Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Ισορροπία των φύλων: Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ανάδειξη περισσότερων γυναικών σε υψηλές θέσεις

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2011 – Η κα Viviane Reding, επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, συναντήθηκε σήμερα με τους πρυτάνεις των σχολών διοίκησης επιχειρήσεων της Ευρώπης, για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων με την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να σταδιοδρομήσουν στον επιχειρηματικό κλάδο. Παρά το γεγονός ότι περίπου το 60% των αποφοίτων Πανεπιστημίων είναι γυναίκες, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ακόμα μόλις το 12% των μελών διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες της Ευρώπης και μόνο το 3% στη θέση προέδρου των διοικητικών συμβουλίων. Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στον εξοπλισμό των νέων γυναικών για μια σταδιοδρομία στον επιχειρηματικό κλάδο καθώς και στην προώθησή τους προς την κορυφή. Τις βοηθούν να προετοιμαστούν για έπαγγελματικές σταδιοδρομίες μέσω σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης και ευκαιρίες δικτύωσης. Οι πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών σχολών διοίκησης επιχειρήσεων είναι το επακόλουθο της πρόσκλησης της Αντιπροέδρου κας Reding προς τις εταιρείες να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια μέχρι 30% έως το 2015 και μέχρι 40% έως το 2020 (MEMO/11/124).

"Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων συμβάλλουν στη διαμόρφωση του πνεύματος των ηγετών του μέλλοντος. Σε αυτές, οι νέοι άνδρες και οι νέες γυναίκες αντλούν την έμπνευση για την επιχειρηματική τους σταδιοδρομία", δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. "Όλοι μας πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χαρισματικές γυναίκες εξετάζουν την πιθανότητα να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι ευρωπαϊκές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων εξελίσσονται προς αυτή την κατεύθυνση, και χαίρομαι που ο τομέας της εκπαίδευσης αναλαμβάνει τη δέσμευση να καταπολεμήσει τις ρίζες της ανισότητας."

"Αυτή η εκπληκτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το στόχο μας να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τόσο οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων όσο και οι επιχειρήσεις – συγκεκριμένα, με ποιό τρόπο θα σπάσει η "γυάλινη οροφή" που αποτελεί φραγμό για τις αποφοίτους μας και τις εμποδίζει να ακολουθήσουν υψηλού επιπέδου διεθνείς σταδιοδρομίες, παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει την ίδια καλή κατάρτιση με τους συναδέλφους τους του ανδρικού φύλου", συμπλήρωσε ο κ. Olivier Oger, Πρύτανης της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής EDHEC.

Στη σημερινή σύσκεψη συμμετέχουν οι πρυτάνεις των ευρωπαϊκών σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και οι γυναίκες φορείς λήψεως αποφάσεων του επιχειρηματικού κλάδου, για να συζητήσουν τον ρόλο που διαδραματίζει η γυναίκα στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική διακυβέρνηση. Η σύσκεψη διοργανώθηκε από τη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων EDHEC, το δίκτυο Global Telecom Women's Network (GTWN) και της McKinsey & Company.

Ιστορικό

Καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει, ο ρόλος των γυναικών είναι καθοριστικός για την επίτευξη του στόχου απασχόλησης του 75% που έχει καθοριστεί στην Ευρώπη του 2020 (βλ. έγγραφο IP/10/225). Για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση, είναι αναγκαίο να καταβληθούν κοινές προσπάθειες από κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις.

Μόνο το 12% των μελών των εποπτικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εταιρίες της Ευρώπης είναι γυναίκες και στις 97% των περιπτώσεων ο πρόεδρος του συμβουλίου είναι άνδρας. Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ αργή: μέσα σε επτά έτη το ποσοστό γυναικών στη θέση μέλους διοικητικών συμβουλίων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά κάτι περισσότερο από 0,5%. Με τον ρυθμό αυτό, και αν δεν αναληφθεί η σχετική δράση, θα χρειαστούν άλλα 50 χρόνια μέχρις ότου υπάρξει κάποια εύλογη ισορροπία μεταξύ των φύλων (τουλάχιστον της τάξης του 40% για κάθε φύλο) στα εποπτικά συμβούλια. Στο μεταξύ, οι εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν τα οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν χάρη στο γυναικείο ταλέντο.

Την 1η Μαρτίου, η αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης επίτροπος κα Reding συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη και τους προέδρους των εισηγμένων εταιρειών στην ΕΕ για να συζητήσουν την χαμηλή εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Η κα Reding κάλεσε όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη να συνυπογράψουν την "Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης" και να αναλάβουν εθελοντικά την υποχρέωση να αυξήσουν την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια σε 30% μέχρι το 2015 και σε 40% μέχρι το 2020 (βλ. έγγραφα IP/11/242 και MEMO/11/124).

Η “Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης” ευρίσκεται στον ιστότοπο της Αντιπροέδρου κας Reding. Χάρη σε αυτή θα είναι δυνατή η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες προχωρούν ως προς την προώθηση περισσότερων γυναικών σε υψηλότερες θέσεις. Όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες μπορούν να υπογράψουν την "Επίσημη δέσμευση" και να δώσουν το καλό παράδειγμα. Τον Μάρτιο 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατάσταση για να διαπιστώσει αν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και κατά πόσο έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες αυτορρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα, η Επιτροπή θα αποφασίσει ως προς τις επόμενες ενέργειές της.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΟΜΙΛΙΑ/11/604

Επίσημη δέσμευση για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ισορροπία των φύλων στη λήψη αποφάσεων

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Reding, επιτρόπου αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar