Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Cercetare și inovare: Comisia face apel la parteneriate să soluționeze provocările societale

Bruxelles, 21 septembrie 2011 – Comisia Europeană a adresat astăzi actorilor publici și privați invitația de a-și uni forțele la nivel european pentru a soluționa prin metode din domeniul cercetării și inovării provocările majore cu care se confruntă societatea. Comunicarea Comisiei analizează experiența acumulată în cadrul unor proiecte‑pilot și evidențiază măsuri care vor conduce la realizarea a tot mai multe parteneriate public-privat și public-public mai eficace.

De asemenea, comunicarea Comisiei sugerează că, atunci când se dovedește că parteneriatele la nivelul UE sunt necesare și utile, este nevoie ca măsurile administrative să devină mai simple și mai flexibile. Trebuie eliminate blocajele și obstacolele din calea cercetării transfrontaliere și toți partenerii, inclusiv statele membre ale UE și sectorul privat, trebuie să-și asume angajamente financiare pe termen lung în vederea realizării proiectelor.

Cercetarea și inovarea oferă atât soluții la provocările majore cu care se confruntă societatea, printre care îmbătrânirea populației, efectele schimbărilor climatice și disponibilitatea redusă a resurselor, cât și noi oportunități majore de dezvoltare. Cu toate acestea, problemele sunt adesea prea complexe pentru ca un stat membru sau o companie să le poată rezolva pe cont propriu, mai ales în contextul actualelor restrângeri bugetare din sectorul public.

În cadrul pachetului Orizont 2020 al Comisiei, care urmează să fie publicat spre sfârșitul acestui an, vor fi incluse propuneri bazate pe abordarea evidențiată în comunicare.

Comisarul european pentru cercetare și inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Europa trebuie să-și utilizeze în mod optim resursele pentru a face față unor provocări, cum ar fi ameliorarea sănătății, ecologizarea transporturilor și modernizarea bazei noastre industriale. Statele membre și industria trebuie să-și asume angajamente serioase, pe termen lung în vederea implicării în parteneriate strategice. Reducerea timpului necesar comercializării de noi produse și servicii inovatoare va consolida poziția de lider a Europei și va stimula redresarea noastră economică."

Context

O serie de inițiative sunt deja în curs de desfășurare la nivel european. De exemplu, finanțarea cercetării la nivelul UE este mai bine coordonată pentru a face față celor 6000 de boli rare cunoscute care afectează peste 20 de milioane de cetățeni europeni. Inițiativa tehnologică comună Clean Sky, sprijinită de UE și de industria aeronautică, dezvoltă o tehnologie nouă și ecologică destinată aeronavelor. De asemenea, Comisia Europeană a lansat, în cadrul strategiei Uniunii în domeniul inovării, un parteneriat european pentru inovare (PEI) pilot axat pe problema îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate. Obiectivul acestui parteneriat-pilot va fi mărirea cu doi ani a mediei de viață sănătoasă în Uniunea Europeană, până în 2020. În această privință, parteneriatele urmăresc trei obiective complementare: ameliorarea sănătății și a calității vieții europenilor, sprijinirea sustenabilității și a eficienței pe termen lung ale sistemelor de asistență medicală și socială și creșterea competitivității industriei UE.

Comunicarea Comisiei privind crearea unei „Uniuni a inovării ” (a se vedea IP/10/1288 și MEMO/10/473) a subliniat deja importanța creării de parteneriate europene în domeniul cercetării și inovării. Unele activități de cercetare și inovare sunt de o asemenea amploare și complexitate încât necesită o coordonare la nivelul UE pentru a evita duplicarea și utilizarea ineficientă a bugetelor publice și private. Crearea de parteneriate poate, de asemenea, să accelereze ciclul de cercetare și inovare, ceea ce înseamnă că ideile sunt transformate mai rapid și mai eficient în produse și servicii utile.

Activitatea de creare de parteneriate reunește actori publici de nivel european și național în cadrul unor parteneriate public-public, precum și actori publici și privați în cadrul unor parteneriate public‑privat (PPP), având o serie de obiective:

  • atingerea masei critice pentru a asigura amploarea și domeniul de aplicare necesare pentru realizarea și menținerea competitivității și pentru a face față provocărilor societale majore;

  • trecerea de la o abordare pe termen scurt la una pe termen lung;

  • facilitarea dezvoltării unei viziuni comune și a stabilirii unei agende strategice;

  • contribuția la trecerea de la o abordare bazată pe proiecte, la o abordare bazată pe programare în cercetarea și inovarea europeană. Acest lucru va garanta o abordare amplă care să reunească toți partenerii potențiali;

  • adoptarea unor structuri și măsuri adaptate la parteneriat, în funcție de natura și obiectivele acestuia.

În cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7), diferitele forme de parteneriat au dus la dobândirea unei experiențe valoroase. Printre acestea se numără parteneriatele public-public în domeniul cercetării prin inițiative de programare în comun (IPC) și prin inițiativele bazate pe articolul 185, PPP-uri care derivă din inițiativele tehnologice comune (ITC), planul de redresare a PPP‑urilor și inițiativele industriale europene din cadrul planului SET.

MEMO/11/623

Pentru mai multe informații cu privire la Parteneriatul european pentru inovare pilot privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate accesați site-ul web:

http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing

Pentru mai multe informații privind inițiativele de programare în comun, accesați site-ul web:

http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm

Pentru mai multe informații privind inițiativele ERA-NET/bazate pe articolul 185 accesați site-ul web:

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=coordination

Pentru mai multe informații privind inițiativele comune în domeniul tehnologiei, accesați site-ul web:

http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/

Pentru mai multe informații privind planul de redresare a PPP-urilor, accesați site‑ul web:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html

Pentru mai multe informații privind Uniunea inovării, accesați site-ul web:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings +32 2 29 63388

Monika Wcislo +32 2 29 55604


Side Bar