Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ligestilling af kønnene: Handelshøjskoler er af stor betydning for at få flere kvinder ind i topjob

Bruxelles, den 26. september 2011EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, har i dag haft et møde med ledere af de europæiske handelshøjskoler for at drøfte, hvordan man i højere grad kan sikre en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i virksomhedsbestyrelser ved at opfordre flere unge kvinder til at få en karriere i erhvervslivet. Selv om ca. 60 % af dem, der tager en afgangseksamen på univer­siteterne, er kvinder, udgør de stadig kun 12 % af bestyrelsesmedlemmerne i Europas største børsnoterede virksomheder, og kun 3 % er bestyrelsesformænd. Handelshøjskolerne spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at gøre unge kvinder parate til en karriere i erhvervslivet og hjælpe dem med at komme til tops. De hjælper kvinder med at forberede sig til et professionelt karriereforløb gennem seminarer og uddannelsesprogrammer og ved at give dem lejlighed til at skabe et netværk. Deres initiativer følger op på næstformand Viviane Redings opfordring til virksomhederne om frivilligt at tilstræbe at øge antallet af kvinder i bestyrelserne fra 30 % til 40 % inden 2020 (MEMO/11/124).

"Handelshøjskolerne er med til at forme fremtidens ledere, og det er her, unge kvinder og mænd får inspiration til deres karriere i erhvervslivet", sagde EU-kommissær for retlige anliggender og næst­formand, Viviane Reding. "Vi er alle nødt til at sikre, at vores talentfulde kvinder i første omgang overhovedet overvejer at slå ind på den vej. Jeg er navnlig glad for at kunne konstatere, at europæiske handelshøjskoler er involveret i den proces. Det bekræftede, at uddannelsessektoren i høj grad går ind for at tage den udfordring op, det er at bekæmpe roden til uligheden".

Olivier Oger, dekan på EDHEC, sagde, at dette rigtig gode initiativ fra Europa-Kommissionen helt er i overensstemmelse med vores mål om at fokusere på, hvad der udgør et stort problem for europæiske handelshøjskoler og virksomheder, nemlig hvordan vi skal fjerne det glasloft, der forhindrer kvinder med en videregående uddannelse i at forfølge en international karriere på topniveau, selv om de er lige så veluddannede som deres mandlige modparter.

Dagens møde havde deltagelse af rektorer på europæiske handelshøjskoler og kvindelige virksomhedsledere, som skulle drøfte kvinders rolle inden for europæisk virksomhedsledelse. Mødet er tilrettelagt af EDHEC, Global Telecom Women's Network (GTWN) og McKinsey & Company.

Baggrund

Da befolkningen i Europa bliver ældre, er det for at nå målet i Europa 2020-strategien om en beskæftigelsesfrekvens på 75 % vigtigt, at kvinderne er med (se IP/10/225). Det er nødvendigt, at regeringerne, arbejdsmarkedets parter og virksomhederne i fællesskab gør en indsats for at forbedre den nuværende situation.

Kun 12 % af bestyrelsesmedlemmerne i Europas største virksomheder er kvinder, og i 97 % af tilfældene er bestyrelsesformanden en mand. Fremskridtene de senere år har været meget små, idet andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i EU kun er steget med lidt over et halvt procentpoint pr. år de seneste syv år. Med den fart vil det, medmindre der gøres en aktiv indsats, tage endnu 50 år, før der er en rimelig balance mellem antallet af mænd og kvinder (mindst 40 % af hvert køn) i bestyrelser. I mellemtiden mister børsnoterede virksomheder i EU fortsat talentfulde kvinder.

Den 1. marts 2011 mødtes EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, med de øverste ledere og bestyrelsesformændene for børsnoterede virksomheder for at drøfte kvinders underrepræsentation i bestyrelser. Hun opfordrede alle børsnoterede virksomheder i Europa til at tilslutte sig EU-hensigtserklæringen om kvinder i bestyrelsen ("Women on the Board Pledge for Europe") og frivilligt bestræbe sig på at øge kvindernes deltagelse i bestyrelser til 30 % inden 2015 og 40 % inden 2020 (se IP/11/242 og MEMO/11/124).

Hensigtserklæringen om kvinder i bestyrelsen findes på næstformand Viviane Redings websted. Ved hjælp af den vil det være muligt at se, hvor mange virksomheder der arbejder for at få flere kvinder ind i topjob. Alle børsnoterede virksomheder kan undertegne hensigtserklæringen og føre an med et godt eksempel. I marts 2012 vil Europa-Kommissionen revurdere situationen for at se, om der er sket væsentlige fremskridt, og om der er blevet taget troværdige selvregulerende initiativer for at øge kvinders deltagelse i beslutningsprocessen. På grundlag af disse resultater vil Kommissionen derefter beslutte, hvad der så skal ske.

Yderligere oplysninger:

SPEECH/11/604

Hensigtserklæringen om kvinder i bestyrelsen ("Women on the Board pledge"):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Europa-Kommissionen – ligelig repræsentation af mænd og kvinder i beslutnings­processen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

BILAG: Deltagerliste

Repræsenterede handelshøjskoler og universiteter

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Kvindelige bestyrelsesmedlemmer

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES, Essinor, Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES, Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA, NV Bekaert SA and Magna International Inc.

Repræsenterede organisationer

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar