Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija je določila pravila za dodeljevanje brezplačnih emisijskih pravic za letalske prevoznike

Bruselj, 26. septembra 2011 – Danes je Evropska komisija napravila pomemben korak, da bi se letalska panoga pridružila ostalim gospodarskim sektorjem v boju proti podnebnim spremembam. Letalstvo bo z letom 2012 postalo del sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS – EU emissions trading system). Evropska komisija je objavila referenčne vrednosti, ki se bodo uporabljale za brezplačno dodeljevanje pravic do emisij toplogrednih plinov za več kot 900 letalskih prevoznikov.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Te referenčne vrednosti dajejo letalskim prevoznikom gotovost glede števila pravic, ki jih bodo brezplačno prejeli za vsako leto do leta 2020. Pri sedanjih tržnih cenah te brezplačne pravice predstavljajo več kot 20 milijard EUR za navedeno desetletje. Na podlagi teh potencialnih prihodkov bi letalski prevozniki lahko investirali v posodabljanje svojih flot, izboljševanje izkoristka goriva in uporabo nefosilnega letalskega goriva. Čeprav se EU bolj zavzema za ukrepe na svetovni ravni, pa ne moremo dovoliti, da ta sektor ne da svojega prispevka zaradi svoje nezmožnosti doseči mednarodni dogovor. Zato se je EU v letu 2008 odločila za ta korak naprej, še naprej pa se bomo borili za svetovno zakonsko ureditev letalstva, na primer na naslednjih podnebnih pogajanjih Združenih narodov v Durbanu.“

Objava referenčnih vrednosti omogoča letalskim prevoznikom, da izračunajo, koliko pravic jim bo brezplačno dodeljenih do leta 2020. Ena referenčna vrednost je bila izračunana za trgovalno obdobje v letu 2012, druga pa za trgovalno obdobje, ki se začne januarja 2013. V letih 2013–2020 bo posamezen letalski prevoznik prejel 0.6422 pravic za 1 000 tonskih kilometrov, v letu 2012 pa bo prejel 0.6797 pravic.

V trgovalnem obdobju od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 bo 85 % letalskih pravic brezplačno dodeljenih letalskim prevoznikom. V obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 bo ta delež znašal 82 %. 15 % preostalih pravic v vsakem obdobju bo prodanih na dražbi, v letih 2013–2020 pa jih bo 3 % hranjenih v posebni rezervi za letalske družbe, ki bodo nanovo vstopile na trg, in za hitro rastoče letalske družbe.

Referenčna vrednost za vsako obdobje je bila izračunana z deljenjem celotnega letnega zneska prostih pravic, ki se nanašajo na trgovalni obdobji 2012 in 2013–2020, z vsoto tonskih kilometrov, navedenih v vlogah letalskih prevoznikov, ki so bile predložene Komisiji. Podatki, ki jih letalski prevozniki predložijo Komisiji, temeljijo na neodvisno preverjeni dejavnosti, merjeni v tonskih kilometrih, zabeleženi med koledarskim letom 2010.

Uradno dodelitev brezplačnih pravic posameznim letalskim prevoznikom izvršijo države članice, ki pomnožijo referenčno vrednost s številom tonskih kilometrov za leto 2010 za vsakega letalskega prevoznika. Države članice morajo določiti posamezne dodelitve v treh mesecih po objavi odločitve o referenčnih vrednostih.

Ozadje

Emisije EU iz letalstva so se hitro povečevale in se od leta 1990 skoraj podvojile. Ocenjuje se, da je količina CO2 , ki jo izpusti letalo na poletu iz Bruslja v New York in nazaj, okrog 800 kg na potnika. Letalstvo prispeva približno 10 % emisij toplogrednih plinov v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami.

Med letom 2010 so letalski prevozniki beležili svojo dejavnost na podlagi prepotovane razdalje ter prenesene količine potnikov in tovora (merjeno v tonskih kilometrih). Na podlagi teh zabeleženih in preverjenih podatkov o dejavnosti v letu 2010 je več kot 900 letalskih prevoznikov zaprosilo za brezplačne dodelitve. Med njimi so bili vsi komercialni letalski prevozniki s pomembnimi poleti v Evropo ali iz Evrope. V aprilu 2013 se bo prvič zahtevalo, da letalski prevozniki predložijo pravice za emisije pri poletih v EU ali iz EU, opravljenih med letom 2012. Tako kot industrijski obrati bodo tudi letalski prevozniki prejeli večino letalskih pravic brezplačno na letni podlagi.

Pričakuje se, da bo vključitev letalstva v sistem EU za trgovanje z emisijami imela le omejen učinek na cene vozovnic. Ob upoštevanju sedanjih cen ogljika bi se dejanska cena vozovnice za let prek Atlantika povečala za manj kot 2 EUR, če predpostavimo, da se vrednost brezplačnih pravic ne bi prenesla na potnika. Če pa bi se prenesla, bi se lahko cena vozovnice povečala za približno 12 EUR.

Število pravic za celotni Evropski gospodarski prostor (EGP), ki se bodo razdelile brezplačno, je bilo določeno s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 93/2011 z dne 20. julija 2011 o spremembah Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP.

Sklep, ki ga je sprejela Komisija danes, najdete na povezavi:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Več informacij o letalstvu kot delu sistema EU za trgovanje z emisijami najdete na povezavi:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Več informacij o sistemu EU za trgovanje z emisijami najdete na povezavi:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Oseba za stike:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)


Side Bar