Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija pieņem noteikumus par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu aviokompānijām

Briselē, 2011. gada 26. septembrī. Šodien Eiropas Komisija ir spērusi nozīmīgu soli uz priekšu attiecībā uz aviācijas nozari, lai tā piebiedrotos citiem ekonomikas sektoriem cīņā pret klimata pārmaiņām. No 2012. gada aviācija piedalīsies ES emisiju tirdzniecības shēmā (ES ETS). Eiropas Komisija ir publicējusi līmeņatzīmju vērtības, kas tiks izmantotas, bez maksas piešķirot siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotas vairāk nekā 900 gaisa kuģu ekspluatantiem.

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: „Orientējoties pēc šīm līmeņatzīmju vērtībām, aviokompānijām tagad būs skaidrs, cik kvotas tās ik gadus līdz 2020. gadam saņems. Pēc pašreizējām tirgus cenām šīs bezmaksas kvotas atbilst vairāk nekā 20 miljardu eiro vērtībai turpmākajos desmit gados. Ar šādiem potenciāliem ieņēmumiem aviokompānijas varētu ieguldīt līdzekļus savas flotes modernizācijā, degvielas efektivitātes uzlabošanā un centienos aviācijā izmantot degvielu, kas nav fosilā degviela. Protams, ES būtu devusi priekšroku visas pasaules mēroga pasākumam, tomēr pašreizējos apstākļos, kad nav starptautiskas vienošanās šajā jautājumā, nav pieļaujama izveidojusies situācija, ka pienākums — piedalīties vispārējos emisiju samazināšanas centienos — uz aviācijas nozari neattiecas. Tāpēc ES 2008. gadā pieņēma lēmumu spert šo nozīmīgo soli uz priekšu, vienlaikus turpinot piedalīties darbā, kura mērķis ir vispasaules regulējuma ieviešana aviācijas nozarē un kas notiek tādos forumos kā, piemēram, gaidāmās ANO sarunas par klimatu, kuras norisināsies Durbanā.”

Ja līmeņatzīmju vērtības publicē, aviokompānijas var aprēķināt bezmaksas kvotu daudzumu, kuras tām tiks piešķirtas līdz 2020. gadam. Viena līmeņatzīmju vērtība ir aprēķināta 2012. gadam (kurš ir pēdējais pašreizējā tirdzniecības perioda gads), bet cita — tirdzniecības periodam, kas sāksies 2013. gada janvārī. Laikā no 2013. līdz 2020. gadam aviokompānija uz 1000 tonnkilometriem saņems 0.6422kvotas, savukārt 2012. gadā — 0.6797 kvotu.

Tirdzniecības periodā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim 85 % aviācijai atvēlēto kvotu gaisa kuģu ekspluatantiem piešķirs bez maksas. Laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim šādi tiks piešķirti 82 % kvotu. 15 % atlikušo kvotu katrā periodā tiks izsolīti, bet 2013.–2020. gadā 3 % tiks atlikti īpašā rezervē tirgus jaunpienācējiem un tādām aviokompānijām, kas strauji attīstās.

Līmeņatzīmju vērtības katrā periodā aprēķināja, kopējo, ikgadējo bezmaksas kvotu apjomu, ko piemēro 2012. gada un 2013.–2020. gada tirdzniecības periodos, dalot ar tonnkilometru summu, par kuriem dati iekļauti pieteikumos, kurus gaisa kuģu ekspluatanti iesnieguši Komisijai. Gaisa kuģu ekspluatantu nodoto kvotu pamatā ir neatkarīgi pārbaudīti dati par tonnkilometru summu, kas reģistrēti visa 2010. kalendārā gada garumā.

Bezmaksas kvotas katram attiecīgajam gaisa kuģu ekspluatantam oficiāli piešķirs dalībvalstis, kas līmeņatzīmju vērtību reizinās ar tonnkilometru summu, kuri par katru atsevišķu ekspluatantu reģistrēti 2010. gadā. Dalībvalstīm katram gaisa kuģu ekspluatantam piešķirtās kvotas būs jāaprēķina trīs mēnešu laikā pēc lēmuma par līmeņatzīmju vērtībām publicēšanas.

Pamatinformācija

ES aviācijas nozares emisijas ir strauji augušas: kopš 1990. gada tās ir gandrīz divkāršojušās. Ir aprēķināts, ka gaisa kuģis, kas veic lidojumu no Briseles uz Ņujorku un atpakaļ, emitē aptuveni 800 kg CO2 uz vienu pasažieri. Aviācijas nozare ir avots aptuveni 10 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, uz kurām attiecas ES emisiju tirdzniecības shēma.

2010. gadā aviokompānijas pārraudzīja savu darbību veiktā attāluma, pasažieru skaita un pārvadātās kravas apjoma ziņā (kas tiek mērīts tonnkilometros). Pamatojoties uz šiem pārbaudītajiem datiem par darbību 2010. gadā, uz bezmaksas kvotām ir pieteikušās vairāk nekā 900 aviokompāniju. To skaitā jo īpaši ir visas komerciālās aviokompānijas, kuru darbība lielā mērā ir orientēta uz lidojumiem no Eiropas un uz Eiropu . 2013. gada aprīlī aviokompānijas pirmo reizi nodos emisiju kvotas par emisijām no lidojumiem, kuri 2012. gadā veikti uz ES vai no ES. Līdzīgi kā tas ir attiecībā uz rūpnieciskām iekārtam, lielāko daļu aviācijai paredzēto kvotu aviokompānijas ik gadus saņems bez maksas.

Nav paredzēts, ka aviācijas iekļaušana ES emisiju tirdzniecības shēmā ietekmēs biļešu cenas. Pamatojoties uz oglekļa pašreizējām cenām, transatlantiskā lidojuma biļetes faktiskās cenas pieaugums būtu mazāks nekā 2 eiro, pieņemot, ka pasažieru biļešu cenās netiks ierēķināta bezmaksas kvotu vērtība. Ja šo vērtību biļetes cenā tomēr ierēķinātu, tā pieaugtu aptuveni par 12 eiro.

Kvotu skaitu, ko EEZ mērogā paredzēja piešķirt bez maksas, noteica ar EEZ apvienotās komitejas 2011. gada 20. jūlija Lēmumu Nr. 93/2011, ar ko groza EEZ līguma XX. pielikumu („Vide”).

Lai iepazītos ar lēmumu, kuru Komisija šodien pieņēma, skatīt:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Sīkāka informācija par aviācijas nozari Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Sīkāka informācija par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Kontaktpersona:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar