kommissionens mål at fastlægge TAC'erne på videnskabeligt baserede niveauer, som kan bidrage til at genoprette bestandene og gøre fiskeriet bæredygtigt på lang sigt.

Maria Damanaki, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde: "Hjørnestenen i vores forslag er langsigtet forvaltning af bestandene samt pålidelige videnskabelige data, som vi kan basere vores beslutninger på, i overensstemmelse med vores forslag til reformen af den fælles fiskeripolitik. Denne reform vil føre til en fremadrettet fiskeripolitik, der er baseret på bæredygtige fiskebestande og vil sikre fiskerne anstændige indtægter."

De foreslåede fangstbegrænsninger er baseret på den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). De forskellige interesseparter er også blevet hørt på grundlag af Kommissionens høringsdokument fra maj (IP/11/638).

Kommissionens endelige mål er, at alle bestande befiskes på bæredygtige niveauer, dvs. med det såkaldte maksimalt bæredygtige udbytte, senest i 2015 – EU har afgivet tilsagn herom til det internationale samfund, og dette mål er også en grundpille i den foreslåede reform af den fælles fiskeripolitik.

For at nå frem til det maksimalt bæredygtige udbytte senest i 2015 er Det Internationale Havundersøgelsesråd begyndt at udarbejde sin videnskabelige rådgivning med dette mål for øje, når det er muligt. Desuden er man i færd med at iværksætte flerårige forvaltningsplaner for alle større kommercielle bestande. Det har vist sig, at bestande, der forvaltes på denne måde, klarer sig bedre end dem, der træffes kortsigtede beslutninger om.

Baggrund

Forslaget vedrører kun de 83 bestande, som EU selv bestemmer TAC'erne for, og det forventes drøftet af medlemsstaternes fiskeriministre på deres møde i Rådet i november.

Der vil senere i efteråret blive forelagt et andet forslag vedrørende de 66 bestande, for hvilke fiskerimulighederne skal aftales med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller inden for rammerne af konsultationerne med tredjelande. Takket være denne opsplitning af forslaget vil fiskerne hurtigere vide, hvor meget de kan fiske i 2012, således at de bedre kan planlægge deres aktiviteter.

For visse bestande har den langsigtede tilgang allerede givet gunstige resultater. F.eks. vil havtaskebestandene i Spaniens nordlige og nordvestlige farvande måske nå op på bæredygtige niveauer (med maksimalt bæredygtigt udbytte) allerede i 2012, selv med større fangster (foreslået TAC-forhøjelse på 110 %), og TAC'erne for torsk i Det Keltiske Hav og i Biscayabugten kan uden risiko forhøjes med 141 %.

Men der hersker dog fortsat alvorlig bekymring for en række bestande. Kommissionen foreslår navnlig, at der ikke fiskes efter torsk i farvandene vest for Skotland og i Det Irske Hav og Kattegat på grund af bestandenes ringe tilstand. Forvaltningen af disse bestande hæmmes af mangelen på data, og til trods for at TAC'erne i løbet af de seneste år flere gange er blevet reduceret, er det endnu ikke lykkedes at få genoprettet bestandene.

For de bestande, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige data til at foretage en korrekt vurdering af deres størrelse, har Kommissionen anvendt det såkaldte forsigtighedsprincip og reduceret TAC'erne med mellem 15 og 25 %, indtil der foreligger mere pålidelige data.

For 12 bestandes vedkommende forelægges den videnskabelige rådgivning i efteråret, så forslaget indeholder i øjeblikket ikke nogen tal for dem.

Kommissionen forelagde allerede den 15. september et forslag om fiskerimulighederne i Østersøen for 2012 (IP/11/1033). Disse forslag vil blive drøftet af fiskeriministrene på deres møde i Rådet i oktober.

Yderligere oplysninger:

Vedlagte tabeller indeholder nærmere oplysninger om ovennævnte forslags bestemmelser for Atlanterhavet og Nordsøen

TAC'er og kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_da.htm

Videnskabelig rådgivning:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_da.htm

Flerårige forvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_da.htm

Tabel 1: Bestande, for hvilke der foreslås højere TAC'er

Latin

Art

TAC-enhed

TAC i 2011

TAC i 2012

TAC-ændring i % 2011-12

Gadus morhua

Torsk

VIIb, c, e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

4023

9679

141 %

Lophius

Havtaske

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

1571

3300

110 %

Clupea

Sild

VIIghjk

13200

21100

60 %

Melanogrammus

Kuller

Vb,VIa

2005

2506

25 %

Merluccius

Kulmule

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

10695

12299

15 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIId

4852

5300

9 %

Lepidorhombus

Glashvarre

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1(EU)

1094

1182

8 %

Nephrops

Jomfruhummer

Vb (EU), VI

13681

13950

2 %

Tabel 2: Bestande, for hvilke der foreslås lavere TAC'er

Latin

Art

TAC-enhed

TAC i 2011

TAC i 2012

TAC-ændring i % 2011-12

Nephrops

Jomfruhummer

VIIIc

91

82

-10 %

Nephrops

Jomfruhummer

IX og X; CECAF 34.1.1 (EU)

303

273

-10 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIde

4665

4179

-10 %

Merluccius

Kulmule

nordlige TAC'er generelt (IIIa / IIa og IV / Vb, VI, VII, XII og XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11 %

Nephrops

Jomfruhummer

IIa (EU), Nordsøen (EU)

23454

20849

-11 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIIab

4250

3755

-12 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIfg

1241

1060

-15 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIhjk

423

360

-15 %

Engraulis

Ansjos

IX, X, CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15 %

Solea solea

Almindelig tunge

Vb(EU), VI, XII, XIV

60

51

-15 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIbc

44

37.4

-15 %

Clupea

Sild

VIIef

980

833

-15 %

Molva molva

Lange

IIIa; EU-farvande i IIIb, IIIc, IIId

92

78.2

-15 %

Lepidorhombus

Glashvarre

IIa (EU), IV (EU)

1845

1568.25

-15 %

Lepidorhombus

Glashvarre

Vb(EU), VI, XII, XIV

3387

2878.95

-15 %

Nephrops

Jomfruhummer

VIIIabde

3899

3314.15

-15 %

Pleuronectes

Rødspætte

Vb (EU-farvande), VI, XII, XIV

693

589.05

-15 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIbc

78

66.3

-15 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1

395

335.75

-15 %

Pollachius pollachius

Lubbe

IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

282

239.7

-15 %

Pollachius pollachius

Lubbe

VIIIabde

1482

1259.7

-15 %

Pollachius pollachius

Lubbe

VIIIc

231

196.35

-15 %

Pollachius virens

Sej

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

3343

2841.55

-15 %

Solea spp.

Tungearter

VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

1072

911.2

-15 %

Brosme brosme

Brosme

III

24

20.4

-15 %

Merlangius

Hvilling

VIII

3175

2699

-15 %

Nephrops

Jomfruhummer

VII

21759

17551

-19 %

Latin

Art

TAC-enhed

TAC i 2011

TAC i 2012

TAC-ændring i % 2011-12

Lophius

Havtaske

Vb(EU), VI, XII, XIV

5456

4092

-25 %

Lophius

Havtaske

VII

32292

24219

-25 %

Lophius

Havtaske

VIIIabde

8653

6489.75

-25 %

Molva dypterigia

Byrkelange

internationale farvande i XII

815

611.25

-25 %

Gadus morhua

Torsk

VIb (underenhed Rockall)

78

58.5

-25 %

Argentina silus

Guldlaks

I, II EU + int. farv.

103

77.25

-25 %

Argentina silus

Guldlaks

III,IV EU + int. farv.

1176

882

-25 %

Argentina silus

Guldlaks

V,VI,VII EU + int. farv.

4691

3518.25

-25 %

Melanogrammus

Kuller

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EU)

13316

9987

-25 %

Melanogrammus

Kuller

VIIa

1317

987.75

-25 %

Clupea

Sild

VIa(S), VIIbc

4471

3353.25

-25 %

Clupea

Sild

VIIa

5280

3960

-25 %

Lepidorhombus

Glashvarre

VII

18300

13725

-25 %

Lepidorhombus

Glashvarre

VIIIabde

1806

1354.5

-25 %

Nephrops

Jomfruhummer

særlig betingelse Porcupine

1260

945

-25 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIa

1627

1220.25

-25 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIfg

410

307.5

-25 %

Pleuronectes

Rødspætte

VIIhjk

185

138.75

-25 %

Pollachius pollachius

Lubbe

Vb(EU), VI, XII, XIV

397

297.75

-25 %

Pollachius pollachius

Lubbe

VII

13495

10121.25

-25 %

Sprattus

Brisling

VIIde

5421

4065.75

-25 %

Merlangius

Hvilling

Vb (EU-farvande), VI, XII, XIV

323

242.25

-25 %

Merlangius

Hvilling

VIIa

118

89

-25 %

Merlangius

Hvilling

VIIb-k

16568

12426

-25 %

Solea solea

Almindelig tunge

IIIa, IIIbcd (EU)

840

520

-38 %

Solea solea

Almindelig tunge

VIIa

390

220

-44%

Tabel 3: Bestande, for hvilke rådgivningen foreligger senere

Latin

Art

TAC-enhed

TAC i 2011

TAC i 2012

Caproidae

Havgalte

VI, VII, VIII EC

33000

p.m.

Trachurus

Hestemakrel

IX

29585

p.m.

Trachurus

Hestemakrel

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Sildehaj

I til XIV, Fransk Guyana, Kattegat, EU-farvande i Skagerrak, EU-farvande i CECAF

0

p.m.

Rajidae

Rokker

IIa (EU), Nordsøen (EU)

1395

p.m.

Rajidae

Rokker

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Rokker

VIId

887

p.m.

Rajidae

Rokker

EU-farvande i VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Rokker

EU-farvande i VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Almindelig pighaj

IIIa

0

p.m.

Squalus

Almindelig pighaj

EU-farvande i IIa og IV

0

p.m.

Squalus

Almindelig pighaj

EU-farvande og int. farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Tabel 4: Bestande, for hvilke TAC er delegeret til enkelte medlemsstater

Latin

Art

TAC-enhed

Ansvarlig medlemsstat

Clupea

Sild

VIa Clyde

Det Forenede Kongerige

Trachurus

Hestemakrel

CECAF (De Kanariske Øer)

Spanien

Trachurus

Hestemakrel

CECAF (Madeira)

Portugal

Trachurus

Hestemakrel

X, CECAF (Azorerne)

Portugal

Penaeus

Rejer (Penaeusarter)

Fransk Guyana

Frankrig

Merlangius

Hvilling

IX, X, CECAF 34.1.1. (EU)

Portugal

Forklaring: TAC-enheder

se også kortet over fiskeriområder: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_da.pdf

I

Barentshavet

IIa

Norskehavet

IIb

Svalbard og Bjørneø

IIIa

Skagerrak og Kattegat

IIIb

Sundet

IIIc

Bælthavet

IIId

Østersøen

IVa

Den nordlige Nordsø

IVb

Den centrale Nordsø

IVc

Den sydlige Nordsø

Va

Island

Vb

Færøerne

VIa

Vest for Skotland (Clyde-bestanden)

VIb

Rockall

VIIa

Det Irske Hav

VIIb

Vest for Irland

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Den østlige del af Den Engelske Kanal

VIIe

Den vestlige del af Den Engelske Kanal

VIIf

Bristolkanalen

VIIg

Det Keltiske Hav - nord

VIIh

Det Keltiske Hav - syd

VIIj

Sydvest for Irland - øst

VIIk

Sydvest for Irland - vest

VIIIa

Biscayabugten - nord

VIIIb

Biscayabugten - midt

VIIIc

Biscayabugten - syd

VIIId

Biscayabugten - offshore

VIIIe

Vest for Biscayabugten

IXa

Portugisiske farvande - øst

IXb

Portugisiske farvande - vest

X

Azorerne

XII

Nord for Azorerne

XIVa

Nordøstgrønland

XIVb

Sydøstgrønland

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar