Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija nustatė nemokamų taršos leidimų paskirstymo oro vežėjams taisykles

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 26 d. Šiandien Europos Komisija žengė svarbų žingsnį, kad oro susisiekimo sektorius galėtų drauge su kitais ekonomikos sektoriais kovoti su klimato kaita. Nuo 2012 m. oro susisiekimas įtraukiamas į Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą. Europos Komisija paskelbė santykinius taršos rodiklius, pagal kuriuos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai bus nemokamai paskirstyti daugiau kaip devyniems šimtams orlaivių naudotojų.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Nustačius santykinius taršos rodiklius, oro vežėjams tapo aišku, kiek apyvartinių taršos leidimų jiems bus kasmet nemokamai skiriama iki 2020 m. Dabartinėmis rinkos kainomis šių nemokamų leidimų vertė per dešimtmetį – didesnė kaip 20 mlrd. EUR. Turėdami tokį pajamų šaltinį, oro vežėjai galėtų investuoti į savo laivynų atnaujinimą, degalų vartojimo efektyvumo didinimą ir neiškastinės kilmės aviacinių degalų naudojimą. Nors Europos Sąjungai būtų priimtiniau, jei veiksmų būtų imtasi visame pasaulyje, negalime sutikti su tuo, kad oro susisiekimo sektoriui išimtys būtų daromos vien todėl, kad šio sektoriaus atstovai nesutaria tarptautiniu lygiu. Todėl 2008 m. Europos Sąjunga nusprendė imtis šių priemonių ir kartu toliau, pavyzdžiui, kitose Jungtinių Tautų derybose klimato klausimais Durbane, siekti, kad būtų nustatytos pasaulinės oro susisiekimo reguliavimo priemonės.“

Pagal paskelbtus santykinius taršos rodiklius oro vežėjai gali apskaičiuoti, kiek leidimų jie gaus nemokamai iki 2020 m. Vienas santykinis taršos rodiklis apskaičiuotas 2012 m. prekybos laikotarpiui, kitas – 2013 m. sausio mėn. prasidėsiančiam prekybos laikotarpiui. 2013–2020 m. oro vežėjas gaus 0.6422 apyvartinių taršos leidimų vienam tūkstančiui tonkilometrių, o 2012 m. – 0.6797 tokių leidimų.

Orlaivių naudotojams per prekybos laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. bus nemokamai paskirstyta 85 proc. oro susisiekimo apyvartinių taršos leidimų. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus paskirstyta 82 proc. tokių leidimų. Likę kiekvieno laikotarpio 15 proc. apyvartinių taršos leidimų bus skirti parduoti aukcionuose, o 2013–2020 m. 3 proc. šių leidimų bus atidėta į specialųjį rezervą, skirtą naujiems rinkos dalyviams ir sparčiai augantiems oro vežėjams.

Kiekvieno laikotarpio santykinis taršos rodiklis apskaičiuotas visą 2012 m. ir 2013–2020 m. prekybos laikotarpių nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių padalijus iš tonkilometrių duomenų, nurodytų paraiškose, kurias orlaivių naudotojai pateikė Komisijai. Orlaivių naudotojų pateikti duomenys grindžiami nepriklausomai patikrintais tonkilometrių duomenimis, registruotais visus 2010 kalendorinius metus.

Nemokamus apyvartinius taršos leidimus kiekvienam orlaivių naudotojui oficialiai skirstysiančios valstybės narės padaugins santykinį taršos rodiklį iš kiekvieno orlaivių naudotojo 2010 m. tonkilometrių. Skirtiną apyvartinių taršos leidimų skaičių valstybės narės įpareigotos nustatyti per tris mėnesius po šios sprendimo dėl santykinių taršos rodiklių paskelbimo.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos oro vežėjų išmetamų teršalų kiekis sparčiai didėja – nuo 1990 m. jis padvigubėjo. Apskaičiuota, kad iš Briuselio į Niujorką ir atgal skrendantis orlaivis teršalų išmeta tiek, kad kiekvienam jo keleiviui tenka maždaug 800 kg CO2. Oro vežėjai išmeta apie 10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikoma Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistema.

2010 m. oro vežėjai stebėjo, kiek nukeliauta ir kiek keleivių bei krovinių pervežta (tonkilometriais). Pagal šiuos surinktus ir patikrintus 2010 m. veiklos duomenis daugiau kaip 900 oro vežėjų pateikė taršos leidimų paraiškas. Į šį skaičių įtraukti visi komerciniai oro vežėjai, vykdantys daug skrydžių į Europą ir iš jos. 2013 m. balandžio mėn. bus pirmą kartą pareikalauta, kad oro vežėjai grąžintų apyvartinius taršos leidimus, susijusius su 2012 m. skrydžiais į Europos Sąjungą ir iš jos. Daugumą oro susisiekimo sektoriui skirtų apyvartinių taršos leidimų oro vežėjai kasmet gaus nemokamai, panašiai kaip pramonės objektai.

Tikimasi, kad oro susisiekimo sektoriaus įtraukimas į Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą didelės įtakos bilietų kainoms neturės. Pagal dabartines anglies dioksido kainas faktinė transatlantinio skrydžio bilieto kaina padidėtų mažiau kaip 2 EUR, jei nemokamų taršos leidimų vertė nebūtų perkelta keleiviui. Jei ši vertė būtų perkelta keleiviui, bilieto kaina galėtų padidėti apie 12 EUR.

Kiek apyvartinių taršos leidimų bus nemokamai paskirstyta visoje Europos ekonominėje erdvėje, nustatyta 2011 m. liepos 20 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 93/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka).

Nuoroda į šiandien priimtą Komisijos sprendimą

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Daugiau informacijos apie oro susisiekimo sektorių Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

MEMO/11/631

Asmuo ryšiams

Isaac Valero Ladron, tel. (+32 2) 296 49 71


Side Bar