Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Piața unică prin prisma oamenilor: O imagine a opiniilor și preocupărilor cetățenilor și ale întreprinderilor

Bruxelles, 26 septembrie 2011 – În general, cetățenii europeni sunt mulțumiți de posibilitățile pe care le oferă piața unică în ceea ce privește oferta mai mare de produse (74%), mai multe locuri de muncă (52%) și concurența loială (47%). Pe de altă parte, piața unică este percepută ca aducând beneficii numai marilor companii (62%), ca înrăutățind condițiile de muncă (51%) și ca neaducând beneficii oamenilor săraci și dezavantajați (53%). 28% dintre cei intervievați iau în considerare posibilitatea de a lucra în străinătate în viitor. Acestea sunt câteva dintre principalele rezultate ale ultimului sondaj Eurobarometru privind piața unică. De asemenea, ele arată că mulți europeni nu sunt informați de piața unică și de beneficiile acesteia (35%).

Unele dintre elementele obținute de la respondenți sunt rezumate în înregistrarea video accesibilă la adresa:

Comisia Europeană a compilat un raport privitor la 20 dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă cetățenii UE și întreprinderile când călătoresc, se mută sau lucrează în străinătate. Raportul, care a fost solicitat în Actul privind piața unică (IP/11/469), tratează aspecte precum calificările profesionale, securitatea socială, barierele fiscale, accesul la finanțe și cumpărăturile on-line, pentru a numi numai câteva.

Îndepărtarea acestor obstacole și o mai bună funcționare a pieței unice pot contribui la încurajarea creșterii economice și pot spori încrederea în aceasta. Din acest motiv, Comisia se concentrează pe eliminarea acestor probleme. În multe dintre domeniile problematice identificate, se lucrează deja la găsirea unor soluții. Spre exemplu, înainte de sfârșitul lui 2011, Comisia va lansa propuneri pentru a moderniza sistemul de recunoaștere a calificărilor profesionale (IP/11/767) și pentru a îmbunătăți accesul la oportunitățile de achiziții publice (IP/11/785). În urma propunerilor Comisiei Europene din aprilie 2011, costurile pentru brevetele de invenție în Europa ar trebui să se reducă cu 80% în anii următori ((IP/11/470). Pentru mai multe detalii privind măsurile luate, a se vedea MEMO/11/630.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Cetățenii europeni și întreprinderile europene ne-au adus la cunoștință aspecte importante. Ne-au spus unde piața unică nu funcționează așa cum ar trebui. La Forumul privind piața unică de luna viitoare vom examina aceste obstacole în profunzime și sperăm că vom cădea de acord cu privire la cele mai bune metode pentru a le îndepărta. Aștept cu interes sugestiile practice ale participanților pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice, precum și un angajament comun al tuturor pentru a realiza cele propuse.

Context

Eurobarometru

Rezultatele oferă o analiză detaliată a măsurii în care piața unică este înțeleasă, atât la nivelul UE cât și în statele membre luate individual. Sunt evaluate atitudini sociale față de principiile fundamentale ale pieței unice, cum ar fi dreptul cetățenilor de a lucra în orice stat membru, și se arată care țări au atitudinea cea mai favorabilă, respectiv cea mai puțin favorabilă față de ideea unei piețe unice a UE. Sondajul măsoară de asemenea atitudinea față de achiziții publice în care pot fi implicate societăți străine, față de contrafacere și piraterie, precum și față de drepturile cetățenilor.

20 de preocupări principale

Raportul oferă o imagine a obstacolelor reale întâlnite în piața unică și se bazează pe o analiză a reclamațiilor tratate de Comisie și de serviciile de asistență ale acesteia (SOLVIT, Serviciul de orientare pentru cetățeni, Rețeaua întreprinderilor europene, Centrele europene pentru consumatori, Centrul de contact Europa Direct, EURES-Serviciul european pentru ocuparea forței de muncă), combinată cu rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru și ale unor sondaje la care au participat grupuri-țintă1.

Cele 20 de domenii principale de preocupare au fost identificate fără să se stabilească nicio ordine a importanței. Pentru fiecare arie de preocupare, serviciile Comisiei au identificat una sau mai multe posibile cauze primare (dacă problema constă în lacune de informare, de implementare sau de legislație) pe baza experiențelor practice analizate. În general, raportul despre cele 20 de preocupări principale confirmă că există încă un decalaj între așteptări și realitate în piața unică și că acest decalaj rezultă din înlănțuirea acestor lacune:

  • O lacună de informare: Foarte des, oamenii nu își cunosc sau nu își înțeleg drepturile suficient și nu știu unde să caute informații sau ajutor;

  • O lacună legată de implementare: În multe domenii, se poate constata o diferență între cadrul juridic al Uniunii Europene și modul în care acesta este implementat și aplicat în practică;

  • O lacună de legislație: În anumite domenii, cadrul juridic al Uniunii Europene nu corespunde așteptărilor cetățenilor și ale întreprinderilor.

Raportul despre cele 20 de preocupări principale va constitui baza pentru discuții la Forumul privind piața unică (SIMFO) care va avea loc între 2 și 4 octombrie. SIMFO este organizat în colaborare cu președinția poloneză a Consiliului UE și cu Parlamentul European și va reuni cetățeni, alte părți interesate și factori de decizie politică de la toate nivelurile de administrație pentru a discuta situația pieței unice. Aceasta se va face în cadrul a opt grupuri de lucru care vor dezbate unele dintre preocupările identificate, precum: recunoașterea calificărilor profesionale, detașarea lucrătorilor și drepturile sociale fundamentale, precum și îmbunătățirea funcționării legislației UE în domeniul achizițiilor publice.

Serviciile Comisiei intenționează să repete această experiență în viitor, astfel încât să poată evalua zonele în care s-au înregistrat progrese și cele în care este încă nevoie de eforturi pentru a face ca piața unică să se ridice la nivelul promisiunilor. Acest proces va constitui, la rândul său, o bază pentru dezbaterea politică în privința noilor inițiative care trebuie luate.

Pentru mai multe informații:

20 de preocupări principale

Rezultatele Eurobarometrului

Forumul privind piața unică

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar