Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Drepturi de autor: Comisia sprijină încheierea unui acord care vizează creșterea numărului de cărți retrase din comerț care sunt puse din nou la dispoziția publicului

Bruxelles, 20 septembrie 2011 – În fiecare an, pe piața europeană a cărții intră sute de mii de titluri noi, însă doar puține devin într-adevăr bestseller-uri. O bună parte dintre acestea sunt în cele din urmă retrase din comerț deoarece editurile nu-și permit să suporte costurile de comercializare și de stocare a cărților tipărite care nu se mai vând bine. Deși editurile reintroduc tot mai multe cărți în circuitul comercial sub formă de cărți electronice (e-books) și prin tipărire la cerere, numeroase titluri zac în continuare în colecțiile și în arhivele bibliotecilor din Europa.

Această situație este însă menită să se schimbe în curând. Michel Barnier, comisarul european pentru piața internă și servicii, a prezidat astăzi semnarea unui memorandum de înțelegere prin care bibliotecile, editorii, autorii și societățile lor de gestiune colectivă au convenit asupra unui set de principii-cheie care vor oferi bibliotecilor și altor instituții culturale similare din Europa posibilitatea de a digitaliza și de a pune la dispoziție pe internet cărțile și revistele de specialitate retrase din comerț care fac parte din colecțiile lor. Principiile-cheie cuprinse în memorandumul de înțelegere vor încuraja încheierea de acorduri de licență voluntare și vor sta la baza acestora, respectând totodată pe deplin drepturile de autor și recunoscând că decizia de a digitaliza și de a pune la dispoziție o operă retrasă din comerț trebuie să aparțină în primul rând titularilor de drepturi. Memorandumul de înțelegere constituie o parte esențială a eforturilor părților interesate și ale Comisiei de a face față nevoilor de digitalizare masivă ale instituțiilor culturale europene.

Comisarul Barnier a declarat: Prin semnarea acordului de astăzi, părțile interesate au făcut un important pas înainte în direcția găsirii unor soluții viabile și concrete care să favorizeze crearea de biblioteci digitale în Europa și care să asigure accesul tuturor la bogatul nostru patrimoniu cultural. Sunt ferm convins că acest fapt este un semn clar că, prin dialog și prin luarea în considerare a necesităților specifice ale anumitor sectoare, este posibil să se ajungă la soluții negociate pentru rezolvarea problemelor legate de drepturile de autor în era digitală.”

De asemenea, semnatarii și-au exprimat satisfacția cu privire la rezultatele dialogului dintre părțile interesate.

Dr. Pirjo Hiidenmaa, președintele Consiliul Scriitorilor Europeni (EWC) a declarat: „Memorandumul de înțelegere recunoaște rolul central al autorilor, asigură cărților o nouă viață și le oferă cititorilor posibilitatea de a le citi și reciti ori de câte simt nevoia”.

Asociațiile de biblioteci întâmpină cu bucurie rezultatul pozitiv al dialogului dintre părțile interesate cu privire la operele retrase din comerț. Sperăm ca acest prim pas în dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestionare colectivă a drepturilor să fie urmat de inițiative în alte sectoare”, a declarat Gerald Leitner, președintele Biroului european pentru asociaţii de biblioteci şi asociaţii de documentare şi informare (EBLIDA).

Fergal Tobin, președintele Federației editorilor europeni (FEP) a continuat: Editorii europeni consideră binevenite aceste principii sectoriale care oferă orientări clare pentru adoptarea de comun acord a unor proiecte de digitalizare la nivel național, permițând în același timp editurilor să relanseze și să mențină în comerț tot mai multe publicații, cu ajutorul unor soluții inovatoare”.

Memorandumul de înțelegere reprezintă încă un exemplu referitor la genul de realizări fără precedent care sunt posibile atunci când toate părțile interesate colaborează în mod constructiv. Membrii IFRRO (Federația internațională a organizațiilor de gestionare a drepturilor de reproducere) și ai EVA (European Visual Artists) au experiență în gestiunea colectivă a drepturilor și sunt dornici să contribuie la atingerea importantului obiectiv de a asigura accesul la patrimoniul cultural al Europei.” a adăugat Magdalena Vinent, președinta IFFRO.

Context

Memorandumul de înțelegere reprezintă rezultatul pozitiv al unui dialog între părțile interesate, facilitat de Comisie, care a durat opt luni. Autori, editori, biblioteci și societăți de gestiune colectivă din Europa au colaborat încă din noiembrie 2010 și au convenit asupra unei soluții care să țină cont atât de interesele autorilor și ale sectorului editorial, cât și de biblioteci și de proiectele de digitalizare în masă. Societățile de gestiune colectivă care îi reprezintă pe titularii de drepturi de autor asupra cărților și revistelor de specialitate vor juca un rol esențial în punerea în practică a memorandumului de înțelegere, ceea ce ar trebui să faciliteze în mod semnificativ negocierile și achiziționarea licențelor de care bibliotecile și instituțiile culturale similare au nevoie pentru digitalizarea și punerea la dispoziție pe internet a unei părți considerabile a arhivelor lor (adică, revistele de specialitate și cărțile retrase din comerț care fac parte din colecțiile lor).

Memorandumul de înțelegere privind operele retrase din comerț își are originile în Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581) și în cea mai recentă comunicare privind o piață unică pentru drepturile de proprietate intelectuală (IP/11/630). Memorandumul se bazează pe obiectivul general de a facilita crearea de biblioteci digitale în Europa și de a pune patrimoniul cultural european la dispoziție pe internet. Această inițiativă nelegislativă vine în completarea propunerii legislative privind operele orfane adoptată recent de Comisie (IP/11/630). Ambele inițiative sunt importante pentru dezvoltarea în continuare a bibliotecilor digitale europene și a portalului Europeana (http://www.europeana.eu).

Pentru mai multe informații privind memorandumul de înțelegere a se vedea MEMO/11/619.

Referitor la Memorandum și pentru alte informații privind drepturile de autor în UE:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar