Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Sooline tasakaal: majanduskoolid kui viljakas taimelava naiste osaluse suurendamiseks ettevõtete juhatuses

Brüssel, 26. september 2011 – ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ja Euroopa majanduskoolide juhid kohtusid täna arutamaks, kuidas parandada soolist tasakaalu ettevõtete juhatuses, innustades noori naisi otsustama ettevõtlusealase karjääri kasuks. Hoolimata sellest, et 60 % ülikooli lõpetanutest on naissoost, on börsil noteeritud Euroopa suurimate ettevõtete juhatuse liikmete seas naisi ainult 12 % ning üksnes 3 % juhtudest on juhatuse esimees naine. Majanduskoolidel on täita oluline osa, et valmistada noori naisi ette karjääriks ettevõtluses ning aidata neil jõuda ettevõtte juhatuse liikmete hulka. Koolid korraldavad seminare ja koolitusprogramme ning pakuvad võrkude loomise võimalust, et valmistada naisi ette tööalaseks karjääriks. Nende algatused järgivad asepresident Redingi üleskutset ettevõtetele kohustuda vabatahtlikult suurendama naiste osalust ettevõtete juhatustes 2015. aastaks 30 %-ni ja 2020. aastaks 40 %-ni (MEMO/11/124).

Majanduskoolid aitavad kujundada tulevaste liidrite mõttemaailma. Just nendes koolides saavad noored naised ja mehed ideid oma ettevõtluskarjääri jaoks,” ütles ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. Meil kõigil on vaja jõuda selleni, et naised võtaksid sellist sihti üldse kaaluda. Mul on väga hea meel, et selles protsessis löövad kaasa Euroopa majanduskoolid. Sellest saan taas kinnitust, et haridussektor on võtnud endale kohustuse tegelda ebavõrdsuse väljajuurimisega.”

„See Euroopa Komisjoni suurepärane algatus vastab täielikult meie eesmärgile, mis keskendub Euroopa majanduskoolide ja ettevõtluse põhiprobleemile, nimelt sellele, kuidas saada lahti vertikaalsest eraldamisest, mis takistab meie ülikooli lõpetanud naisi püüdlemast tipptasemel rahvusvahelise karjääri poole, hoolimata sellest, et neid on meesõppuritega võrdselt hästi ette valmistutud,” ütles majanduskooli EDHEC dekaan Olivier Oger.

Tänasel istungil kohtuvad Euroopa majanduskoolide juhid ja ettevõtete naisjuhid, et vahetada mõtteid naise rolli üle Euroopa ettevõtete üldjuhtimises. Kokkusaamise korraldasid majanduskool EDHEC, naiste ülemaailmne sidevõrk Global Telecom Women's Network (GTWN) ning McKinsey & Company.

Taust

Euroopa elanikkonna vananedes on naistel keskne roll Euroopa 2020. aasta tööhõive-eesmärgi (75 %) täitmisel (vt IP/10/225). Praeguse olukorra parandamiseks on vaja valitsuste, sotsiaalpartnerite ja ettevõtete ühispingutusi.

Euroopa suurimate ettevõtete juhatuse liikmete seas on naisi ainult 12 % ja juhatuse esimees on 97 % juhtudest meesterahvas. Möödunud aastatel on edusammud olnud väga aeglased: viimase seitsme aasta jooksul on naiste osakaal ELi ettevõtete juhatuse liikmete seas suurenenud vaid veidi üle poole protsendipunkti aastas. Sellise tempo juures ja juhul, kui meetmeid ei võeta, kulub ettevõtete juhatuses mõistliku soolise tasakaalu saavutamiseks (vähemalt 40 % kummastki soost) veel 50 aastat. Vahepeal jätavad aga börsil noteeritud ELi ettevõtted andekate naiste võimed kasutamata.

1. märtsil kohtus ELi õigusvolinik Reding börsil noteeritud ettevõtete tippjuhtide ja juhatuste esimeestega, et arutada naiste alaesindatuse üle ettevõtete juhatustes. Ta kutsus kõiki Euroopa börsil noteeritud ettevõtteid üles kirjutama alla lubadusele suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes ning kohustuma vabatahtlikult suurendama naiste osalust ettevõtete juhatustes 2015. aastaks 30 %-ni ja 2020. aastaks 40 %-ni (vt IP/11/242 ja MEMO/11/124 ).

„Lubadus suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes” on kättesaadav asepresident Redingi veebisaidil. See aitab jälgida, kuidas töötavad ettevõtted selle nimel, et suurendada juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arvu. Iga börsil noteeritud ettevõte võib dokumendile alla kirjutada ja anda sellega head eeskuju. 2012. aasta märtsis hindab Euroopa Komisjon olukorda uuesti, et teha kindlaks, kas on tehtud märkimisväärseid edusamme ja kas ettevõtted on kujundanud välja toimivad iseregulatsiooni strateegiad, mis aitavad suurendada naiste osakaalu otsusetegijate seas. Tulemuste põhjal teeb komisjon otsuse järgmiste võetavate meetmete kohta.

Täiendav teave:

SPEECH/11/604

Lubadus suurendada naiste osalust ettevõtete juhatustes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Euroopa Komisjon – sooline tasakaal otsuste tegemisel:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar