Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Det indre marked set med folks øjne: et øjebliksbillede af borgernes og virksomhedernes opfattelser og bekymringer

Bruxelles, den 26. september 2011 – De europæiske borgere er som helhed tilfredse med de muligheder, det indre marked giver med hensyn til et større udvalg af varer (74 %), flere arbejdspladser (52 %) og fair konkurrence (47 %). På den anden side er der en opfattelse af, at det indre marked kun er til gavn for store virksomheder (62 %), forringer arbejdsforholdene (51 %) og ikke kommer de fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper til gode (53 %). 28 % af de adspurgte overvejer at tage arbejde i udlandet fremover. Dette er nogle af de vigtigste resultater i den seneste Eurobarometer-undersøgelse om det indre marked. Resultaterne viser også, at mange europæere ikke har kendskab til det indre marked og de fordele, der er forbundet hermed (35 %).

Nogle af svarpersonernes oplysninger er sammenfattet i denne video:

Europa-Kommissionen har også sammenfattet de 20 problemer, som borgere og virksomheder i EU hyppigst støder på, når de flytter til eller rejser og arbejder i udlandet. Rapporten, som der blev anmodet om i akten for det indre marked (IP/11/469), omhandler bl.a. sådanne spørgsmål som erhvervsmæssige kvalifikationer, social sikkerhed, skattemæssige barrierer, adgang til finansiering og online-shopping.

Ved at fjerne disse hindringer og få det indre marked til at fungere bedre kan der ydes et bidrag til at sætte gang i væksten og styrke tilliden til markedet. Kommissionen har derfor sat fokus på at få disse problemer ryddet af vejen. På mange af de konstaterede problemområder er der allerede taget initiativ til at gøre en indsats. For eksempel vil Kommissionen inden udgangen af 2011 fremsætte forslag om at modernisere systemet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (IP/11/767) og om at forbedre adgangen til offentlige indkøb (IP/11/785). I overensstemmelse med Europa-Kommissionens forslag fra april 2011 skulle omkostningerne i forbindelse med patenter i Europa blive reduceret med 80 % i de kommende år (IP/11/470). For mere detaljerede oplysninger om de trufne foranstaltninger henvises til MEMO/11/630.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte i forbindelse hermed følgende: "Europas borgere og virksomheder har gjort os opmærksom på en række vigtige spørgsmål. De har fortalt os, hvor det indre marked ikke fungerer ordentligt. På næste måneds forum for det indre marked vil vi foretage en dybtgående undersøgelse af disse hindringer, og forhåbentlig kan vi enes om, hvordan vi bedst fjerner dem. Jeg ser frem til deltagernes praktiske forslag om, hvordan vi får det indre marked til at fungere bedre, og til, at alle gør en fælles indsats for at få gang i tingene."

Baggrund

Eurobarometer

Resultaterne giver en detaljeret analyse af, i hvor høj grad det indre marked forstås – både på tværs af EU og i de enkelte medlemsstater. I undersøgelsen ses der nærmere på de sociale holdninger til de centrale principper i det indre marked, såsom borgernes ret til at arbejde i en hvilken som helst medlemsstat, og der gives også et billede af, hvilke lande der er de mest og mindst positive over for tanken om et indre marked i EU. Undersøgelsen måler også holdningerne til offentlige indkøb, som kan omfatte udenlandske virksomheder, til fremstilling af kopier og piratprodukter og til borgernes rettigheder.

20 hovedproblemer

Rapporten giver et øjebliksbillede af de reelle hindringer, der er til stede på det indre marked. Den er baseret på en analyse af klager, som er behandlet af Kommissionen og dens hjælpetjenester (SOLVIT, Your Europe Advice, Enterprise Europe Network, European Consumer Centres, Europe Direct Contact Centre, EURES-European Employment Service), kombineret med resultaterne af de seneste Eurobarometer- og fokusgruppeundersøgelser1.

De 20 vigtigste problemområder er blevet identificeret, men ikke opstillet i en prioriteret rækkefølge. På grundlag af de undersøgte praktiske erfaringer har Kommissionens tjenestegrene for hvert problem fastslået en eller flere underliggende årsager (hvad enten problemet drejer sig om informationer, implementering eller huller i lovgivningen). De 20 vigtigste problemer bekræfter, at der stadig er en kløft mellem forventninger og virkelighed i det indre marked, og at denne kløft skyldes følgende indbyrdes forbundne mangler:

  • Et informationsgab: Ofte kender eller forstår folk ikke i tilstrækkelig grad deres rettigheder, og de ved ikke, hvor de skal søge oplysninger eller hjælp.

  • Et implementeringsgab: På mange områder kan der konstateres et gab mellem EU's lovgrundlag og den måde, hvorpå det implementeres og anvendes i praksis.

  • Et hul i lovgivningen: På nogle områder svarer selve EU's lovgrundlag ikke til borgernes og virksomhedernes forventninger.

Rapporten om de 20 hovedproblemer vil ligge til grund for drøftelserne på forummet for det indre marked (SIMFO) den 2.-4. oktober. SIMFO organiseres i samarbejde med det polske formandskab for Rådet og Europa-Parlamentet og vil bringe borgere, interesserede parter og politiske beslutningstagere på alle offentlige niveauer sammen for at drøfte situationen på det indre marked. Dette vil ske inden for rammerne af otte workshopper, som vil drøfte nogle af de identificerede problemer, såsom anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, udstationering af arbejdstagere og grundlæggende sociale rettigheder samt lovgivningen om EU's offentlige indkøb og dens funktion.

Kommissionens tjenestegrene har til hensigt at gentage denne øvelse i fremtiden for at bidrage til at vurdere, hvor der er sket markante fremskridt, og hvor der til gengæld kunne gøres en større indsats for at sikre, at det indre marked lever op til sine løfter. Dette vil ligeledes sikre, at den politiske debat får input om nye initiativer, der skal tages.

Yderligere oplysninger:

20 hovedproblemer

Resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen

Forum for det indre marked

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#20concerns


Side Bar