Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Auteursrecht: Commissie bemiddelt in overeenkomst om meer boeken beschikbaar te stellen die uit de handel zijn

Brussel, 20 september 2011 - Jaarlijks komen er honderdduizenden nieuwe titels op de Europese boekenmarkt, maar slechts enkele worden echte bestsellers. Een flink aantal boeken raakt uiteindelijk uit de handel omdat uitgevers de marketing- en opslagkosten voor gedrukte boeken niet meer kunnen opbrengen als de verkoop achterblijft. Terwijl uitgevers steeds meer boeken op de markt brengen via e‑boeken en printing on demand, blijven veel titels nog altijd in de collecties en archieven van Europese bibliotheken.

Deze situatie zal spoedig veranderen. Michel Barnier, Europees commissaris voor de interne markt en diensten, zat vandaag de ondertekening voor van een memorandum van overeenstemming (MoU). In dit memorandum komen bibliotheken, uitgevers, auteurs en verenigingen voor collectief auteursrechtenbeheer de belangrijkste uitgangspunten overeen op basis waarvan Europese bibliotheken en soortgelijke culturele instellingen boeken en vakbladen uit hun collectie, die niet meer in de handel zijn, kunnen digitaliseren en online ter beschikking kunnen stellen. Met deze uitgangspunten worden vrijwillige licentieovereenkomsten gestimuleerd en ondersteund, met volledige eerbiediging van het auteursrecht en de verzekering dat rechthebbenden altijd het eerste recht hebben om werk dat uit de handel is te digitaliseren en beschikbaar te stellen. Het memorandum vormt een wezenlijk onderdeel van het streven van belanghebbenden en de Commissie naar grootschalige digitalisering door de Europese culturele instellingen.

Commissaris Barnier verklaarde: “De overeenkomst van vandaag is een belangrijke stap voorwaarts van de belanghebbenden om haalbare en concrete oplossingen voor elkaar te krijgen en zo de oprichting van Europese digitale bibliotheken te bevorderen en de toegang tot ons rijke culturele erfgoed veilig te stellen. Deze overeenkomst is tot mijn stellige overtuiging een duidelijk voorbeeld van het feit dat het mogelijk is, door dialoog en met oog voor de specifieke behoeften van specifieke sectoren, via onderhandelingen tot oplossingen te komen om auteursrechtelijke kwesties in het digitale tijdperk te beslechten.”

De ondertekenaars waren ook tevreden met de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden.

Dr. Pirjo Hiidenmaa, voorzitter van de European Writers´ Council (EWC): “Het memorandum erkent de centrale rol van auteurs, geeft hun boeken een tweede leven en zorgt ervoor dat lezers keer op keer kunnen blijven genieten van de boeken.”

“De bibliotheekverenigingen zijn blij met de uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden over uit de handel geraakte boeken. We hopen dat deze eerste stap richting efficiënte beheersmechanismen voor collectieve rechten wordt opgevolgd door initiatieven op andere terreinen”, aldus Gerald Leitner, voorzitter van het Europees Bureau voor bibliotheek-, informatie- en documentatiediensten (EBLIDA).

Fergal Tobin, voorzitter van de Federatie van Europese Uitgevers (FEP), vervolgde: “De Europese uitgevers verheugen zich over deze sectorspecifieke uitgangspunten. Ze bieden een heldere leidraad om het op nationaal niveau eens te worden over digitaliseringsprojecten en zorgen er tegelijkertijd voor dat uitgevers steeds meer edities in de handel houden met behulp van vernieuwende oplossingen.”

Magdalena Vinent, voorzitter van de IFRRO, de internationale federatie van organisaties die de reproductierechten beheren, voegde hieraan toe: “Het memorandum is opnieuw een voorbeeld van baanbrekende prestaties die mogelijk zijn wanneer alle belanghebbenden constructief samenwerken. De IFFRO en de leden van de European Visual Artists zijn deskundige collectieve rechtenbeheerders en zij dragen graag bij aan het belangrijke doel om het culturele erfgoed in Europa beschikbaar te stellen.”

Achtergrond

Het memorandum is de succesvolle afsluiting van een acht maanden durende dialoog onder belanghebbenden waarbij de Commissie heeft bemiddeld. Europese auteurs, uitgevers, bibliotheken en organisaties voor collectief beheer hebben sinds november 2010 samengewerkt en zij hebben nu overeenstemming bereikt over een oplossing die enerzijds rekening houdt met de belangen van auteurs en de uitgeverijsector en anderzijds met die van bibliotheken en grootschalige digitaliseringsprojecten. De verenigingen voor collectief auteursrechtenbeheer die de rechthebbenden van boeken en vakbladen vertegenwoordigen, zullen een belangrijke rol spelen bij de praktische uitvoering van het memorandum. Het MoU zal de onderhandeling over en het verkrijgen van de licenties aanzienlijk vergemakkelijken. Bibliotheken en soortgelijke culturele instellingen hebben deze licenties nodig om een belangrijk deel van hun archieven (d.w.z. de boeken en vakbladen in hun collecties die uit de handel zijn) te digitaliseren en online te zetten.

Het memorandum over werken die uit de handel zijn, vloeit voort uit de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581) en de recentere mededeling van de Commissie over een eengemaakte markt voor intellectuele eigendomsrechten (IP/11/630). Het is verankerd in het algemene doel om Europa 's digitale bibliotheken uit te kunnen rollen en het Europese culturele erfgoed online beschikbaar te stellen. Dit niet-wetgevende initiatief vult het wetsvoorstel over verweesde werken aan (IP/11/630), dat recent door de Commissie is goedgekeurd. Beide initiatieven zijn belangrijk om de ontwikkeling van Europese digitale bibliotheken en van de Europeana-portaalsite te bevorderen (http://www.europeana.eu).

Meer informatie over het memorandum van overeenstemming vindt u in MEMO/11/619

Meer informatie over het memorandum en andere informatie over het auteursrecht in de EU vindt u op:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Contact :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar