Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Uravnoteženost spolov: odločilna vloga poslovnih šol pri zastopanosti žensk na vodilnih položajih

Bruselj, 26. septembra 2011 Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding se je danes srečala z voditelji evropskih poslovnih šol in z njimi razpravljala, kako zagotoviti bolj uravnoteženo zastopanost spolov v upravah podjetij s spodbujanjem mladih žensk, da se odločijo za poslovno kariero. Čeprav je približno 60 % univerzitetnih diplomantov žensk, je med člani uprav vodilnih evropskih podjetij le 12 % žensk, predsednic uprav pa le 3 %. Poslovne šole imajo odločilno vlogo pri pripravi mladih žensk na poslovno kariero in pri njihovem vzponu v sam vrh. Ženskam pomagajo pri pripravi poklicne kariere s seminarji, izobraževalnimi programi in možnostmi povezovanja v mreže. Njihove pobude so odgovor na poziv podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding podjetjem, da podpišejo prostovoljno izjavo o povečanju deleža žensk v upravah na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2020 (MEMO/11/124).

„Poslovne šole prispevajo k oblikovanju načina razmišljanja prihodnjih voditeljev. Tam se mladi ženske in moški navdušijo nad poslovno kariero,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Vsi skupaj moramo zagotoviti, da bodo nadarjene Evropejke sploh pomislile na takšno poklicno pot. Zelo sem vesela, da so se evropske poslovne šole vključile v ta proces. Pomirjena sem, ko vidim, da je izobraževalni sektor odločno predan boju proti koreninam neenakosti.“

„Ta čudovita pobuda Evropske komisije se popolnoma sklada z našo osredotočenostjo na najpomembnejše vprašanje, ki si ga zastavljajo evropske poslovne šole in podjetja, in sicer kako zrušiti t.i. stekleni strop, ki visoko izobraženim ženskam onemogoča, da bi dosegle najvišje poklicne uspehe na mednarodni ravni, čeprav so enako izobražene kot njihovi moški kolegi,“ je povedal Olivier Oger, dekan poslovne šole EDHEC.

Na današnjem srečanju so se zbrali dekani evropskih poslovnih šol in direktorice podjetij ter razpravljali o vlogi žensk v upravljanju evropskih podjetij. Srečanje so organizirali poslovna šola EDHEC, svetovna mreža žensk na vodilnih položajih v sektorju telekomunikacij (Global Telecom Women's Network –GTWN) in podjetje McKinsey & Company.

Ozadje

Zaradi staranja evropskega prebivalstva so ženske odločilne pri uresničevanju cilja 75 % zaposlenosti iz Evrope 2020 (glej IP/10/225). Za izboljšanje stanja so potrebna skupna prizadevanja vlad, socialnih partnerjev in podjetij.

V upravnih odborih največjih evropskih podjetij je le 12 % žensk in kar 97 % upravam predsedujejo moški. V zadnjih letih je bil na tem področju napredek zelo počasen: delež žensk med člani uprave podjetij v EU se je v zadnjih sedmih letih povečal za malo več kot pol odstotne točke na leto. Brez ukrepanja bo ob tako počasni rasti potrebnih še nadaljnjih 50 let, da bo v nadzornih svetih podjetij doseženo primerno ravnotežje med spoloma (najmanj 40 % vsakega spola). Medtem pa evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, še naprej ne bodo izkoriščala potenciala sposobnih žensk.

Komisarka za pravosodje Viviane Reding se je 1. marca srečala z generalnimi direktorji in predsedniki uprav podjetij, ki kotirajo na borzi, da bi razpravljali o premajhni zastopanosti žensk v upravnih odborih. Vsa evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, je pozvala, naj podpišejo „izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij“ in se prostovoljno obvežejo, da bodo do leta 2015 delež žensk v upravnih odborih zvišali na 30 %, do leta 2020 pa na 40 % (glej IP/11/242, MEMO/11/124).

Izjava o večji zastopanosti žensk v upravah je na voljo na spletni strani podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding. S pomočjo izjave bomo lažje spremljali, kakšne ukrepe bodo uvedla podjetja, da bi bilo na vodilnih položajih več žensk. Vsako podjetje, ki kotira na borzi, lahko podpiše izjavo in tako da zgled drugim. Marca 2012 bo Evropska komisija ponovno ocenila situacijo, da vidi, ali je bil dosežen bistven napredek in ali so bile uvedene prepričljive pobude za okrepitev zastopanosti žensk v organih odločanja. Komisija se bo o potrebnem nadaljnjem ukrepanju odločala na podlagi rezultatov.

Več informacij:

SPEECH/11/604

Izjava o večji zastopanosti žensk v upravah:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Evropska komisija – uravnotežena zastopanost spolov v organih odločanja:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar