Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Autorių teisės. Komisija tarpininkauja pasirašant susitarimą, kuriuo plečiamos galimybės skaityti knygas, kuriomis nebeprekiaujama

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 20 d. Kasmet Europos knygų rinką papildo šimtai tūkstančių naujų pavadinimų knygų, tačiau nedaugelis labai išpopuliarėja. Nemažai knygų ilgainiui išimamos iš prekybos, nes leidėjams neapsimoka toliau pardavinėti ir sandėliuoti prastai perkamų knygų. Nors vis daugiau knygų leidėjai pateikia elektroniniu formatu arba spausdina pagal užsakymus, daugelis knygų saugomos tik Europos bibliotekų kolekcijose ir archyvuose.

Netrukus tokia padėtis pasikeis, nes už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier šiandien pirmininkavo pasirašant susitarimo memorandumą, kuriuo bibliotekos, leidėjai, autoriai ir autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos susitaria nustatyti pagrindinius principus, kuriais remiantis Europos bibliotekos ir kitos panašios kultūros institucijos galės skaitmeninti ir internete skelbti savo kolekcijose saugomas iš prekybos išimtas knygas ir akademinius žurnalus. Susitarimo memorandume nustatytais pagrindiniais principais bus skatinama sudaryti savanoriškas licencines sutartis, tais principais jos bus grindžiamos, jais bus visiškai pripažįstamos autorių teisės ir tai, kad teisių savininkams visada turėtų būti suteikiama pirmenybė skaitmeninti ir skelbti leidinius, kuriais nebeprekiaujama. Susitarimo memorandumas – tai esminė suinteresuotųjų šalių ir Komisijos veiksmų, kuriais siekiama tenkinti Europos kultūros institucijų poreikį masiškai skaitmeninti kūrinius, dalis.

Komisijos narys M. Barnier sakė: „Šiandien pasirašytas susitarimas – svarbus suinteresuotųjų šalių žingsnis link perspektyvių ir konkrečių sprendimų toliau kurti Europos skaitmenines bibliotekas ir užtikrinti galimybę naudotis turtingu kultūros paveldu. Esu įsitikinęs, jog tai aiškus ženklas, kad diskutuojant ir atsižvelgiant į specifinius konkrečių sektorių poreikius įmanoma susitarti dėl sprendimų, kurie padeda įveikti autorių teisių problemas skaitmeniniame amžiuje.“

Memorandumą pasirašiusios šalys taip pat liko patenkintos suinteresuotųjų šalių dialogo rezultatais.

Europos rašytojų tarybos (EWC) pirmininkas dr. Pirjo Hiidenmaa sakė: „Memorandumu pripažįstamas esminis autorių vaidmuo, jų knygoms suteikiama antra gyvybė, o skaitytojams – galimybė jomis mėgautis daug kartų.“

„Bibliotekų organizacijos džiaugiasi suinteresuotųjų šalių dialogo dėl knygų, kuriomis nebeprekiaujama, teigiamais rezultatais. Tikimės, kad po šio pirmojo žingsnio kuriant veiksmingus kolektyvinių teisių valdymo mechanizmus bus imtasi iniciatyvų ir kitose srityse,“ – sakė Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuro (EBLIDA) pirmininkas Geraldas Leitneris.

Europos leidėjų federacijos (FEP) pirmininkas Fergalis Tobinas tęsė: „Europos leidėjai sveikina priėmus šiuos sektoriui skirtus principus, kuriais aiškiai skatinama susitarti dėl nacionalinių skaitmeninimo projektų ir tuo pačiu leidėjams suteikiama galimybė imtis inovatyvių sprendimų atgaivinti ir į prekybą tiekti vis daugiau leidinių.“

„Susitarimo memorandumas – tai dar vienas iš pažangių laimėjimų, įmanomų tik tada, kai visos suinteresuotosios šalys konstruktyviai bendradarbiauja. Tarptautinės teksto ir vaizdo kopijavimo teisių organizacijų federacijos (IFRRO) ir Europos vaizduojamojo meno kūrėjų organizacijų nariai yra patyrę kolektyviniai teisių administratoriai; jie noriai sutinka padėti siekti svarbaus tikslo – užtikrinti, kad kultūros paveldas taptų prieinamas Europos visuomenei,“ – sako IFRRO pirmininkė Magdalena Vinent.

Pagrindiniai faktai

Susitarimo memorandumas – sėkmingo aštuonis mėnesius vykusio suinteresuotųjų šalių dialogo, kuriam talkino Komisija, rezultatas. Europos autoriai, leidėjai, bibliotekos ir kolektyvinio administravimo organizacijos bendradarbiavo nuo 2010 m. lapkričio ir susitarė, kaip atsižvelgti tiek į autorių ir leidybos sektoriaus, tiek į bibliotekų ir masinio skaitmeninimo projektų interesus. Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijoms, atstovaujančioms knygų ir akademinių žurnalų teisių savininkams, teks svarbus vaidmuo taikant susitarimo memorandumą, kuris turėtų padėti smarkiai supaprastinti licencijų įsigijimą ir derybas dėl licencijų, reikalingų bibliotekoms ir panašioms kultūros institucijoms, kad jos galėtų suskaitmeninti ir internete paskelbti didelę dalį savo archyvų (t. y. kolekcijose saugomų iš prekybos išimtų knygų ir akademinių žurnalų).

Susitarimo memorandumas dėl kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, pasirašytas įgyvendinant Europos skaitmeninę darbotvarkę (žr. IP/10/581) ir neseniai paskelbtą Komunikatą dėl intelektinės nuosavybės teisių bendrosios rinkos (IP/11/630). Juo siekiama bendro tikslo – sudaryti sąlygas kurti Europos skaitmenines bibliotekas ir internete skelbti Europos kultūros paveldą. Ši su teisėkūra nesusijusi iniciatyva papildo neseniai Komisijos priimtą teisėkūros pasiūlymą dėl kūrinių, kurių teisių turėtojai nežinomi (IP/11/630). Abi iniciatyvos svarbios vykdant Europos skaitmeninių bibliotekų ir Europos portalo (http://www.europeana.eu) plėtrą.

Daugiau informacijos apie SM galima rasti MEMO/11/619.

Memorandumą ir kitos informacijos apie autorių teises Europos Sąjungoje galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (tel. +32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (tel. +32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (tel. +32 2 299 88 94)


Side Bar