Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană stabilește normele pentru alocarea de cote de emisii gratuite transportatorilor aerieni

Bruxelles, 26 septembrie 2011 – Comisia Europeană a făcut astăzi un pas important care va permite sectorului aviației să se alăture altor sectoare ale economiei în combaterea schimbărilor climatice. Începând cu anul 2012, aviația va participa la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Comisia Europeană a publicat valorile de referință care urmează să fie utilizate pentru alocarea cu titlu gratuit de cote de emisii de gaze cu efect de seră de care vor beneficia peste 900 de operatori de aeronave.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Mulțumită valorilor de referință, transportatorii aerieni știu acum cu siguranță câte cote vor primi în mod gratuit în fiecare an, până în 2020. Aceste cote gratuite reprezintă, la prețurile actuale ale pieței, peste 20 de miliarde de euro pe o perioadă de zece ani. Cu acest potențial de venituri, transportatorii aerieni ar putea face investiții în vederea modernizării flotelor de aeronave, a ameliorării eficienței consumului de combustibil și a utilizării de carburanți nefosili în sectorul aviației. Deși UE se pronunță în favoarea acțiunilor la nivel global, nu putem accepta ca aviația să fie scutită de o contribuție în acest sens pentru că în sector nu se ajunge la un consens pe plan internațional. Este motivul pentru care, în 2008, UE a decis să facă acest pas înainte și ne vom continua eforturile în vederea reglementării la nivel mondial, de exemplu cu ocazia următoarelor negocieri ONU privind clima la Durban.”

Publicarea valorilor de referință permite transportatorilor aerieni să își calculeze cotele alocate gratuit de care vor beneficia până în 2020. S-a calculat un criteriu de referință pentru perioada de comercializare 2012, iar un altul pentru perioada de comercializare care începe în ianuarie 2013. În perioada 2013-2020 un transportator aerian va primi 0.6422 certificate per 1 000 tone-kilometru, iar în 2012 va primi 0.6797 certificate.

În perioada de comercializare 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012, operatorii de aeronave vor primi gratuit 85 % din cotele alocate pentru aviație. În perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020, proporția va fi de 82 %. Dintre cotele rămase în fiecare perioadă, 15 % vor fi scoase la licitație, iar în perioada 2013-2020, 3 % vor constitui o rezervă specială pentru operatorii nou-intrați pe piață și pentru liniile aeriene aflate în creștere rapidă.

Criteriul de referință pentru fiecare perioadă a fost calculat prin împărțirea cuantumului anual total de cote gratuite aplicabil perioadelor de comercializare 2012 și 2013-2020 la suma datelor tonă-kilometru incluse în cererile de certificate ale operatorilor de aeronave depuse la Comisie. Cererile operatorilor de aeronave se bazează pe datele tonă-kilometru privind activitatea verificate independent, înregistrate pe parcursul anului calendaristic 2010.

Alocarea în mod oficial al cotelor gratuite fiecărui operator de aeronave va fi efectuată de statele membre, care vor înmulți criteriul de referință cu datele tonă-kilometru pentru anul 2010 ale fiecărui operator de aeronave. Statele membre au obligația de a stabili alocații individuale în termen de trei luni de la publicarea deciziei privind criteriul de referință.

Context

În UE emisiile generate de activitățile de aviație au crescut rapid, aproape dublându-se din 1990. Se estimează că o aeronavă care zboară de la Bruxelles la New York și înapoi generează aproximativ 800 kg de CO2 per călător. Aviația reprezintă circa 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră vizate de ETS a UE.

În cursul anului 2010, transportatorii aerieni și-au monitorizat activitatea din punctul de vedere al distanțelor parcurse, al numărului de călători și al cantității de mărfuri transportate (măsurate în tone-kilometru). Pe baza acestei monitorizări și a datelor privind activitatea verificate din 2010, peste 900 de transportatori aerieni au depus cereri de certificate. Aceste date se referă la toate liniile aeriene comerciale care au activități importante spre sau din Europa. În aprilie 2013, transportatorilor aerieni li se va solicita pentru prima dată să remită certificate în ceea ce privește emisiile provenind de la zboruri cu sosire în UE și plecare din UE în cursul anului 2012. Ca și instalațiile industriale, transportatorii aerieni vor primi majoritatea cotelor pentru aviație anual, în mod gratuit.

Se preconizează că includerea activităților de aviație în ETS a UE nu va avea un impact semnificativ supra prețului biletelor de călătorie. Pe baza prețurilor actuale ale carbonului, în prezent costurile per bilet ale unui zbor transatlantic vor crește cu mai puțin de 2 euro, în cazul în care costurile cotelor nu vor fi transferate pasagerului. În cazul în care acestea sunt transferate pasagerului, prețul biletului ar putea crește cu aproximativ 12 euro.

Numărul de certificate care urmează a fi distribuite gratuit a fost stabilit prin Decizia nr. 93/2011 Comitetului Mixt al SEE din 20 iulie 2011 de modificare a anexei XX (Mediu) la Acordul SEE.

Pentru a consulta decizia adoptată de Comisie, a se vedea:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Pentru mai multe informații privind sectorul aviației în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, a se vedea:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Pentru mai multe informații privind schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, a se vedea: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar