Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Enotni trg skozi oči ljudi: mnenja in pomisleki državljanov in podjetij

Bruselj, 26. septembra 2011 – Evropski državljani so na splošno zadovoljni z možnostmi, ki jih zagotavlja enotni trg glede večje izbire proizvodov (74 %), več delovnih mest (52 %) in poštene konkurence (47 %). Po drugi strani pa se jim zdi, da enotni trg prinaša ugodnosti le velikim podjetjem (62 %), slabša delovne pogoje (51 %) ter ne koristi revnim in zapostavljenim (53 %). 28 % vprašanih razmišlja, da bi v prihodnosti delali v tujini. To je nekaj ključnih izsledkov najnovejše raziskave Eurobarometra o enotnem trgu. Raziskava je pokazala tudi, da veliko Evropejcev ne pozna enotnega trga in njegovih prednosti (35 %).

Nekaj odgovorov vprašanih je zbranih v videoposnetku:

Evropska komisija je zbrala tudi dvajset najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo evropski državljani in podjetja pri potovanjih, nastanitvi ali delu v tujini. Poročilo, ki ga zahteva Akt o enotnem trgu (IP/11/469), med drugim obravnava vprašanja, kot so poklicne kvalifikacije, socialna varnost, davčne ovire, dostop do financiranja in nakupovanje na spletu.

Odprava teh ovir in boljše delovanje enotnega trga bi lahko pripomogla k okrepitvi gospodarske rasti in zaupanja v enotni trg. Zato se Evropska komisija osredotoča na odpravljanje teh težav. Na številnih težavnih področjih delo že poteka. Komisija bo na primer pred koncem leta 2011 predlagala posodobitev sistema za priznavanje poklicnih kvalifikacij (IP/11/767) in boljši dostop do sodelovanja pri javnih naročilih (IP/11/785). Komisija je aprila 2011 predlagala, da bi se v prihodnjih letih stroški patentiranja v Evropi zmanjšali za 80 % (IP/11/470). Več informacij o teh ukrepih je na voljo v MEMO/11/630.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Evropski državljani in podjetja so nas opozorili na pomembna vprašanja. Pokazali so nam, na katerih področjih enotni trg ne deluje dobro. Na forumu o enotnem trgu, ki bo potekal naslednji mesec, bomo te ovire temeljito proučili in se, upam, sporazumeli o najboljših načinih, kako jih odpraviti. Veselim se praktičnih predlogov za boljše delovanje enotnega trga, ki jih bodo predstavili udeleženci, in skupne zaveze vseh za njihovo uresničitev.“

Ozadje

Eurobarometer

Rezultati podrobno kažejo poznavanje enotnega trga tako v celotni EU kot tudi v posameznih državah članicah. Raziskava ocenjuje odnos do ključnih načel enotnega trga, kot je pravica državljanov do dela v kateri koli državi članici, ter kaže, katere države najbolje in katere najslabše sprejemajo zamisel o enotnem trgu EU. Meri tudi naravnanost do javnih naročil, ki bi vključevala tuja podjetja, do ponarejanja in piratstva ter do pravic državljanov.

Dvajset glavnih pomislekov

V poročilu so zbrane dejanske ovire, s katerimi se srečujemo na enotnem trgu. Temelji na analizi pritožb, ki jih obravnavajo Komisija in njene pomožne službe (SOLVIT, Tvoja Evropa – nasveti, Enterprise Europe Network, evropski centri za varstvo potrošnikov, center za stike Europe Direct, EURES – evropska služba za zaposlovanje) 1.

Dvajset glavnih področij, ki povzročajo zaskrbljenost, ni razvrščenih po pomembnosti. Za vsako področje so službe Komisije na podlagi proučenih izkušenj v praksi poiskale enega od možnih razlogov (ali gre za težavo zaradi pomanjkanja informacij, težav z izvajanjem ali zakonodajo). Na splošno poročilo o dvajset glavnih zaskrbljujočih področjih potrjuje, da pri enotnem trgu med pričakovanji in resničnostjo še vedno obstaja razkorak, ki izvira iz naslednjih med seboj povezanih pomanjkljivosti:

  • pomanjkanje informacij: ljudje pogosto ne vedo dovolj o svojih pravicah ali jih ne razumejo, poleg tega pa ne vedo, kje iskati informacije ali pomoč,

  • težave pri izvajanju: na mnogih področjih obstajajo razhajanja med pravnim okvirom EU ter njegovim izvajanjem in uporabo v praksi,

  • odstopanje zakonodaje od pričakovanj: na nekaterih področjih se pravni okvir EU ne ujema s pričakovanji državljanov in podjetij.

Poročilo o dvajsetih glavnih pomislekih bo osnova za razpravo na forumu o enotnem trgu (SIMFO), ki bo potekal od 2. do 4. oktobra. SIMFO, ki ga skupaj pripravljata poljsko predsedstvo Sveta EU in Evropski parlament, bo v razpravah o stanju enotnega trga združil državljane, zainteresirane strani in oblikovalce politik na vseh ravneh upravljanja. Razprava bo potekala v okviru osmih delavnic, na katerih bodo med drugim obravnavane naslednje teme: priznavanje poklicnih kvalifikacij, napotitev delavcev in temeljne socialne pravice ter izboljšanje delovanja zakonodaje EU o javnih naročilih.

Službe Komisije nameravajo to dejavnost ponavljati tudi v prihodnje, da bi lažje ugotovilo, kje je bil dosežen napredek in kje so potrebna dodatna prizadevanja, da bi enotni trg izpolnil dane obljube. Ugotovitve pa bodo koristne tudi v političnih razpravah o novih pobudah.

Več informacij:

Dvajset glavnih pomislekov

Rezultati Eurobarometra

Forum o enotnem trgu

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar