Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Rapoartele Comisiei privind progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în vederea liberalizării vizelor

Bruxelles, 23 septembrie 2011 - Comisia a prezentat astăzi primul raport privind progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor lor de acțiune în materie de liberalizare a vizelor.

Știu cât de importantă este eliminarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova și ai Ucrainei”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne. Autoritățile și cetățenii acestor două țări AU făcut eforturi intense pentru punerea în aplicare a planurilor lor de acțiune privind liberalizarea vizelor și sper că atât Republica Moldova, cât și Ucraina vor înregistra în continuare rezultate pozitive. Dialogul privind vizele constituie un mijloc important de realizare a unor reforme în domenii precum drepturile fundamentale, traficul de persoane, gestionarea migrației și criminalitatea organizată; de aceea încurajez puternic autoritățile naționale să facă în continuare eforturi susținute în acest sens”.

„Mobilitatea și contactele interpersonale sunt fundamentale pentru promovarea înțelegerii reciproce, pentru împărtășirea valorilor și pentru crearea unor relații mai puternice între cetățenii țărilor noastre. Noul nostru răspuns la politica europeană de vecinătate are în vedere în special oferirea unor posibilități suplimentare în ceea ce privește mobilitatea și aprofundarea relațiilor de parteneriat cu societatea civilă. În acest context, doresc să salut în mod special progresele realizate de Republica Moldova și de Ucraina în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor lor de acțiune privind liberalizarea vizelor și aștept cu nerăbdare înregistrarea de noi progrese în acest sens.” a declarat Štefan Füle, comisarul pentru extindere și politica de vecinătate.

Raportul referitor la Republica Moldova demonstrează că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește adoptarea legislației și consolidarea cadrului juridic în domenii importante, cum ar fi securitatea documentelor, gestionarea frontierelor, gestionarea migrației, azilul, traficul de persoane, spălarea de bani și politica antidrog. Cu toate acestea, rămân de soluționat unele probleme domenii precum protecția datelor, combaterea criminalității organizate, lupta împotriva corupției și a discriminării.

Raportul referitor la Ucraina subliniază progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea unor dispoziții legislative în domenii precum gestionarea frontierelor, gestionarea migrației, lupta împotriva corupției, politica antidrog, protecția datelor și spălarea de bani. În alte domenii, precum securitatea documentelor, azilul, combaterea criminalității organizate, a traficului de persoane și a discriminării, mai rămân încă multe de făcut.

Etapele următoare

Primele rapoarte privind progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în ceea ce privește planurile lor de acțiune privind liberalizarea vizelor prezintă situația actuală a adoptării cadrului legislativ (obiectivele de referință corespunzătoare primei faze), și anume situația existentă la 8 iulie 2011. O a doua serie de rapoarte cuprinzătoare va fi prezentată până la sfârșitul anului 2011, după adoptarea de către Ucraina și Moldova a actelor legislative restante și după încheierea misiunilor de evaluare care urmează să fie efectuate de serviciile Comisiei, împreună cu experți din statele membre, în toamna acestui an.

Istoricul dosarului

Dialogul dintre UE și Ucraina privind vizele, care examinează condițiile necesare pentru instituirea unui regim fără vize pentru cetățenii Ucrainei care călătoresc în UE, a fost lansat la 29 octombrie 2008. În concluziile sale privind Parteneriatul estic din 25 octombrie 2010, Consiliul a invitat Comisia să pregătească un proiect de plan de acțiune care să stabilească toate condițiile tehnice pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească înainte de posibila instituire a unui regim de călătorie fără vize. Planul de acțiune a fost salutat de liderii UE și de cei ai Ucrainei, cu ocazia reuniunii la nivel înalt UE-Ucraina din 22 noiembrie 2010.

Dialogul dintre UE și Moldova privind vizele, care examinează condițiile necesare pentru instituirea unui regim fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în UE, a fost lansat la 15 iunie 2010. În concluziile menționate mai sus privind Parteneriatul estic, Consiliul a invitat, de asemenea, Comisia să pregătească un proiect de plan de acțiune care să stabilească toate condițiile tehnice pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească înainte de posibila instituire a unui regim de călătorie fără vize. Planul de acțiune a fost prezentat de comisarul Malmström autorităților moldovene la 24 ianuarie 2011.

Planurile de acțiune au o structură similară. Acestea conțin două tipuri de criterii de referință: criterii de referință preliminare privind cadrul politic (legislație și planificare), care ar trebui să deschidă calea pentru îndeplinirea unor criterii de referință mai specifice (punerea în aplicare eficientă și durabilă a măsurilor relevante) în cadrul fiecăreia din cele patru componente: (i) securitatea documentelor, inclusiv datele biometrice; (ii) migrația ilegală, inclusiv readmisia; (iii) ordinea publică și securitatea și (iv) relațiile externe și drepturile fundamentale.

Comisia a fost invitată să prezinte periodic Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind punerea în aplicare a acestor planuri de acțiune.

Pentru mai multe informații

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar