Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Schimbările climatice: Comisia lansează o consultare cu privire la reducerea suplimentară a emisiilor de gaze industriale

Bruxelles, 26 septembrie 2011 – Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare publică pe marginea consolidării măsurilor UE de reducere a emisiilor de gaze fluorurate - un grup de gaze industriale care contribuie extrem de mult la încălzirea globală.

O analiză a Comisiei1, care a fost de asemenea adoptată astăzi, concluzionează că regulamentul existent al UE privind gazele fluorurate („gaze F”) are un impact semnificativ dar că, în lipsa unor măsuri suplimentare, se preconizează că emisiile de gaze F vor rămâne pe termen lung la nivelurile actuale.

Analiza identifică posibilități ample de reducere suplimentară și în mod rentabil a emisiilor, în special datorită fezabilității din ce în ce mai mari a înlocuirii, în mai multe sectoare, a gazelor F cu alternative care contribuie mai puțin sau deloc la schimbările climatice. Conform analizei, UE ar putea elimina până la două treimi din emisiile actuale de gaze fluorurate până în 2030.

Connie Hedegaard, Comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Regulamentul UE privind gazele fluorurate a reușit să stopeze o tendință crescătoare a emisiilor și a impulsionat inovarea în domeniul tehnologiilor. Cu toate acestea, realizarea până în 2050 a tranziției către o economie a UE competitivă și cu emisii reduse de carbon necesită acțiuni ambițioase de reducere drastică a emisiilor în toate sectoarele. Este clar că există posibilități considerabile de a reduce în mod rentabil emisiile de gaze F și, după consultarea publică, intenționez ca anul viitor să propun noi măsuri legislative.”

Consultarea se desfășoară până la 19 decembrie 2011 și se adresează tuturor părților interesate.

Opțiunile de politică posibile care fac obiectul consultării includ noi acorduri voluntare, interdicții pentru noile produse și echipamente și instituirea unei scheme de eliminare treptată a introducerii HFC-urilor pe piața UE.

Analiza Comisiei cu privire la regulamentul din 2006 privind gazele F arată că această măsură, împreună cu o directivă paralelă care reglementează utilizarea gazelor fluorurate în aparatele mobile de aer condiționat contribuie deja la realizarea obiectivelor de reducere a emisiilor pe care și le-au asumat UE și statele membre în cadrul Protocolului de la Kyoto. Se așteaptă ca această politică să prevină aproape jumătate din emisiile proiectate de gaze F până în 2050, dacă deficiențele de implementare și aplicare a lor sunt corectate. Prin urmare, Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile în acest sens.

Însă, în pofida acestor impacturi semnificative ale legislației actuale, se preconizează că emisiile totale de gaze F nu vor scădea pe termen lung în comparație cu nivelul din prezent. Aceasta se datorează faptului că sunt folosite într-un număr din ce în ce mai mare de aparate, precum aparatele de aer condiționat și aparatele frigorifice. Acestea se numără însă printre sectoarele în care devine din ce în ce mai fezabilă utilizarea de alternative.

În prezent, gazele F sunt responsabile pentru circa 2% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Stabilizarea emisiilor de gaze F la nivelurile actuale, fără adoptarea unor măsuri suplimentare, înseamnă că impactul lor ar putea crește considerabil în viitor.

Context

Gazele cu efect de seră care fac obiectul Protocolului de la Kyoto cuprind trei „familii” de gaze fluorurate: hidrofluorocarburi (HFC-uri), perfluorocarburi (PFC-uri) și hexafluorură de sulf (SF6). Per tonă, contribuția gazelor F individuale la încălzirea globală este de 140 – 23 900 de ori mai mare2 decât cea a dioxidului de carbon (CO2), cel mai răspândit gaz cu efect de seră.

Gazele F sunt folosite din ce în ce mai mult într-o serie de aplicații industriale, între care sistemele de aer condiționat (HFC-uri), sistemele frigorifice și sistemele de stingere a incendiilor (HFC-uri și PFC-uri), produsele electronice, producția de medicamente și cosmetice (PFC-uri), precum și producția de magneziu și aluminiu și comutatoarele de înaltă tensiune (SF6).

În 2006 au fost adoptate două acte legislative separate, care aveau ca scop inversarea acestei tendințe pentru a ajuta UE și statele membre să își îndeplinească obiectivele legate de emisii asumate în cadrul Protocolului de la Kyoto.

  • Directiva 2006/40/CE („Directiva MAC”) are ca obiect aparatele mobile de aer condiționat, interzicând utilizarea, începând cu 2011, a gazelor F cu potențial sporit de încălzire globală.

  • Regulamentul (CE) nr. 842/2006 („Regulamentul privind gazele F”) se referă la anumite gaze F din alte aplicații, concentrându-se asupra principalelor aplicații staționare precum cele frigorifice și de aer condiționat. Dispozițiile sale au ca scop prevenirea scurgerilor din echipamentele care conțin astfel de gaze. Spre deosebire de Directiva MAC, regulamentul include doar câteva restricții cu privire la utilizarea gazelor F.

Informații suplimentare

Dacă doriți mai multe informații sau intenționați să participați la consultare, vizitați site-ul web:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

1 :

Raport al Comisiei privind caracterul adecvat, aplicarea și efectele Regulamentului privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră [Regulamentul (CE) nr. 842/2006], COM(2011) 581.

2 :

Măsurată pe 100 de ani.


Side Bar