Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES Tūkstošgades attīstības mērķu ierosme paredz vienu miljardu eiro, lai sniegtu atbalstu mātes veselības aprūpei, dotu ieguldījumu cīņā pret bērnu mirstību un badu, kā arī uzlabotu ūdensapgādi un sanitāriju

Brisele, 2011. gada 21. septembris. Ūdens apgāde un sanitārija, mātes veselība, bads un bērnu mirstība – šīm problēmām veltītajiem Tūkstošgades attīstības mērķiem, kuru izpilde sokas visgrūtāk, Eiropas Komisija papildus piešķirs 1 miljardu eiro, šodien ANO Ģenerālās Asamblejas ietvaros notiekošajā apaļā galda diskusijā par uzturu sacīja ES komisārs Andris Piebalgs. Eiropas Komisija pašlaik beidz apzināt Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu iesniegtos projektus.

“Šis papildu ES atbalsts palīdzēs spert būtisku soli cīņā pret nabadzību. Projekti ir apzināti partnerībā ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, un tie ir pilnībā orientēti uz rezultātiem,” sacīja ES attīstības jomas komisārs Andris Piebalgs, piebilstot: “Kopš 2000. gada ar ES atbalstu ir dots ieguldījums vairāk nekā 9 miljonu bērnu izglītošanā, veselības aprūpes sniegšanā 10 miljoniem sieviešu un ūdensapgādes un sanitārijas nodrošināšanā miljoniem mājsaimniecību. Tomēr mums jādara viss iespējamais, lai veicinātu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2015. gadam”.

Ar Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) ierosmi, kas tika izsludināta Ņujorkā 2010. gada septembrī, ES sniegs atbalstu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā. Tajā uzsvars likts uz valstīm, kas uzrādījušas labus rezultātus sniegtās palīdzības īstenošanā, tomēr ierosmē uzmanība pievērsta arī tiem Tūkstošgades attīstības mērķiem, kuru izpilde sokas visgrūtāk.

Ierosmes īstenošanas ietvaros ir veikti būtiski pasākumi. Eiropas Komisija ir vienojusies ar visām partnervalstu valsts iestādēm par to, kā vislabāk saplānot šo papildu finansējumu, nosakot skaidrus un izmērāmus rādītājus, kas parāda, kādu papildu labumu devuši papildu līdzekļi. Pašlaik Komisija veic pēdējos apstiprināšanas pasākumus, lai jau nākamgad sāktu dažus no šiem specifiskajiem projektiem.

Pamatinformācija par Tūkstošgades attīstības mērķiem un ES kā līdzekļu devēju

TAM ierosmei līdzekļi ir paredzēti no viena no ES galvenajiem attīstības palīdzības instrumentiem – 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF). Tā tika izstrādāta, lai sniegtu iespēju 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, iesniedzot priekšlikumus, saņemt papildu finansējumu. Kopējais EAF pieejamā finansējuma apjoms finansējuma periodam no 2007. līdz 2013. gadam ir 22,4 miljardi eiro.

ANO 2011. gada ziņojumā par Tūkstošgades attīstības mērķiem apstiprināts, ka attiecībā uz dažiem mērķiem pasaulē ir panākts ievērojams progress. Pašlaik tiek lēsts, ka līdz 2015. gadam nabadzības procentuālais rādītājs pasaulē nokritīsies zem 15 %, kas ir krietni zemāk nekā izvirzītais mērķis – 23 %. Finansējuma palielinājuma un intensīvu kontroles pasākumu rezultātā kopējais malārijas izraisīto nāves gadījumu skaits pasaulē ir samazinājies par 20 %. Pēdējos gados ir pastāvīgi samazinājies HIV infekciju skaits un būtiski palielinājusies antiretrovirālo medikamentu pieejamība HIV/AIDS ārstēšanai. Visā pasaulē ir sperti būtiski soļi pretim vispārējas pamatizglītības nodrošināšanai.

Papildinformācijai skatīt:

Saite uz tīmekļa vietni “ES ieguldījums Tūkstošgades mērķu sasniegšanā"

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

IP/10/137 par 1 miljarda eiro vērtās TAM ierosmes izsludināšanu

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar