Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Баланс в съотношението между половете: Висшите училища по бизнес са с решаваща роля за навлизането на повече жени на висши ръководни длъжности

Брюксел, 26 септември 2011 г. Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг днес се срещна с ръководители на европейски висши училища по бизнес, за да обсъдят как да се подобри съотношението между половете в управлението на фирмите чрез насърчаване на повече млади жени да изберат кариера в бизнеса. Въпреки че около 60% от завършилите висше образование са жени, все още само 12% от членовете на управителните съвети на най-големите котирани на борсата дружества в Европа и едва 3% от председателите на управителните съвети са жени. Висшите училища по бизнес играят решаваща роля за подготовката на младите жени за кариера в бизнеса и за подпомагането им да достигнат до най-високите постове. Те помагат на жените да се подготвят за професионалната си кариера посредством семинари, програми за обучение и възможности за установяване на професионални контакти. Инициативите на висшите училища по бизнес следват призива, отправен от заместник-председателя г-жа Рединг към компаниите да се ангажират да увеличат доброволно броя на жените в управителните съвети на 30% до 2015 г. и на 40% до 2020 г. (MEMO/11/124).

„Висшите училища по бизнес спомагат за оформянето на мисленето на бъдещите лидери. Именно там младите жени и мъже черпят вдъхновение за кариерата си в бизнеса,“ заяви заместник-председателят г-жа Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. ,,Всички ние трябва да сме сигурни, че нашите талантливи жени изобщо се замислят за възможността да поемат по този път. Особено ме радва фактът, че европейските висши училища по бизнес участват в този процес. Това ми вдъхва увереност, че образователният сектор се ангажира сериозно с предизвикателството да се бори с основните причини за неравенството.“

,,Тази прекрасна инициатива на Европейската комисия е в пълно съответствие с нашата цел да се съсредоточим върху основния проблем за европейските висши училища по бизнес и предприятията, а именно — как да премахнем невидимата преграда, която пречи на дипломиралите се при нас жени да развиват международна кариера на най-високо равнище, въпреки че са еднакво добре обучени като състудентите си мъже,“ заяви Оливие Оже, декан на EDHEC.

На днешната среща се събират декани на европейски висши училища по бизнес и жени лидери в бизнеса, за да обсъдят ролята на жените в европейското корпоративно управление. Организатори на срещата са висшето училище по бизнес EDHEC, Глобалната мрежа на жените в телекомуникациите (GTWN) и фирмата McKinsey & Company.

Контекст

Със застаряването на населението в Европа жените имат особено важна роля за постигане на целта от стратегията „Европа 2020“ за 75 % трудова заетост (вж. IP/10/225). За подобряване на сегашното положение са необходими съвместни усилия от правителствата, социалните партньори и предприятията.

Едва 12 % от членовете на управителните съвети в най-големите европейски компании са жени, а в 97 % от случаите председателите са мъже. Напредъкът през последните години се осъществява много бавно: делът на жените в управителните съвети на компаниите в ЕС се е увеличил с малко над половин процентен пункт годишно през последните седем години. С тази скорост, ако не бъдат взети мерки, ще бъдат необходими още 50 години за постигането на приемливо съотношение между половете (поне 40 % от всеки пол) в управителните съвети. Междувременно котираните на борсата компании в ЕС продължават да не се възползват от таланта на жените.

На 1 март европейският комисар по въпросите на правосъдието г-жа Рединг се срещна с изпълнителни директори и председатели на управителни съвети на котирани на борсата компании, за да обсъдят недостатъчното представителство на жените в управителните съвети. Тя призова всички котирани на борсата компании в Европа да подпишат ангажимента за участие на жените в управителните съвети в Европа и доброволно да се ангажират да увеличат това участие на 30 % до 2015 г. и на 40 % до 2020 г. (вж. IP/11/242 и MEMO/11/124).

Ангажиментът за участие на жените в управителните съвети може да бъде намерен на уебсайта на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг. С негова помощ ще е възможно да се следят усилията на компаниите за увеличаване на броя на жените на висши ръководни длъжности. Всяка котирана на борсата компания може да подпише ангажимента и с това да даде пример. През март 2012 г. Европейската комисия отново ще направи оценка на положението, за да прецени дали е постигнат значителен напредък и дали са въведени надеждни инициативи за саморегулация с цел засилване на участието на жените в процеса на вземане на решения. В зависимост от резултатите Комисията ще вземе решение за следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети.

За повече информация:

Реч SPEECH/11/604

Ангажимент за участие на жените в управителните съвети:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm

Европейска комисия — балансирано съотношение между половете при вземането на решения:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX: List of Participants

Business Schools and Universities Represented

Cambridge University: Judge Business School

EDHEC

Erasmus University: Rotterdam School of Management

ESMT

IESE

IMD

University of St. Gallen – Institute for Leadership and Human Resource Management

London Business School

Oxford University: Center for Corporate Reputation

Women Members of the Board of Directors

Bridget Boone – Member of the Board of Directors of Fortis Private Equity Group, FB Acquisition Finance Holding B.V., Fortis Private Equity Holding Nederland B.V. and NeSBIC Groep B.V. , BGL Société Anonyme

Bridget Cosgrave – Member of the Board of Directors SES , Essinor , Steria and President GTWN

Hélène Deslauriers – Member of the Board of Directors of Southwest Water (UK) and Fluxys

Candace Johnson – President of the Board of Directors of Succes Europe, Croissance Europe and Innovation Europe, Founding Member of the Board of Directors of SES , Founding President of GTWN

Lady Barbara Judge (CBE) – Member of the Board of Directors Statoil ASA , NV Bekaert SA and Magna International Inc .

Organizations represented

EPWN – European Professional Women’s Network

Financial Times Non-Executive Director's Club

GTWN – Global Telecom Women’s Network

GUBERNA - Belgian Governance and Board Members Association

Institut des Administrateurs

WOB - Women on Board

EFMD – European Federation of Management Development

McKinsey & Co.

Luis Enriquez – Global Partner

Scott Beardsley – Global Partner

Astrid Marechal – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

Mieke van Oostende – Partner (Responsible for “Women Matter” report)

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar