Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Lyčių pusiausvyra. Verslo mokyklos padeda daugiau moterų užimti aukščiausias pareigas

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 26 d. Už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding šiandien susitiko su Europos verslo mokyklų vadovais ir aptarė, kaip užtikrinti geresnę bendrovių valdybos narių lyčių pusiausvyrą, skatinant jaunas moteris siekti karjeros versle. Nors 60 proc. universitetų absolventų yra moterys, tik 12 proc. didžiausių biržinių Europos bendrovių valdybos narių ir tik 3 proc. valdybos pirmininkų yra moterys. Svarbus vaidmuo rengiant moteris karjerai versle ir padedant užimti aukščiausias pareigas tenka verslo mokykloms. Jos padeda moterims pasirengti karjerai rengdamos seminarus, mokymo programas ir sudarydamos galimybes užmegzti ryšius. Jų iniciatyva atsakoma į Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding raginimą įmonėms savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. moterų skaičių įmonių valdybose padidinti iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc. (MEMO/11/124).

„Verslo mokyklos padeda rengti ateities lyderius. Jos jaunas moteris ir vyrus įkvepia siekti karjeros versle, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja V. Reding. – Turime užtikrinti, kad talentingos moterys pirmiausia ryžtųsi siekti tokio tikslo. Labai džiaugiuosi, kad Europos verslo mokyklos įsitraukė į šį procesą. Tvirtas švietimo sektoriaus įsipareigojimas kovoti su nelygybe teikia daug vilčių.“

„Ši puiki Europos Komisijos iniciatyva visiškai sutampa su mūsų siekiu sutelktomis jėgomis spręsti svarbią Europos verslo mokyklų ir įmonių problemą – šalinti tas sunkiai įžvelgiamas kliūtis, trukdančias moterims siekti aukščiausių vadovaujamųjų pareigų tarptautinėse įmonėse, nors jų išsilavinimas yra toks pat puikus kaip vyrų,“ – sakė EDHEC verslo mokyklos dekanas Olivier Oger.

Šiandienos susitikime, kuriame dalyvauja Europos verslo mokyklų dekanai ir įmonių vadovės, aptariamas moterų vaidmuo Europos įmonių valdyme. Susitikimą rengia EDHEC verslo mokykla, Global Telecom Women's Network (Pasaulinis telekomunikacijų srityje dirbančių moterų tinklas) ir McKinsey & Company.

Pagrindiniai faktai

Kadangi Europos visuomenė senėja, moterims tenka svarbus vaidmuo siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatyto tikslo, kad 75 proc. žmonių turėtų darbą (žr. IP/10/225). Dabartinei padėčiai pagerinti būtinos bendros vyriausybių, socialinių partnerių ir verslo įmonių pastangos.

Tik 12 proc. Europos didžiausių bendrovių valdybos narių yra moterys, o 97 proc. valdybų pirmininkai – vyrai. Pažanga pastaruosius kelerius metus buvo lėta: per paskutinius septynerius metus Europos Sąjungoje bendrovių valdybose moterų daugėjo vos po pusę procento per metus. Jeigu nebus imtasi papildomų veiksmų ir tempas išliks toks pats, prireiks dar 50 metų, kol bendrovių valdybose bus užtikrinta tinkama lyčių pusiausvyra (bent 40 proc. kurios nors vienos lyties atstovų). Kol kas biržinės ES bendrovės darbuotojų moterų gabumus išnaudoja nepakankamai.

Kovo 1 d. už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding susitiko su biržinių bendrovių generaliniais direktoriais ir valdybų pirmininkais aptarti nepakankamo moterų atstovavimo bendrovių valdybose klausimo. Ji paragino visas biržines Europos bendroves pasirašyti Europos bendrovių įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo ir savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. padidinti moterų dalį bendrovių valdyboje iki 30 proc., o iki 2020 m. – iki 40 proc. (žr. IP/11/242 ir MEMO/11/124).

Įsipareigojimą dėl moterų valdyboje skaičiaus didinimo galima rasti Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding interneto svetainėje. Šis įsipareigojimas padės stebėti, kaip bendrovės siekia, kad kuo daugiau moterų užimtų vadovaujamąsias pareigas. Įsipareigojimą gali pasirašyti kiekviena biržinė bendrovė ir taip parodyti gerą pavyzdį. 2012 m. kovo mėn. Europos Komisija vėl įvertins padėtį, padarytą pažangą ir aiškinsis, ar išplėtotos patikimos savaiminio reguliavimo iniciatyvos, skirtos sprendimus priimančių moterų skaičiui didinti. Atsižvelgdama į rezultatus Komisija nuspręs, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis.

Daugiau informacijos

SPEECH/11/604

Įsipareigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Europos Komisija. Lyčių pusiausvyra priimant sprendimus

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar