Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия определи правилата за разпределяне на безплатни квоти за емисии между авиокомпаниите

Брюксел, 26 септември 2011 г. Днес Европейската комисия направи важна стъпка за присъединяване на въздухоплаването към другите икономически сектори в борбата срещу изменението на климата. Въздухоплаването ще се включи в схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) от 2012 г. Европейската комисия публикува стойностите на целевите показатели, които ще бъдат използвани за разпределяне на безплатни квоти за емисии на парникови газове между повече от 900 оператори на въздухоплавателни средства.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Като знаят стойностите на целевите показатели, сега авиокомпаниите са наясно колко безплатни квоти ще получават годишно до 2020 г. При сегашните пазарни цени тези безплатни квоти са на стойност над 20 млрд. евро общо за десетилетието. Авиокомпаниите биха могли да инвестират тези потенциални приходи за модернизиране на своя флот, повишаване на горивната ефективност и използване на неизкопаемо авиационно гориво. Колкото и ЕС да предпочита глобално действие, не може въздухоплавателният сектор да остане изключен от участие с оправданието, че не е постигнато международно споразумение. Ето защо през 2008 г. ЕС взе решение да направи тази стъпка напред, като същевременно ще продължим да се борим за глобално регулиране на въздухоплаването — например в Дърбан при следващите преговори на равнище ООН относно климата.“

Публикуването на стойностите на целевите показатели дава възможност на авиокомпаниите да изчислят полагащите им се безплатни квоти до 2020 г. Един целеви показател беше изчислен за търговския период през 2012 г., а друг — за търговския период, започващ през януари 2013 г. От 2013 до 2020 г. дадена авиокомпания ще получи 0.6422 квоти на 1000 тонкилометра, а през 2012 г. тя ще получи 0.6797 квоти.

През търговския период от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. 85 % от квотите за въздухоплаването ще бъдат разпределени безплатно между операторите на въздухоплавателни средства. За периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. този дял ще бъде 82 %. Оставащите 15 % за всеки период ще бъдат продавани на търг, а за периода 2013—2020 г. 3 % ще бъдат заделени като специален резерв за нови участници на пазара и за бързо разрастващи се авиокомпании.

Целевият показател за всеки един период беше изчислен чрез разделяне на общото количество на безплатните квоти, приложими за търговските периоди 2012 г. и 2013—2020 г., на сумата на тонкилометрите, посочени от операторите на въздухоплавателни средства в техните заявления, подадени до Комисията. Подадените от операторите на въздухоплавателни средства данни се основават на проверени от независима страна записи за дейността, измерена в тонкилометри, през цялата календарна 2010 г.

Официалното разпределяне на безплатните квоти между отделните оператори на въздухоплавателни средства ще се извършва от държавите-членки, които ще умножават целевия показател по стойността на тонкилометрите за съответния оператор през 2010 г. Държавите-членки са задължени да извършат индивидуалното разпределение в срок от три месеца след публикуването на решението за целевите показатели.

Контекст

В ЕС емисиите от въздухоплаването бързо нарастват, като почти се удвоиха от 1990 г. насам. Изчислено е, че при полета си от Брюксел до Ню Йорк и обратно един самолет генерира от порядъка на 800 кг CO2 за пътник. На въздухоплаването се падат около 10 % от емисиите на парникови газове, обхванати от СТЕ.

През 2010 г. авиолиниите събираха данни за своята дейност по отношение на изминатите разстояния и количеството превозени пътници и товари (обемът на тази дейност се измерва в тонкилометри). Въз основа на тези записани и проверени данни за дейността си през 2010 г. повече от 900 авиокомпании подадоха заявление за безплатни квоти. В това число влизат всички търговски авиокомпании със значителни превозни операции до или от Европа. През април 2013 г. от авиокомпаниите за първи път ще се изисква да предават квоти във връзка с емисии от пристигащи в или потеглящи от ЕС полети през 2012 г. Сходно на промишлените инсталации авиокомпаниите ще получават повечето от квотите си за емисии безплатно на годишна основа.

Очаква се включването на въздухоплаването в схемата на ЕС за търговия с емисии да окаже ограничено въздействие върху цените на билетите. При сегашната цена на емисиите на въглероден диоксид действителните разходи по трансатлантическия полет на един пътник биха нараснали с по-малко от 2 евро, ако стойността на безплатните квоти не бъде прехвърлена върху пътниците. Ако тя бъде прехвърлена, цената на билета може да се увеличи с около 12 евро.

Общият брой на безплатните квоти за Европейското икономическо пространство (ЕИП) беше определен с Решение № 93/2011 на Съвместния комитет на ЕИП от 20 юли 2011 г. за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП.

За решението, прието от Комисията днес, вижте:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/allowances_en.htm

За допълнителна информация относно въздухоплаването в схемата на ЕС за търговия с емисии вижте:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

За допълнителна информация относно схемата на ЕС за търговия с емисии

вижте: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

MEMO/11/631

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


Side Bar