Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Liikealan oppilaitokset voivat vaikuttaa merkittävästi sukupuolten väliseen tasa-arvoon valmentamalla enemmän naisia yritysten johtopaikoille

Bryssel 26. syyskuuta 2011EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding tapasi tänään eurooppalaisten liikealan oppilaitosten rehtoreita keskustellakseen siitä, miten nuoria naisia kannustetaan tekemään uraa liike-elämässä. Tavoitteena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa yritysten johtokunnissa. Vaikka noin 60 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneista on naisia, Euroopan suurimpien yritysten johtokunnissa naisia on vain 12 prosenttia ja johtokuntien puheenjohtajista naisia on vain kolme prosenttia. Liikealan oppilaitokset ovat erityisen tärkeitä nuorten naisten valmentamisessa toimimaan liike-elämässä ja pääsemään yritysten huipulle. Ne auttavat naisia valmistautumaan ammattiinsa seminaarien, koulutusohjelmien ja verkostoitumismahdollisuuksien kautta. Oppilaitosten aloitteet ovat seurausta varapuheenjohtaja Redingin kehotuksesta yrityksille lisätä vapaaehtoisesti naisten osuutta johtokunnissa 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (MEMO/11/124).

Liikealan oppilaitoksissa muokataan tulevia johtajia. Niissä nuoret naiset ja miehet saavat kimmokkeen aloittaa uransa liike-elämässä”, EU:n oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Reding toteaa. ”Meidän on varmistettava, että pätevät naiset haluavat päästä johtaville paikoille. Olen pannut erityisen tyytyväisenä merkille sen, että eurooppalaiset liikealan oppilaitokset osallistuvat tähän prosessiin. Koulutusala näyttää siten olevan vahvasti sitoutunut epätasa-arvon syiden poistamiseen”, komissaari Reding sanoo.

Naiset ovat yhtä hyvin koulutettuja kuin miehetkin, mutta heidän esteenään on lasikatto, jonka vuoksi huipputason kansainvälinen ura ei ole heidän ulottuvillaan”, sanoo liikealan korkea-asteen oppilaitoksen EDHEC:n dekaani Olivier Oger. ”Tärkeä tavoite eurooppalaisille liikealan oppilaitoksille ja yrityksille on kyseisen lasikaton poistaminen. Komission suurenmoinen aloite on täysin yhdenmukainen tämän tavoitteen kanssa”, Oger toteaa.

Tämänpäiväisessä kokouksessa eurooppalaisten liikealan oppilaitosten dekaanit ja yritysten naisjohtajat kokoontuvat keskustelemaan naisten roolista eurooppalaisten yritysten johdossa. Kokouksen järjestävät liikealan oppilaitos EDHEC, Global Telecom Women's Network (GTWN) ja McKinsey & Company.

Taustaa

Euroopan väestön ikääntyessä naiset ovat olennaisen tärkeässä asemassa 75  prosentin Europe 2020 –työlllisyystavoitteen saavuttamisessa (ks. IP/10/225). Hallitusten, työmarkkinaosapuolten ja yritysten yhteisiä ponnisteluja tarvitaan olemassa olevan tilanteen parantamiseksi.

Ainoastaan 12 prosenttia Euroopan suurimpien yritysten johtokuntien jäsenistä on naisia ja 97 prosentissa yrityksistä johtokunnan puheenjohtaja on mies. Edistyminen on ollut viime vuosina hyvin hidasta: viimeisten seitsemän vuoden aikana naisten osuus johtokuntien jäsenistä EU:ssa on kasvanut vain hieman yli puolella prosenttiyksiköllä vuodessa. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, tällä vauhdilla vie 50 vuotta, ennen kuin yritysten johtokunnissa vallitsee kohtuullinen tasapaino (vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta). Siihen saakka EU:n pörssiyhtiöt jäävät osattomiksi naisten taidoista.

Oikeusasioista vastaava komissaari Reding tapasi 1. maaliskuuta pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja johtokuntien puheenjohtajia keskustellaakseen naisten aliedustuksesta yritysten johtokunnissa. Hän kehotti kaikkia eurooppalaisia pörssiyhtiöitä sitoutumaan naisten osuuden lisäämistä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa koskevaan sitoumukseen ja lupaamaan vapaaehtoisesti lisätä naisten osuutta 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä (ks. IP/11/242 ja MEMO/11/124).

“Women Boardroom Pledge” -sitoumus naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa on saatavilla varapuheenjohtaja Redingin verkkosivuilla. Sen avulla voidaan seurata, miten yritykset pyrkivät saavuttamaan tavoitteen kasvattaa naisten osuutta johtopaikoilla. Kaikki pörssiyhtiöt voivat allekirjoittaa sitoumuksen ja näyttää hyvää esimerkkiä. Maaliskuussa 2012 komissio arvioi, onko huomattavaa edistystä tapahtunut ja ovatko yritykset kehittäneet uskottavia itsesääntelyaloitteita naisten osuuden lisäämiseksi päätöksenteossa. Tarkastelun tulosten perusteella komissio päättää jatkotoimista.

Lisätietoja:

SPEECH/11/604

Women on the Board pledge -sitoumus:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Euroopan komissio – sukupuolten välinen tasa-arvo päätöksenteossa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

EU:n oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES, Essinor, Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES, Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA, NV Bekaert SA and Magna International Inc.

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsable for “Women Matter” report)

Yhteyshenkilöt :

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar