Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Ve službě genderové vyváženosti – Manažerské školy jako odrazový můstek pro ženy směřující do vrcholných pozic

Brusel, 26. září 2011 – Komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová se dnes setkala s představiteli evropských manažerských škol. Tématem schůzky byly způsoby, jak docílit vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů na vrcholných pozicích v podnikové sféře. Tato iniciativa má vést mladé ženy k tomu, aby se pro profesní dráhu v této oblasti rozhodovaly častěji. Ženy sice tvoří zhruba 60 % vysokoškolských absolventů, ale mezi členy řídicích a kontrolních orgánů v největších evropských veřejně obchodovatelných společnostech jsou zastoupeny jen z 12 % a předsednictví v těchto orgánech zastávají v pouhých 3 % případů. Manažerské školy jsou přitom klíčové v tom, že mladé ženy vybavují předpoklady pro kariéru v podnikové sféře a pomáhají jim dosáhnout na špičkové pozice. Na profesní dráhu je připravují formou seminářů, výukových programů a příležitostmi k navazování kontaktů. Iniciativy manažerských škol reagují na výzvu místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, aby se společnosti dobrovolně zavázaly zvýšit ve svém vedení podíl žen na 30 % do roku 2015, resp. na 40 % do roku 2020 (MEMO/11/124).

„Manažerské školy formují myšlení budoucích lídrů a mladé ženy a muži zde získávají inspiraci pro svou budoucí kariéru v podnikové sféře,“ prohlásila místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. My všichni se musíme postarat o to, aby nadané ženy o této profesní dráze vůbec uvažovaly. Zapojení evropských manažerských škol mi zde dělá obzvlášť radost – je pro mě ujištěním, že je vzdělávací systém odhodlán postavit se výzvě, kterou boj proti příčinám nerovnosti představuje.“

„Tato výborná iniciativa Evropské komise je v naprostém souladu s naším cílem – totiž soustředit se na to, co je pro evropské manažerské školy a podniky velkým problémem. Tím je způsob, jak odstranit „skleněný strop“, který naše absolventky odrazuje od toho, aby nastoupily špičkovou profesní dráhu v mezinárodním prostředí, i když mají stejně kvalitní vzdělání jako jejich mužské protějšky,“ uvedl děkan francouzské manažerské školy EDHEC, Olivier Oger.

Kromě děkanů evropských manažerských škol se dnešní schůzky účastní i významné vrcholné manažerky. Diskutovat mají o úloze žen v řízení evropských společností. Setkání pořádá francouzská manažerská škola EDHEC, asociace manažerek v oblasti telekomunikací Global Telecom Women's Network (GTWN) a poradenská společnost McKinsey & Company.

Souvislosti

Chceme-li dosáhnout 75% zaměstnanosti, kterou si jako cíl vytyčila strategie Evropa 2020 (viz IP/10/225), neobejdeme se bez aktivní účasti žen, mj. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Evropy stárne. O zlepšení stávající situace se musí společně zasadit vlády, sociální partneři i podniky.

Z členů dozorčích rad v největších evropských společnostech je jen 12 % žen a v 97 % případů těmto orgánům předsedají muži. Za poslední léta jsme byli přitom svědky jen velmi pozvolného pokroku: podíl žen v řídicích a kontrolních orgánech společností se v EU za posledních sedm let zvyšoval jen o něco přes půl procentního bodu ročně. Pokud nic nepodnikneme, bude to tímto tempem trvat dalších 50 let, než v dozorčích radách dosáhneme přijatelné genderové rovnováhy (alespoň 40 % žen či mužů). Mezitím budou veřejně obchodovatelné společnosti v EU i nadále přicházet o ženské talenty.

Dne 1. března se komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová setkala s generálními řediteli a předsedy kontrolních a řídicích orgánů veřejně obchodovatelných společností, aby s nimi projednala nedostatečné zastoupení žen ve vedení. Všechny veřejně obchodovatelné společnosti v Evropě pak vyzvala, aby podpořily iniciativu „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“ a dobrovolně se zavázaly zvýšit ve svém vedení podíl žen na 30 % do roku 2015, resp. na 40 % do roku 2020 (viz IP/11/242 a MEMO/11/124).

Znění iniciativy Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích je k dispozici na internetové stránce místopředsedkyně Komise Viviane Redingové. Tato iniciativa pomůže monitorovat, jakým způsobem podniky většího zastoupení žen na špičkových pozicích dosahují. Znění závazku může podepsat každá veřejně obchodovatelná společnost, a jít tak příkladem. V březnu 2012 pak Evropská komise vyhodnotí, zdali bylo dosaženo významnějšího pokroku a zdali v zájmu posílení účasti žen na rozhodování vznikly věrohodné samoregulační iniciativy. Na základě výsledků pak Komise rozhodne o dalších krocích.

Další informace:

PROJEV/11/604

Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Evropská komise – genderová rovnováha v rozhodovacím procesu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC * (F)

Erasmus University: Rotterdam School of Management (NL)

ESMT (D)

IESE (ES)

IMD (CH)

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School (UK)

Oxford University: Center for Corporate Reputation (UK)

* Co-organizer and Sponsor of first European Business School Women on Board initiative

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES (L), Essinor (B), Steria (F) and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys (B)

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES (L), Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA (Norway), NV Bekaert SA (Belgium) and Magna International Inc (Canada).

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs (F)

WOB - Women on Board

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar