Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Avtorske pravice: Komisija dosegla sporazum o širšem dostopu do knjig zunaj prodaje

Bruselj, 20. september 2011 – Vsako leto se na evropskem knjižnem trgu pojavi več sto tisoč novih del, od katerih pa jih le peščica doseže pravi prodajni uspeh. Precejšnje število del je naposled umaknjenih iz prodaje, saj založbe ne zmorejo financirati stroškov trženja in hranjenja tiskanih knjig, če se te ne prodajajo dobro. Čeprav založbe vse več knjig prodajajo tudi v digitalni obliki in s tiskanjem na zahtevo, pa mnogo del ostaja v zbirkah in arhivih evropskih knjižnic.

To stanje naj bi se kmalu spremenilo, saj je Michel Barnier, evropski komisar za notranji trg in storitve, danes predsedoval podpisu memoranduma o soglasju, v katerem so se knjižnice, založbe, avtorji in njihove kolektivne organizacije dogovorile o ključnih načelih, na podlagi katerih bodo lahko evropske knjižnice in podobne kulturne ustanove digitalizirale in omogočile spletni dostop do knjig in znanstvenih revij, ki niso v prodaji, so pa del njihovih zbirk. Ključna načela iz memoranduma o soglasju bodo spodbudila in omogočila sklenitev prostovoljnih licenčnih sporazumov, obenem pa naj bi z njimi ohranili spoštovanje avtorskih pravic in imetnikom pravic priznali, da morajo vselej prvi imeti možnost za digitalizacijo in omogočenje dostopa do del, ki niso več v prodaji. Memorandum je pomemben del prizadevanj interesnih skupin in Komisije za uresničitev potrebe po množični digitalizaciji evropskih kulturnih ustanov.

Komisar Barnier je dejal: „Današnji sporazum je pomemben dosežek interesnih skupin pri iskanju konkretnih in izvedljivih rešitev, da ustanovimo evropske digitalne knjižnice in zagotovimo dostop do naše bogate kulturne dediščine. Po mojem mnenju je to močan znak, da lahko z dialogom in upoštevanjem posebnih potreb določenih sektorjev dosežemo skupno rešitev glede vprašanj avtorskih pravic v digitalni dobi.“

Zadovoljstvo glede rezultatov dialoga z interesnimi skupinami so izrazili tudi podpisniki.

Dr. Pirjo Hiidenmaa, predsednik Evropskega sveta pisateljev (EWC), je dejal: „Memorandum o soglasju priznava osrednjo vlogo avtorjev, njihovim delom navdihuje novo življenje, bralcem pa omogoča, da jih še naprej uživajo.“

„Organizacije knjižnic pozdravljajo pozitiven zaključek dialoga interesnih skupin glede del zunaj prodaje. Upam, da bodo temu prvemu koraku pri razvoju učinkovitih skupnih mehanizmov upravljanja pravic sledile tudi pobude na drugih področjih“, je povedal Gerald Leitner, predsednik Evropskega urada združenj knjižnic, informacijskih in dokumentacijskih ustanov (EBLIDA).

Fergal Tobin, predsednik Federacije evropskih založnikov (FEP) je v nadaljevanju povedal: „Evropski založniki podpiramo ta področna načela, ki predstavljajo jasne smernice za uskladitev projektov digitalizacije na nacionalni ravni, pri čemer pa založnikom še vedno omogočajo, da z inovativnimi rešitvami oživljajo vse več del in jih ohranjajo v prodaji “.

„Memorandum o soglasju je nov primer prelomnega dosežka ob konstruktivnem sodelovanju vseh zainteresiranih strani. „IFRRO in člani združenja evropskih vizuelnih umetnikov imajo izkušnje z upravljanjem skupnih pravic in si zelo želijo prispevati k pomembnemu cilju, da omogočimo dostop do evropske kulturne dediščine“, je še dodala Magdalena Vinent, predsednica Mednarodnega združenja organizacij za reprografične pravice (IFRRO).

Ozadje

Memorandum o razumevanju predstavlja uspešen zaključek osemmesečnega dialoga interesnih skupin, pri katerem je tvorno sodelovala tudi Komisija. Evropski avtorji, založniki, knjižnice in organizacije kolektivnega upravljanja so od novembra 2010 s skupnim prizadevanjem oblikovali rešitev, ki upošteva tako interese avtorjev in založniškega sektorja na eni strani kot knjižnic in projektov množične digitalizacije na drugi strani. Združevanje organizacij, ki zastopajo imetnike pravic na področju knjig in znanstvenih revij, je ključ do uresničitve memoranduma o soglasju v praksi, s čimer bi obenem bistveno olajšali pogajanja o dovoljenjih in pridobivanje dovoljenj, ki jih knjižnice in podobne kulturne ustanove ptrebujejo za digitalizacijo in omogočanje spletnega dostopa do pomembnega dela svojih arhivov (tj. knjig in znanstvenih revij, ki so del njihovih zbirk in niso več v prodaji).

Memorandum o soglasju o delih zunaj prodaje izhaja iz Digitalne agende za Evropo (glej IP/10/581) in nedavnega Sporočila o enotnem trgu pravic intelektualne lastnine (IP/11/630). Temelji na splošnem cilju postopne ustanovitve evropskih digitalnih knjižnic in odprtja spletnega dostopa do evropske kulturne dediščine. Gre za nezakonodajno pobudo, ki dopolnjuje nedavno sprejet zakonodajni predlog Komisije glede osirotelih del (IP/11/630). Obe pobudi sta pomembni za nadaljnji razvoj Evropskih digitalnih knjižnic in portala Europeana (http://www.europeana.eu).

Za več informacij o memorandumu o soglasju glej MEMO/11/619.

Za memorandum in druge informacije o avtorskih pravicah v EU glej:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou.

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar