Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Autorské právo: Komisia sprostredkovala dohodu o zlepšení dostupnosti kníh, ktoré už nie sú v predaji

Brusel 20. septembra 2011 – Každý rok sa na európsky knižný trh dostanú státisíce nových kníh, ale len niekoľko málo z nich sa stane skutočným bestsellerom. Pomerne vysoký počet kníh sa skôr či neskôr stiahne z predaja, pretože vydavateľstvá nemôžu znášať náklady na predaj a skladovanie tlačených kníh, ktoré sa dobre nepredávajú. Vo forme elektronických kníh či prostredníctvom tlače na objednávku síce znovu sprístupňujú čoraz viac kníh, mnohé tituly však naďalej zostávajú len v zbierkach a archívoch knižníc v celej Európe.

Tento stav sa ale čoskoro zmení. Michel Barnier, európsky komisár pre vnútorný trh a služby, dnes predsedal pri podpise memoranda o porozumení, v ktorom sa knižnice, vydavateľstvá, autori a ich organizácie kolektívnej správy zhodli na súbore kľúčových zásad, na základe ktorých európske knižnice a podobné kultúrne inštitúcie budú mať možnosť digitalizovať a sprístupňovať na internete knihy, ktoré už nie sú v predaji, ako aj vedecké periodiká, ktoré sú súčasťou ich zbierok. Týmito kľúčovými zásadami sa podnietia a podporia dobrovoľné licenčné dohody, v ktorých sa v plnej miere dodržia autorské práva a zohľadní skutočnosť, že držitelia práv by za každých okolností ako prví mali mať právo digitalizovať a sprístupňovať diela, ktoré už nie sú v predaji. Memorandum o porozumení je významnou súčasťou úsilia zainteresovaných strán a Komisie pri riešení potreby rozsiahlej digitalizácie v európskych kultúrnych inštitúciách.

Komisár Barnier vyhlásil: „Dnešná dohoda predstavuje dôležitý krok smerom k tomu, aby zainteresované strany našli konkrétne a realizovateľné riešenia na podporu európskych digitálnych knižníc a zabezpečili prístup k nášmu bohatému kultúrnemu dedičstvu. Som hlboko presvedčený, že to je jednoznačné znamenie, že pomocou dialógu a zohľadnenia konkrétnych potrieb konkrétnych sektorov je v digitálnej ére možné vyriešiť otázky súvisiace s autorskými právami.

Signatári takisto vyjadrili svoju spokojnosť s výsledkom dialógu zainteresovaných strán.

Dr. Pirjo Hiidenmaa, predseda Európskeho kongresu spisovateľov (EWC) skonštatoval: „V memorande o porozumení sa zohľadnila ústredná úloha autorov, ich knihy vďaka nemu dostávajú novú šancu a čitatelia ich môžu znovu a znovu čítať.“

„Knižničné organizácie vítajú priaznivý výsledok dialógu zainteresovaných strán o dielach, ktoré už nie sú v predaji. Dúfame, že po tomto prvom kroku pri vypracúvaní efektívnych mechanizmov kolektívnej správy práv budú nasledovať iniciatívy v iných oblastiach“, podotkol Gerald Leitner, predseda Európskej kancelárie knižničných, informačných a dokumentačných združení (EBLIDA).

Fergal Tobin, predseda Federácie európskych vydavateľov (FEB) pokračoval:Európske vydavateľstvá vítajú tieto zásady sektora, ktoré predstavujú jednoznačné usmernenia pre dohody o digitalizačných projektoch na vnútroštátnej úrovni a zároveň vydavateľstvám umožňujú prostredníctvom inovačných riešení „oživiť“ a ponúknuť na predaj čoraz viac publikácií.

„Toto memorandum o porozumení je ďalším príkladom priekopníckych úspechov, ktoré môžeme dosahovať, keď všetky zainteresované strany konštruktívne spolupracujú. Členovia IFRRO a Európski výtvarní umelci majú bohaté skúsenosti s kolektívnou správou práv a sú odhodlaní prispieť k dôležitému cieľu – sprístupniť kultúrne dedičstvo v Európe“, dodala Magdalena Vinentová, predsedníčka Medzinárodnej federácie organizácií reprografických práv (IFFRO).

Kontext

Memorandum o porozumení predstavuje úspešný výsledok osemmesačného dialógu zainteresovaných strán, na ktorom sa Komisia podieľala ako sprostredkovateľ. Európski autori, vydavateľstvá, knižnice a organizácie kolektívnej správy spolupracovali od novembra 2010 a dosiahli dohodu o riešení, ktoré zohľadňuje jednak záujmy autorov a vydavateľského sektora a jednak knižníc i rozsiahlych digitalizačných projektov. Organizácie kolektívnej správy, ktoré zastupujú držiteľov práv na knihy a vedecké periodiká zohrajú kľúčovú úlohu v praktickej realizácii memoranda. Tým by sa mali podstatne uľahčiť rokovania o licenciách a získavanie licencií, ktoré knižnice a podobné kultúrne inštitúcie potrebujú, aby mohli diela digitalizovať a sprístupňovať online významnú časť svojich archívov (teda knihy a vedecké periodiká v ich zbierkach, ktoré už nie sú v predaji).

Memorandum o porozumení o dielach, ktoré už nie sú v predaji, vychádza z Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581) a nedávneho oznámenia o jednotnom trhu s právami duševného vlastníctva (IP/11/630). Je súčasťou úsilia o celkový cieľ – vybudovať európske digitálne knižnice a sprístupniť európske kultúrne dedičstvo online. Táto nelegislatívna iniciatíva dopĺňa nedávno prijatý legislatívny návrh Komisie o osirelých dielach (IP/11/630). Obe iniciatívy sú mimoriadne dôležité pre ďalší rozvoj európskych digitálnych knižníc a portálu Europeana (http://www.europeana.eu).

Viac informácií o memorande je dostupných v dokumente MEMO/11/619.

Informácie o memorande a ďalšie informácie o autorských právach v EÚ:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar