Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise stanovila pravidla pro přidělování bezplatných emisních povolenek leteckým společnostem

Brusel 26. září 2011– Evropská komise dnes podnikla důležitý krok k tomu, aby se odvětví letecké dopravy připojilo k dalším hospodářským odvětvím v boji proti změně klimatu. Letecká doprava se stane součástí systému EU pro obchodování s emisemi (EU Emission Trading Scheme – EU ETS) od roku 2012. Evropská komise zveřejnila referenční hodnoty, jež budou použity pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů více než 900 provozovatelů letadel.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Díky referenčním hodnotám znaji nyní letecké společnosti přesný počet povolenek, které obdrží každoročně do roku 2020 zdarma. Při současných tržních cenách mají tyto bezplatné povolenky během příštích deseti let hodnotu více než 20 miliard EUR. S těmito potenciálními příjmy by letecké společnosti mohly investovat do modernizace svého letového parku, zlepšení účinnosti pohonných hmot a používání nefosilních leteckých paliv. Ačkoli by EU upřednostňovala opatření na celosvětové úrovni, nemůžeme obhájit skutečnost, že odvětví letectví k boji ničím nepřispívá, neboť není schopno dosáhnout dohody na mezinárodní úrovni. Z tohoto důvodu se EU v roce 2008 rozhodla být v této záležitosti o krok kupředu. Současně se však, jako na příštím jednání OSN o klimatu v Durbanu, budeme nadále zasazovat o globální právní úpravu letectví“.

Zveřejnění referenčních hodnot umožňuje leteckým společnostem, aby si vypočítaly, kolik povolenek dostanou zdarma až do roku 2020. Jedna referenční hodnota byla vypočtena pro období obchodování v roce 2012 a další pro období počínající lednem 2013. V roce 2013 až 2020 obdrží letecké společnosti na 1000 tunokilometrů 0.6422 povolenek a v roce 2012 jich dostanou 0.6797.

V období obchodování od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 bude provozovatelům letadel přiděleno zdarma 85 % povolenek v oblasti letectví. V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 to bude 82 %. 15 % povolenek zbývajících v každém období bude vydraženo a 3 % budou v letech 2013–2020 vyčleněna do zvláštní rezervy pro nové účastníky a rychle rostoucí letecké společnosti.

Referenční hodnota pro každé období byla vypočtena vydělením celkového ročního množství bezplatných povolenek, které se vztahují na období obchodování v roce 2012 a v letech 2013–2020, součtem tunokilometrů uvedených v žádostech předložených Komisi provozovateli letadel. Žádosti podané provozovateli letadel vycházejí z nezávisle ověřených údajů o tunokilometrech zaznamenaných v rámci celého kalendářního roku 2010.

Bezplatné povolenky budou každému provozovateli letadla formálně přidělovat členské státy, které vynásobí referenční hodnotu údajem o tunokilometrech každého provozovatele letadla z roku 2010. Členské státy mají povinnost určit jednotlivé příděly do tří měsíců od zveřejnění rozhodnutí o referenčních hodnotách.

Souvislosti

Emise z letecké dopravy narůstají v EU rychlým tempem – od roku 1990 se téměř zdvojnásobily. Odhaduje se, že letadlo, které letí z Bruselu do New Yorku a zpět, produkuje přibližně 800 kg CO2 na jednoho cestujícího. Letecká doprava je odpovědná za zhruba 10 % emisí skleníkových plynů, na které se EU ETS vztahuje.

Během roku 2010 monitorovaly letecké společnosti svou činnost, pokud jde o nalétané vzdálenosti a počet přepravených cestujících i objem přepraveného zboží (měřeno v tunokilometrech). Na základě takto sledovaných a ověřených údajů o činnosti v roce 2010 podalo žádost o bezplatné povolenky více než 900 leteckých společností. Tam patří všechny letecké společnosti, které provozují významnou část svých letů z Evropy a zpět. V dubnu roku 2013 budou muset letecké společnosti poprvé předložit povolenky na emise pocházející z letů do EU a z EU, které se uskutečnily v průběhu roku 2012. Podobně jako průmyslová zařízení obdrží letecké společnosti většinu povolenek pro oblast letectví každoročně zdarma.

Začlenění letecké dopravy do systému EU ETS by nemělo mít významný vliv na ceny letenek. Za předpokladu, že by hodnota bezplatných povolenek nebyla přenesena na cestující, a s ohledem na současné ceny uhlíku by se skutečné náklady na letenku pro transatlantický let zvýšily o méně než 2 eura. V opačném případě by se letenka mohla zdražit přibližně o 12 eur.

Celkový počet povolenek, které mají být v EHP bezplatně rozděleny, byl stanoven rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 93/2001 ze dne 20. července 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP.

Rozhodnutí, které Komise dnes přijala, lze konzultovat na:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

Více informací o letecké dopravě v systému EU pro obchodování s emisemi naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Pro další informace o systému EU pro obchodování s emisemi viz:http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

Kontaktní osoba :

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)


Side Bar