Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Dzimumu līdzsvars – uzņēmējdarbības augstskolām ir būtiska loma, lai panāktu, ka augstākā līmeņa amatos ir vairāk sieviešu

Brisele, 2011. gada 26. septembris. ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga šodien tikās ar Eiropas uzņēmējdarbības augstskolu vadītājiem, lai apspriestos, kā uzlabot dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, rosinot jaunas sievietes veidot karjeru uzņēmējdarbības jomā. Neraugoties uz to, ka aptuveni 60 % augstāko mācību iestāžu beidzēju ir sievietes, Eiropas biržu sarakstos iekļauto lielāko uzņēmumu valdēs sieviešu īpatsvars ir tikai 12 %, un tikai 3 % valdes priekšsēdētāju ir sievietes. Uzņēmējdarbības augstskolām ir būtiska loma, sagatavojot jaunietes karjerai uzņēmējdarbības jomā un palīdzot viņām sasniegt savas jomas virsotnes. Izmantojot seminārus, mācību programmas un radot kontaktu veidošanas iespējas, tās palīdz sievietēm sagatavoties profesionālajai karjerai. To ierosmes seko Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Redingas aicinājumam uzņēmumiem apņemties līdz 2015. gadam brīvprātīgi palielināt sieviešu skaitu uzņēmumu valdēs līdz 30 %, bet līdz 2020. gadam – līdz 40 % (MEMO/11/124).

“Uzņēmējdarbības augstskolas palīdz audzināt nākotnes vadītājus. Tajās jaunietes un jaunieši gūst ierosmi savai karjerai uzņēmējdarbības jomā,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tieslietu komisāre Viviāna Redinga. Mums pirmām kārtām jāpanāk, lai talantīgās sievietes vispār pievērstos šai jomai. Mani īpaši iepriecina tas, ka šajā procesā iesaistās Eiropas uzņēmējdarbības augstskolas. Esmu gandarīta, ka izglītības nozare ir cieši apņēmusies cīnīties pret nevienlīdzības cēloni.”

“Šī lieliskā Eiropas Komisijas ierosme pilnībā atbilst mūsu mērķim pievērsties Eiropas uzņēmējdarbības augstskolām un pašai uzņēmējdarbībai būtiskam jautājumam – kā likvidēt neredzamos šķēršļus, kas neļauj mūsu absolventēm īstenot starptautisku karjeru augstākajā līmenī, neraugoties uz to, ka gan sievietes, gan vīrieši gūst vienlīdz labas zināšanas un prasmes,” sacīja EDHEC uzņēmējdarbības augstskolas dekāns Olivjē Ožē.

Šodienas sanāksme pulcē vienkop Eiropas uzņēmējdarbības augstskolu dekānus un sievietes, kas ieņem vadošus amatus uzņēmumos, lai apspriestu sieviešu lomu Eiropas uzņēmumu pārvaldībā. To rīko EDHEC uzņēmējdarbības augstskola, Global Telecom Women's Network (GTWN) un McKinsey & Company.

Pamatinformācija

Tā kā Eiropas iedzīvotāji noveco, sievietēm ir būtiska loma stratēģijā Eiropa 2020 izvirzītā mērķa – 75 % nodarbinātības panākšanā (skat. IP/10/225). Lai uzlabotu pašreizējo stāvokli, nepieciešami valdību, sociālo partneru un uzņēmumu kopīgi pūliņi.

Eiropas lielākajos uzņēmumos tikai 12 % no valdes locekļiem ir sievietes un 97 % gadījumu valdes priekšsēdētājs ir vīrietis. Pēdējos gados panāktais progress ir bijis ļoti lēns – pēdējos septiņus gadus sieviešu īpatsvars uzņēmumu valdēs Eiropas Savienībā katru gadu ir palielinājies tikai nedaudz vairāk par pusprocentpunktu. Neīstenojot nekādus pasākumus, ar šādu pieauguma tempu būs vajadzīgi vēl 50 gadi, kamēr uzņēmumu valdēs būs panākts pieņemams dzimumu līdzsvars (vismaz 40 % no viena vai otra dzimuma). Tikmēr biržu sarakstos iekļautie uzņēmumi Eiropas Savienībā turpina zaudēt talantīgas sievietes.

ES tieslietu komisāre Redinga 1. martā tikās ar lielāko biržu sarakstos iekļauto uzņēmumu izpilddirektoriem un valdes priekšsēdētājiem, lai apspriestu to, kāpēc uzņēmumu valdēs ir nepietiekami pārstāvētas sievietes. Viņa aicināja visus biržu sarakstos iekļautos uzņēmumus Eiropā parakstīt apņemšanos ,,Sievietes mūsu uzņēmuma valdē – solījums Eiropai” un apņemties līdz 2015. gadam brīvprātīgi palielināt sieviešu līdzdalību uzņēmumu valdēs līdz 30 %, bet līdz 2020. gadam – līdz 40 % (skat. IP/11/242 un MEMO/11/124).

Apņemšanās “Sievietes mūsu uzņēmuma valdē” ir pieejama Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Redingas tīmekļa vietnē. Šī apņemšanās palīdzēs uzraudzīt to, kā uzņēmumi rīkojas, lai nodrošinātu, ka vairāk sieviešu ir nodarbinātas vadošos amatos. Katrs biržas sarakstā iekļautais uzņēmums var parakstīt apņemšanos un kalpot par labu piemēru. Eiropas Komisija 2012. gada martā atkārtoti izvērtēs situāciju, lai redzētu, vai ir panākts būtisks progress un vai ir izstrādātas ticamas pašregulējošas ierosmes, kas veicinātu sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, Komisija lems par turpmākiem soļiem.

Plašāka informācija

SPEECH/11/604

Apņemšanās “Sievietes mūsu uzņēmuma valdē”:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Eiropas Komisija – dzimumu līdzsvars lēmumu pieņemšanā:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar