Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Рибарство: предложение на Комисията относно възможностите за улов през 2012 г. от рибни запаси на ЕС в Атлантическия океан и в Северно море

Брюксел, 27 септември 2011 г. Днес Европейската комисия представи своето първо предложение относно възможностите за риболов за определени запаси в Атлантическия океан и в Северно море през 2012 година. С днешното предложение се определя равнището на общия допустим улов (ОДУ) и на риболовното усилие за рибните запаси, стопанисвани изцяло от ЕС, а не съвместно с трети държави. Комисията предлага, въз основа на научно становище, ОДУ да бъде увеличен за 9 запаса (някои запаси на атлантическа треска, морски дявол, херинга, пикша, мерлуза, морски език, мегрим и норвежки омар), а за 53 да бъде намален. Комисията предлага през 2012 г. да не се лови атлантическа треска на запад от Шотландия, в Ирландско море и в Категат поради лошото състояние на съответните запаси. Предложените промени означават намаление на сумарния ОДУ (по тегло) с 11 % в сравнение с 2011 г. Целта на Комисията е да зададе научно обосновано равнище на ОДУ, което да спомогне за възстановяването на запасите и да осигури устойчивостта на рибарството в дългосрочен план.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки заяви: „определящи за нашето предложение са дългосрочното управление на запасите и надеждните научни данни, въз основа на които вземаме решения, в съответствие с предложената от нас реформа на общата политика в областта на рибарството. Въпросната реформа ще доведе до отговаряща на изискванията на бъдещето и основана на реални рибни запаси политика в областта на рибарството, която ще осигури на рибарите прилични доходи.

Предложените ограничения за улова се основават на научните становища на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Бяха проведени и консултации със заинтересованите страни въз основа на съответния документ на Комисията от май (IP/11/638).

Крайната цел на Комисията е към 2015 г. риболовът за всички запаси да се осъществява на устойчиво равнище — т.нар. максимално устойчив добив (МУД): ангажимент, поет от ЕС пред международната общност, който е също така основен елемент на предложената реформа на общата политика в областта на рибарството.

С оглед да спомогне за постигането на МУД до 2015 г., Международният съвет за изследване на морето започна да изготвя своите научни становища по възможност съобразно тази цел. Също така се въвеждат многогодишни планове за управление за всички основни търговски запаси. Управляваните по този начин запаси се развиват по-добре от тези, за които се вземат краткосрочни решения.

Контекст

Настоящото предложение се отнася само за 83 рибни запаса, за които решенията за ОДУ се вземат единствено от ЕС, и е насрочено за обсъждане през ноември на Съвета на министрите, отговарящи за рибарството в държавите-членки.

По-късно тази есен ще бъде представено второ предложение, отнасящо се до 66 запаса, за които възможностите за риболов трябва да бъдат уточнени с регионални организации за управление на рибарството или в рамките на консултации с трети държави. Благодарение на разбиването на предложенията рибарите ще научат по-скоро в какъв размер може да бъде техният улов през 2012 г. и ще могат по-добре да планират предварително.

За някои запаси дългосрочният подход вече се доказа като ползотворен. Например запасите от морски дявол (риба въдичар) във водите срещу Северна и Северозападна Испания могат да достигнат устойчиво равнище (МУД) още през 2012 г. дори при по-голям улов (предложено е увеличение със 110 % на ОДУ), а ОДУ за атлантическа треска в Бискайския залив безпроблемно може да бъде увеличен със 141 %.

Продължава обаче сериозната загриженост относно редица запаси. По-специално, Комисията предлага спиране на улова на атлантическа треска на запад от Шотландия, в Ирландско море и в Категат поради лошото състояние на съответните запаси. Ненадеждността на данните затруднява управлението на въпросните запаси и тяхното възстановяване все още не е постигнато въпреки последователните намаления на ОДУ през последните години.

За запаси, чийто размер не е възможно да бъде определен правилно поради ненадеждни данни, Комисията приложи т.нар. принцип на предпазливостта, като намали ОДУ с между 15 % и 25 % до получаването на по-надеждни данни.

Научното становище за 12 запаса ще бъде получено през есента, поради което понастоящем предложението не съдържа стойности за тях.

На 15 септември Комисията вече представи своето предложение относно възможностите за риболов през 2012 г. за Балтийско море (IP/11/1033). Горепосочените предложения ще бъдат обсъждани от министрите на Съвета по рибарство през октомври.

За повече информация:

Таблица 1. Запаси, за които се предлага увеличение на ОДУ

Латинско наименование

Вид

Участък, за който се отнася ОДУ

ОДУ през 2011 г.

ОДУ през 2012 г.

% увеличение на ОДУ за 2012 г. спрямо 2011 г.

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (ЕС)

4023

9679

141 %

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

1571

3300

110 %

Clupea

Херинга

VIIghjk

13200

21100

60 %

Melanogrammus

Пикша

Vb,VIa

2005

2506

25 %

Merluccius

Мерлуза

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ЕС)

10695

12299

15 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIe

710

777

9 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIId

4852

5300

9 %

Lepidorhombus

Мегрим

VIIIc,IX, X, CECAF 34.1.1(ЕС)

1094

1182

8 %

Nephrops

Норвежки омар

Vb(ЕС), VI

13681

13950

2 %

Таблица 2. Запаси, за които се предлага намаление на ОДУ

Латинско наименование

Вид

Участък, за който се отнася ОДУ

ОДУ през 2011 г.

ОДУ през 2012 г.

% изменение на ОДУ за 2012 г. спрямо 2011 г.

Nephrops

Норвежки омар

VIIIc

91

82

-10 %

Nephrops

Норвежки омар

IX и X; CECAF 34.1.1 (ЕС)

303

273

-10 %

Pleuronectes

Писия

VIIde

4665

4179

-10 %

Merluccius

Мерлуза

Общо за северните участъци (IIIa / IIa и IV / Vb, VI, VII, XII и XIV / VIIIabde)

55105

49175

-11 %

Nephrops

Норвежки омар

IIa (ЕС), Северно море (ЕС)

23454

20849

-11 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIIab

4250

3755

-12 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIfg

1241

1060

-15 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIhjk

423

360

-15 %

Engraulis

Хамсия

IX,X,CECAF 34.1.1.

7600

6460

-15 %

Solea solea

Обикновен морски език

Vb(ЕС), VI, XII, XIV

60

51

-15 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIbc

44

37,4

-15 %

Clupea

Херинга

VIIef

980

833

-15 %

Molva molva

Молва (морска щука)

IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc, IIId

92

78,2

-15 %

Lepidorhombus

Мегрим

IIa (ЕС), IV (ЕС)

1845

1568,25

-15 %

Lepidorhombus

Мегрим

Vb(ЕС), VI, XII, XIV

3387

2878,95

-15 %

Nephrops

Норвежки омар

VIIIabde

3899

3314,15

-15 %

Pleuronectes

Писия

Vb(води на ЕС), VI, XII, XIV

693

589,05

-15 %

Pleuronectes

Писия

VIIbc

78

66,3

-15 %

Pleuronectes

Писия

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

335,75

-15 %

Латинско наименование

Вид

Участък, за който се отнася ОДУ

ОДУ през 2011 г.

ОДУ през 2012 г.

% изменение на ОДУ за 2012 г. спрямо 2011 г.

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

IX,X,CECAF 34.1.1 (ЕС)

282

239,7

-15 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VIIIabde

1482

1259,7

-15 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VIIIc

231

196,35

-15 %

Pollachius virens

Сайда

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ЕС)

3343

2841,55

-15 %

Solea spp.

Морски език

VIIIcde,IX,X, CECAF 34.1.1 (ЕС)

1072

911,2

-15 %

Brosme brosme

Менек

III

24

20,4

-15 %

Merlangius

Меджид

VIII

3175

2699

-15 %

Nephrops

Норвежки омар

VII

21759

17551

-19 %

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

Vb(ЕС), VI, XII, XIV

5456

4092

-25 %

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

VII

32292

24219

-25 %

Lophius

Морски дявол (риба въдичар)

VIIIabde

8653

6489,75

-25 %

Molva dypterigia

Синя молва

Международни води от XII

815

611,25

-25 %

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIb (подучастък Rockall)

78

58,5

-25 %

Argentina silus

Атлантическа аргентина

I, II ЕС + международни води.

103

77,25

-25 %

Argentina silus

Атлантическа аргентина

III,IV ЕС + международни води.

1176

882

-25 %

Argentina silus

Атлантическа аргентина

V,VI,VII ЕС + международни води

4691

3518,25

-25 %

Melanogrammus

Пикша

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ЕС)

13316

9987

-25 %

Melanogrammus

Пикша

VIIa

1317

987,75

-25 %

Clupea

Херинга

VIa(S), VIIbc

4471

3353,25

-25 %

Clupea

Херинга

VIIa

5280

3960

-25 %

Lepidorhombus

Мегрим

VII

18300

13725

-25 %

Lepidorhombus

Мегрим

VIIIabde

1806

1354,5

-25 %

Nephrops

Норвежки омар

Porcupine при специално условие

1260

945

-25 %

Pleuronectes

Писия

VIIa

1627

1220,25

-25 %

Pleuronectes

Писия

VIIfg

410

307,5

-25 %

Pleuronectes

Писия

VIIhjk

185

138,75

-25 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

Vb(ЕС), VI, XII, XIV

397

297,75

-25 %

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VII

13495

10121,25

-25 %

Sprattus

Цаца

VIIde

5421

4065,75

-25 %

Merlangius

Меджид

Vb (води на ЕС), VI, XII, XIV

323

242,25

-25 %

Merlangius

Меджид

VIIa

118

89

-25 %

Merlangius

Меджид

VIIb-k

16568

12426

-25 %

Solea solea

Обикновен морски език

IIIa, IIIbcd (ЕС)

840

520

-38 %

Solea solea

Обикновен морски език

VIIa

390

220

-44 %

Таблица 3. Запаси, научното становище за които ще се получи по-късно

Латинско наименование

Вид

Участък, за който се отнася ОДУ

ОДУ през 2011 г.

ОДУ през 2012 г.

Caproidae

Капрова риба

VI, VII, VIII EC

33000

p.m. (символичен запис)

Trachurus

Сафрид

IX

29585

p.m.

Trachurus

Сафрид

VIIIc

25137

p.m.

Lamna nasus

Селдова акула

I до XIV, Френска Гвиана, Категат, води на ЕС от Скагерак, води на ЕС от CECAF

0

p.m.

Rajidae

Скатови

IIa (ЕС), Северно море (ЕС)

1395

p.m.

Rajidae

Скатови

IIIa

58

p.m.

Rajidae

Скатови

VIId

887

p.m.

Rajidae

Скатови

Води на ЕС от VI, VIIa-c, VIIe-k

11397

p.m.

Rajidae

Скатови

Води на ЕС от VIII, IX

4640

p.m.

Squalus

Бодлива акула

IIIa

0

p.m.

Squalus

Бодлива акула

Води на ЕС от IIa и IV

0

p.m.

Squalus

Бодлива акула

Води на ЕС и международни води от I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

0

p.m.

Таблица 4. Запаси, за които определянето на ОДУ е делегирано на отделна държава-членка

Латинско наименование

Вид

Участък, за който се отнася ОДУ

Отговорна държава-членка

Clupea

Херинга

VIa Clyde

Обединено кралство

Trachurus

Сафрид

CECAF(Канарски острови)

Испания

Trachurus

Сафрид

CECAF(Мадейра)

Португалия

Trachurus

Сафрид

X, CECAF(Азорски острови)

Португалия

Penaeus

Скариди от рода Penaeus

Френска Гвиана

Франция

Merlangius

Меджид

IX,X,CECAF 34.1.1. (ЕС)

Португалия

Легендa: участъци, за които се отнася ОДУ

вижте също картата на риболовните зони: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_bg.pdf

I

Баренцово море

IIa

Норвежко море

IIb

Spitzbergen и Bear Island

IIIa

Скагерак и Категат

IIIb

Sound

IIIc

Belt

IIId

Балтийско море

IVa

Северна част от Северно море

IVb

Централна част от Северно море

IVc

Южна част от Северно море

Va

Исландия

Vb

Фарьорски острови

VIa

Западна Шотландия (запаси в Clyde)

VIb

Rockall

VIIa

Ирландско море

VIIb

Западна Ирландия

VIIc

Porcupine Bank

VIId

Източна част на Ламанша

VIIe

Западна част на Ламанша

VIIf

Бристолски канал

VIIg

Югоизточна Ирландия

VIIh

Little Sole

VIIj

Great Sole

VIIk

Западен Great Sole

VIIIa

Южен Бретан

VIIIb

Южна част на Бискайския залив

VIIIc

Северна и Северозападна Испания

VIIId

Централна част на Бискайския залив

VIIIe

Западна част на Бискайския залив

IXa

Португалски бряг

IXb

Западна Португалия

X

Азорски острови

XII

Северни Азорски острови

XIVa

Източна Гренландия

XIVb

Югоизточна Гренландия

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar