Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Tiende Europese dag van de talen: wat gebeurt er bij u in de buurt

Brussel, 23 september 2011 – "Voor elke nieuwe taal die je spreekt, leef je een nieuw leven; als je maar één taal kent, leef je maar één keer." Dat Tsjechische spreekwoord is een van de slogans voor de Tiende Europese dag van de talen, die op en rond 26 september wordt gevierd met verschillende evenementen, waaronder conferenties, quizzen, poëzielezingen en straatspelen (zie de volledige lijst hier). Deze dag heeft tot doel het leren van talen te bevorderen en de taalverscheidenheid in Europa positief te ervaren, van de 23 "officiële" talen van de EU tot de talrijke andere officiële talen, regionale en minderheidstalen en dialecten. Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zal met Thorbjørn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa, een gemeenschappelijke verklaring ondertekenen waarin zij hun engagement voor meertaligheid opnieuw bevestigen. Het Poolse voorzitterschap van de EU heeft het leren van talen hoog op de agenda geplaatst en spoort jongeren aan om naast hun moedertaal nog twee talen te leren om hun persoonlijke en professionele doelstellingen te bereiken.

"De voordelen van het spreken van een andere taal dan je moedertaal zijn duidelijk. Of je nu in het buitenland werkt in Duitsland, studeert in Frankrijk of met vakantie bent in Cyprus, het is een groot voordeel als je rechtstreeks kunt communiceren met de plaatselijke bevolking. Talen verbreden je horizon, bieden nieuwe perspectieven en vergroten je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt," aldus Commissaris Vassiliou.

De EU investeert jaarlijks 1 miljard euro om talenkennis en andere bekwaamheden te vergroten via initiatieven als Erasmus, waardoor hogeronderwijsstudenten een deel van hun studie of opleiding in een ander land kunnen volgen. 400 000 meestal jonge mensen krijgen elk jaar een EU-'mobiliteitsbeurs' via Erasmus of andere regelingen als Leonardo da Vinci (beroepsopleiding) en Jeugd in Actie (vrijwilligerswerk/jeugdwerk). Als onderdeel van haar engagement voor taalonderwijs en taalvaardigheid wil de Commissie het aantal beurzen in haar begrotingsvoorstel voor 2014-2020 verdubbelen (zie IP/11/857). Bovendien investeert de EU jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro om taalgerelateerde activiteiten en projecten te steunen.

Achtergrond

De eerste Europese dag van de talen is in 2001 op initiatief van de Raad van Europa gehouden in 45 landen. Deze dag wil het publiek beter bewust maken van de in Europa gesproken talen, de culturele en taalverscheidenheid bevorderen en mensen aansporen om talen te leren.

De Commissie en het Poolse voorzitterschap organiseren op 28 en 29 september in Warschau een conferentie over het leren van talen. Als onderdeel daarvan vindt een ceremonie plaats waarbij de beste nationale en Europese taalinitiatieven worden gehuldigd (Language Label Projects Awards, 28 september) en een lunch om te laten zien hoe talen kansen kunnen scheppen voor kleine ondernemingen en hun personeel (29 september).

De plaatselijke vertaaldiensten van de Commissie in de hele EU organiseren talrijke evenementen, met als hoogtepunten een Language Music Festival in Londen, als onderdeel van de Culturele Olympiade 2012, een ronde tafel over de rol van taalvaardigheid voor integratie in Berlijn, en poëzielezingen in verschillende talen door vertalers en kunstenaars in vier steden in Letland. In Brussel en Den Haag wordt een campagne gestart om voor de instellingen van de EU meer Nederlandstalige tolken aan te trekken.

Voor meer informatie:

Website van de conferentie in Warschau:

http://konferencje.frse.org.pl/multilingualism/program/lang:en

Meer informatie over het programma op het gebied van een leven lang leren: Talenwebsite

http://ec.europa.eu/education/languages/funding/index_nl.htm

Talen en het bedrijfsleven:

http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/index_nl.htm

Het Europees Talenlabel:

http://ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_nl.htm

Bijlage 1 – Wijze woorden over talen

'Tenzij een man die geen andere talen kent, een genie is, schieten noodzakelijkerwijs ook zijn ideeën tekort' - Victor Hugo, Frans romanschrijver en dichter (1802-1885)

'Als je met iemand praat in een taal die hij begrijpt, bereik je zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn taal, bereik je zijn hart' – Nelson Mandela, voormalig president van Zuid-Afrika, leider van de antiapartheidsbeweging (1918 -)

'Voor elke nieuwe taal die je spreekt, leef je een nieuw leven. Als je maar één taal kent, leef je maar één keer' (Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem) – Tsjechisch spreekwoord

'De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld ' (Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt) - Ludwig Wittgenstein, Oostenrijks filosoof, hoogleraar (1889-1951)

'Wie geen vreemde talen kent, weet niets over zijn eigen taal' (Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen) - Johann Wolfgang von Goethe, Duits auteur, kunstenaar, veelzijdig geleerde (1749-1832)

'Een andere taal is een andere opvatting over het leven' - Federico Fellini, Italiaans filmregisseur, bekend van La Dolce Vita (1920-1993)

Bijlage 2 – Tien feiten over het EU-taalbeleid

  • Het taalbeleid van de EU wil de taalverscheidenheid beschermen en talenkennis bevorderen om redenen die verband houden met culturele identiteit en sociale integratie, maar ook omdat meertalige burgers meer kansen hebben bij hun opleiding en het zoeken naar werk in de interne markt.

  • De centrale beleidsdoelstelling is een Europa waarin iedereen naast zijn moedertaal van jongs af aan ten minste twee talen leert. Het doel 'moedertaal +2' is door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU geformuleerd tijdens de Top van Barcelona op 15 en 16 maart 2002.

  • De Europese Unie heeft 23 officiële en werktalen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

  • De rechten en plichten met betrekking tot talen in de EU worden beheerst door het Europese recht. Het EU-Verdrag (art. 3) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (art. 21 & 22) verbieden bijvoorbeeld discriminatie op grond van taal en bepalen dat de Unie de taalverscheidenheid eerbiedigt.

  • De eerste communautaire verordening, die dateert van 1958, bepaalt dat de gemeenschapsinstellingen wetgeving vertalen in alle officiële talen van de EU (artikel 4), en dat zij vragen van burgers beantwoorden in dezelfde taal als die van de vraag (artikel 2, ook de artikelen 20 en 24 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

  • De totale vertaal- en tolkkosten in alle instellingen van de EU (de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s) bedragen ongeveer 1 miljard euro per jaar. Dat is minder dan 1% van de EU-begroting of iets meer dan 2 euro per burger. De Europese Commissie stelt ongeveer 3000 vertalers en tolken tewerk.

  • Er is geen juridische verplichting om de websites van de Commissie te vertalen. De Commissie doet echter haar uiterste best om op haar websites zo veel mogelijk informatie in zo veel mogelijk talen te verstrekken.

  • De meest gesproken moedertaal in de EU is het Duits, terwijl 51% van alle volwassenen naar eigen zeggen Engels begrijpt.

  • Volgens de Eurobarometer-peiling Europeans and their languages uit 2006 kan 56% van alle burgers van de EU een gesprek voeren in een andere taal dan hun moedertaal en beheerst 28% naast de eigen taal nog twee andere talen. 44% van alle Europeanen erkent dat zij naast hun moedertaal geen enkele andere taal spreken.

Het meest meertalige EU-land is Luxemburg, waar 99% van de burgers ten minste één vreemde taal beheerst, gevolgd door 97% van de Slowaken en 95% van de Letten. De minst meertalige landen van de EU zijn Ierland (34%) en het VK (38%).

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar