Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Echilibrul de gen: școlile de afaceri sunt esențiale pentru încadrarea mai multor femei în posturi-cheie

Bruxelles, 26 septembrie 2011 – Astăzi, Comisarul UE pentru justiție, Viviane Reding, a avut o întrevedere cu liderii școlilor de afaceri europene pentru a discuta modul în care se poate îmbunătăți echilibrul de gen în consiliile de administrație ale companiilor, prin încurajarea femeilor tinere să urmeze o carieră în afaceri. Cu toate că aproximativ 60% din absolvenții de universitate sunt femei, acestea reprezintă încă numai 12% din membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari companii europene cotate la bursă și numai 3% din președinții consiliilor de administrație. Școlile de afaceri joacă un rol crucial în dotarea femeilor tinere cu competențele necesare pentru o carieră în afaceri și în sprijinirea acestora pentru a ajunge la funcțiile cele mai înalte. Prin seminare, programe de formare și prin oportunitățile oferite privind stabilirea unor rețele de contact, școlile de afaceri contribuie la pregătirea femeilor pentru o carieră profesională. Inițiativele acestor școli reprezintă un răspuns la apelul pe care doamna vicepreședinte Reding l-a adresat companiilor pentru ca acestea să se angajeze să sporească în mod voluntar numărul femeilor din consiliile de administrație ale companiilor la 30% până în 2015 și la 40% până în 2020 (MEMO/11/124).

Școlile de afaceri contribuie la formarea mentalității viitorilor lideri. În aceste școli tineretul se poate forma în vederea unei cariere în afaceri”, a declarat doamna vicepreședintele Reding, comisarul UE pentru justiție. Împreună trebuie să ne asigurăm că femeile cu talent iau în considerare, în primul rând, un astfel de drum. Sunt deosebit de bucuroasă că școlile de afaceri europene vor să se implice în acest proces. Acest lucru îmi oferă încrederea că sectorul educației este puternic angajat în lupta împotriva eliminării cauzelor inegalității.”

Această splendidă inițiativă a Comisiei Europene este în deplină armonie cu obiectivul nostru de a ne concentra pe ceea ce constituie o problemă majoră pentru școlile de afaceri europene și pentru întreprinderile europene – și anume, modul în care putem elimina plafonul de sticlă care blochează drumul absolventelor noastre către cariere internaționale la cel mai înalt nivel, cu toate că sunt la fel de bine pregătite ca și colegii lor”, a spus decanul EDHEC, domnul Olivier Oger.

Întrunirea de astăzi reunește decanii școlilor de afaceri europene și femeile care sunt lideri în afaceri, cu scopul de a dezbate rolul femeilor în guvernanța corporatistă la nivel european. Reuniunea este organizată de EDHEC Business School, de Global Telecom Women's Network (GTWN) și de McKinsey & Company.

Context

În condițiile îmbătrânirii demografice în Europa, femeile au un rol esențial pentru îndeplinirea obiectivului de creștere a gradului de ocupare a forței de muncă la 75% (a se vedea IP/10/225) , astfel cum se prevede în strategia Europa 2020. Sunt necesare eforturi comune din partea autorităților publice, a partenerilor sociali și a întreprinderilor pentru a îmbunătăți situația actuală.

Numai 12% din membrii consiliilor de conducere ale celor mai mari companii europene sunt femei, iar în 97% din cazuri, președintele consiliului este bărbat. În ultimii ani, progresele au fost foarte lente: în ultimii șapte ani, ponderea femeilor care sunt membri ai consiliilor de conducere în UE a crescut cu puțin peste o jumătate de punct procentual pe an. În acest ritm, dacă nu se iau măsuri, vor mai fi necesari 50 de ani pentru a se ajunge la un echilibru de gen rezonabil (o reprezentare a fiecărui gen de cel puțin 40%) în consiliile de conducere ale companiilor. Între timp, companiile cotate la bursă din UE sunt lipsite de prezența unor femei cu talent în domeniu.

La 1 martie, comisarul UE pentru justiție, doamna Viviane Reding, s-a întâlnit cu directorii și cu președinții consiliilor de administrație ai unor companii cotate la bursă pentru a discuta slaba reprezentare a femeilor în consiliile de conducere ale companiilor. Doamna Reding a lansat un apel către toate companiile europene cotate la bursă să semneze „Angajamentul pentru Europa privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere” și să se angajeze în mod voluntar să sporească participarea femeilor în consiliile de conducere la 30% până în 2015 și la 40% până în 2020 (a se vedea IP/11/242 și MEMO/11/124).

„Angajamentul privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere” este disponibil pe pagina de internet a doamnei vicepreședinte Reding. Acesta va contribui la monitorizarea modului în care companiile acționează în vederea creșterii numărului femeilor care dețin funcții de conducere la cel mai înalt nivel. Fiecare companie cotată la bursă poate semna angajamentul, oferind astfel un exemplu pozitiv. În martie 2012, Comisia Europeană va reevalua situația pentru a constata dacă au fost înregistrate progrese semnificative și dacă au fost elaborate inițiative credibile în materie de autoreglementare menite să sporească participarea femeilor la procesul decizional. În funcție de rezultate, Comisia va decide cu privire la măsurile care trebuie adoptate în continuare.

Pentru informații suplimentare:

SPEECH/11/604

Angajamentul privind reprezentarea femeilor în consiliile de conducere:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Comisia Europeană – echilibrul de gen în procesul decizional:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Pagina de web a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar