Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Autortiesības — Komisija palīdz panākt vienošanos, lai kļūtu pieejams lielāks no aprites izņemto grāmatu skaits

Briselē, 2011. gada 20. septembrī. Katru gadu Eiropas grāmatu tirgus papildinās ar jauniem izdevumiem, kuru skaits mērāms simtos tūkstošu. Tomēr tikai nedaudzas grāmatas kļūst par dižpārdokļiem. Liels daudzums šādu izdevumu pēc kāda laika tiek izņemti no aprites, jo izdevēji nespēj segt tādu grāmatu tirgvedības un glabāšanas izdevumus, kuru pārdošanas apjomi ir nelieli. Lai gan izdevēji aizvien vairāk grāmatu no jauna dara komerciāli pieejamas e-grāmatu veidā un drukāšanas pēc pieprasījuma veidā, daudzi izdevumi joprojām ir atrodami tikai Eiropas bibliotēku kolekcijās un fondos.

Šī situācija drīzumā mainīsies, jo Eiropas iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē šodien vadīja Saprašanās memoranda parakstīšanu, saskaņā ar kuru bibliotēkas, izdevēji, autori un to mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas vienojas par galvenajiem principiem, kas ļaus Eiropas bibliotēkām un līdzīgām iestādēm komerciāli vairs nepieejamas, to krājumos esošas grāmatas un zinātniskos žurnālus digitalizēt un darīt pieejamus tiešsaistē. Saprašanās memorandā noteiktie galvenie principi rosinās un stiprinās labprātīgus licences nolīgumus, tomēr vienlaikus pilnībā tiek ievērotas autortiesības un atzīts, ka tiesību īpašniekiem vienmēr vajadzētu būt priekšrokai attiecībā uz komerciāli vairs nepieejamu darbu digitalizāciju un laišanu apritē. Saprašanās memorands ir būtiska ieinteresēto personu un Komisijas centienu sastāvdaļa nolūkā risināt Eiropas kultūras iestāžu vajadzības saistībā ar lielapjoma digitalizāciju.

Komisārs Barnjē sacīja: "Šodien noslēgtā vienošanās ir svarīgs ieinteresēto personu sperts solis, lai rastu racionālus un konkrētus risinājumus, kā izveidot Eiropas digitālās bibliotēkas un nodrošināt piekļuvi mūsu bagātīgajam kultūras mantojumam. Esmu pilnīgi pārliecināts — tas nepārprotami liecina, ka, izmantojot dialogu un ņemot vērā konkrētu nozaru konkrētās vajadzības, ir iespējams nonākt pie autortiesību jautājumu risinājumiem digitālajā laikmetā."

Arī memoranda parakstītāji pauda apmierinātību par ieinteresēto personu dialoga iznākumu.

Eiropas Rakstnieku padomes (ERP) priekšsēdētājs Dr. Pirjo Hīdenmā (Pirjo Hiidenmaa) sacīja: "Saprašanās memorandā ir atzīts, ka galveno lomu spēlē autori, tas dod jaunu dzīvību viņu grāmatām un ļauj lasītājiem turpināt tās baudīt vēl un vēl."

"Bibliotēku organizācijas pauž prieku par pozitīvajiem rezultātiem, kas panākti ieinteresēto personu dialogā par komerciāli nepieejamiem darbiem. Mēs ceram, ka šim pirmajam solim ceļā uz efektīvu kolektīvo tiesību pārvaldības mehānismu izstrādāšanu sekos iniciatīvas citās jomās," piebilda Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācijas biroja (EBLIDA) priekšsēdētājs Džeralds Leitners (Gerald Leitner).

Eiropas Izdevēju federācijas (EIF) priekšsēdētājs Fergāls Tobins (Fergal Tobin) turpināja: "Eiropas izdevēji ir gandarīti, ka šie konkrētajai nozarei paredzētie principi sniegs skaidras pamatnostādnes par to, kā par digitalizācijas projektiem vienoties valsts līmenī, vienlaikus ļaujot izdevējiem ar inovatīviem risinājumiem atdzīvināt un turēt apritē aizvien vairāk un vairāk publikāciju."

"Saprašanās memorands ir vēl viens piemērs tam, kādi vērienīgi sasniegumi ir iespējami, konstruktīvi sadarbojoties visām ieinteresētajām personām. IFRRO un organizācijas "European Visual Artists" dalībnieki ir pieredzes bagāti kolektīvo tiesību pārvaldītāji un dedzīgi vēlas palīdzēt, lai Eiropā kļūtu pieejams kultūras mantojums," piebilda Reprogrāfijas tiesību organizāciju starptautiskās federācijas (IFRRO) priekšsēdētāja Magdalēna Vinenta (Magdalena Vinent).

Vispārīga informācija

Saprašanās memorands ir sekmīgs noslēgums astoņus mēnešus ilgajam ieinteresēto personu dialogam, kuru veicināja Komisija. Eiropas autori, izdevēji, bibliotēkas un kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ir sadarbojušās kopš 2010. gada novembra un vienojušās par risinājumu, kurā, no vienas puses, ņemtas vērā izdevēju nozares un autoru intereses un, no otras puses, bibliotēku un lielapjoma digitalizācijas projektu intereses. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kas pārstāv grāmatu un zinātnisko žurnālu tiesību turētājus, būs svarīga loma Saprašanās memoranda praktiskā īstenošanā, un tam vajadzētu būtiski veicināt sarunas par tādām licencēm un to iegādi, kas bibliotēkām un līdzīgām kultūras iestādēm nepieciešamas, lai digitalizētu un darītu pieejamu tiešsaistē nozīmīgu savu krājumu daļu (t.i., to krājumos esošas grāmatas un zinātniskos žurnālus, kas komerciāli nav pieejami).

Saprašanās memorands par komerciāli nepieejamiem darbiem izriet no Eiropas digitalizācijas programmas (sk. IP/10/581) un ne tik sen pieņemtā Paziņojuma par intelektuālā īpašuma tiesībām vienotajā tirgū (IP/11/630). Tā pamatā ir vispārīgais mērķis uzsākt Eiropas digitālo bibliotēku ieviešanu un darīt Eiropas kultūras mantojumu pieejamu tiešsaistē. Šī ar likumdošanu nesaistītā iniciatīva papildina Komisijas nesen pieņemto tiesību akta priekšlikumu par nezināmu autoru darbiem (IP/11/630). Abas iniciatīvas ir svarīgas, lai veicinātu Eiropas digitālo bibliotēku un portāla Europeana attīstību (http://www.europeana.eu).

Sīkāku informāciju par Saprašanās memorandu skatīt MEMO/11/619.

Memorandu un citu informāciju par autortiesībām ES skatīt

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontaktpesonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar