Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Jämnare könsfördelning: handelshögskolorna spelar en viktig roll i arbetet med att få in fler kvinnor i ledande ställning i företag

Bryssel den 26 september 2011. Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, sammanträffade idag med företrädare för europeiska handelshögskolor för att diskutera hur man kan skapa en jämnare könsfördelning i företagsstyrelser genom att uppmuntra unga kvinnor att göra karriär i näringslivet. Trots att ungefär 60 % av de som tar examen på universitet är kvinnor, är bara 12 % av styrelseledamöterna och 3 % av styrelseordförandena i Europas största börsnoterade företag kvinnor. Handelshögskolorna spelar genom de utbildningsprogram och seminarier som de erbjuder sina studenter och genom de möjligheter som de ger dessa att samverka i nätverk en viktig roll i arbetet med att ge unga kvinnor de kunskaper och färdigheter som de behöver för att göra karriär i näringslivet och nå toppen. Handelshögskolornas initiativ knyter an till Viviane Redings initiativ tidigare i år att uppmana företag att utfästa sig att öka andelen kvinnor i styrelserna till 30 % senast till år 2015 och till 40 % senast till år 2020 (MEMO/11/124).

Viviane Reding yttrade följande: – Handelshögskolorna hjälper till att forma framtida ledares sinnen. Det är på dessa skolor som unga kvinnor och män hämtar inspiration för sin framtida karriär i näringslivet. Vi måste se till att våra kvinnliga talanger redan från början tar en toppkarriär i övervägande. Det gör mig mycket glad att se att de europeiska handelshögskolorna är involverade i denna process. Jag finner det uppmuntrande att utbildningssektorn är fast besluten att anta utmaningen att komma till rätta med grundorsakerna till bristen på jämställdhet.

Handelshögskolan EDHEC:s rektor Olivier Oger yttrade följande: – Detta utmärkta initiativ från Europeiska kommissionens sida passar till fullo ihop med vårt mål att inrikta oss på en av de viktigaste frågorna för europeiska handelshögskolor och företag, nämligen hur vi ska få bort det glastak som hindrar våra kvinnliga studenter från att göra internationell toppkarriär trots att de är lika välutbildade som sina manliga kolleger.

Dagens möte sammanförde rektorer för europeiska handelshögskolor och kvinnliga företagsledare för en diskussion om kvinnors roll i europeiska företags ledning. Mötet sponsrades av EDHEC, Global Telecom Women's Network (GTWN) och McKinsey & Company.

Bakgrund

I takt med att Europas befolkning åldras blir kvinnors deltagande på arbetsmarknaden allt viktigare för att Europa 2020-strategins sysselsättningsmål (en sysselsättningsgrad på 75 %) ska uppnås (se IP/10/225). Gemensamma insatser av regeringarna, arbetsmarknadens parter och företagen krävs för att läget ska förbättras.

Bara 12 % av styrelseledamöterna i Europas största företag är kvinnor. I 97 % av styrelserna är ordföranden en man. Framstegen under de senaste åren har varit mycket små. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i EU har ökat med drygt en halv procentenhet per år de senaste sju åren. Med den takten kommer det om inga åtgärder vidtas att ta ytterligare 50 år innan en rimlig könsfördelning (minst 40 % kvinnor) uppnåtts i bolagsstyrelserna. Under tiden fortsätter börsnoterade företag i EU att gå miste om kvinnliga talanger.

Den 1 mars sammanträffade Viviane Reding med verkställande direktörer och styrelseordförande för börsnoterade företag för att diskutera kvinnors underrepresentation i bolagsstyrelser. Hon uppmanade därvid alla börsnoterade företag i Europa att underteckna en utfästelse om fler kvinnor i bolagsstyrelserna (Women on the Board Pledge for Europe) och att på så vis frivilligt åta sig att öka andelen kvinnor i styrelserna till 30 % senast till år 2015 och till 40 % senast till år 2020 (se IP/11/242 och MEMO/11/124).

Denna utfästelse finns på Viviane Redings webbplats. Företagens utfästelser kommer att göra det lättare att följa vad företagen gör för att få in fler kvinnor på höga befattningar. Alla börsnoterade företag kan underteckna utfästelsen och därmed föregå med gott exempel för andra företag. I mars 2012 kommer Europeiska kommissionen att göra en bedömning av läget för att se om företagen har gjort framsteg och vidtagit trovärdiga självregleringsåtgärder för att öka kvinnors deltagande i beslutsfattandet. På grundval av resultatet av denna bedömning kommer kommissionen att fatta beslut om eventuella ytterligare åtgärder.

Mer information:

SPEECH/11/604

Utfästelsen om fler kvinnor i bolagsstyrelserna:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Europeiska kommissionen – Jämnare könsfördelning i beslutsfattandet:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC * (F)

Erasmus University: Rotterdam School of Management (NL)

ESMT (D)

IESE (ES)

IMD (CH)

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School (UK)

Oxford University: Center for Corporate Reputation (UK)

* Co-organizer and Sponsor of first European Business School Women on Board initiative

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES (L), Essinor (B), Steria (F) and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys (B)

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES (L), Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA (Norway), NV Bekaert SA (Belgium) and Magna International Inc (Canada).

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs (F)

WOB - Women on Board

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar