Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tekijänoikeudet: myynnistä poistettujen kirjojen uudelleen julkaisemisesta päästiin sopimukseen komission avustamana

Bryssel 20. syyskuuta 2011 – Euroopan kirjamarkkinoilla julkaistaan joka vuosi satojatuhansia uusia teoksia, joista vain muutamat myyvät hyvin. Monet kirjat häviävät hyllyistä ennen pitkää, koska kustantajat eivät pysty kattamaan niiden myynninedistämis- ja varastointikuluja enää siinä vaiheessa, kun ne eivät myy hyvin. Vaikka yhä useampia kirjoja otetaankin takaisin myyntiin sähköisessä muodossa ja tarvepainatuksena, monet kirjat päätyvät eurooppalaisten kirjastojen kokoelmiin ja arkistoihin.

Tilanteen odotetaan kuitenkin muuttuvan pian. Tänään allekirjoitettiin sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin johdolla kirjastojen, kustantajien, teosten tekijöiden ja yhteisvalvontajärjestöjen välinen yhteisymmärryspöytäkirja, jossa sovitaan perusperiaatteista, joiden mukaisesti eurooppalaiset kirjastot ja vastaavat kulttuurilaitokset voivat digitoida ja julkaista verkossa kokoelmiinsa kuuluvia myynnistä poistettuja teoksia ja tieteellisiä julkaisuja. Perusperiaatteet tukevat vapaaehtoisten lisensointisopimusten tekemistä mutta takaavat samalla tekijänoikeudet, sillä niissä tunnustetaan, että päätöksen myynnistä poistettujen teosten digitoimisesta ja julkaisemisesta verkossa olisi ensisijassa kuuluttava oikeudenhaltijoille. Yhteisymmärryspöytäkirjalla alan toimijat ja komissio haluavat vastata eurooppalaisten kulttuurilaitosten suureen digitointitarpeeseen.

”Tänään allekirjoitettu sopimus on eri osapuolten kannalta tärkeä askel kohti konkreettisia ja kannattavia keinoja edistää eurooppalaisten digitaalisten kirjastojen luomista ja taata rikkaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön saatavuus. Sopimus on mielestäni selkeä merkki siitä, että digitaalisen aikakauden tekijänoikeusongelmat voidaan ratkaista neuvottelemalla ja ottamalla huomioon alan erityistarpeet”, totesi komissaari Barnier.

Allekirjoittajat ilmaisivat myös tyytyväisyytensä eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksiin.

”Yhteisymmärryspöytäkirjassa tunnustetaan teosten tekijöiden keskeinen asema. Lisäksi sillä puhalletaan uutta elämää kirjoille, ja se antaa lukijoille mahdollisuuden nauttia lukuelämyksestä yhä uudelleen”, totesi Euroopan kirjailijajärjestöjen liiton puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa.

Kirjastoyhdistykset ovat tyytyväisiä niihin myönteisiin tuloksiin, jotka saavutettiin myynnistä poistetuista teoksista käydyissä eri osapuolten neuvotteluissa. Toivomme, että tämä ensimmäinen askel kohti tehokkaita oikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin mekanismeja saa jatkoa muilla aloilla toteutettavista aloitteista”, totesi Euroopan kirjasto-, informaatio- ja dokumentaatiojärjestön (EBLIDA) puheenjohtaja Gerald Leitner.

”Eurooppalaiset kustantajat pitävät myönteisinä näitä alakohtaisia periaatteita, jotka antavat selkeän suunnan kansallisille digitointihankkeille ja takaavat sen, että kustantajat pystyvät innovatiivisten ratkaisujen avulla ottamaan takaisin myyntiin ja pitämään myynnissä yhä useampia julkaisuja”, jatkoi Euroopan kustantajien liiton (FEP) puheenjohtaja Fergal Tobin.

Yhteisymmärryspöytäkirja on esimerkki niistä uraauurtavista saavutuksista, jotka ovat mahdollisia, kun kaikki osapuolet tekevät rakentavaa yhteistyötä. IFRRO:n ja European Visual Artists -yhdistyksen jäsenet ovat kokeneita yhteisvalvontajärjestöjä ja haluavat antaa panoksensa Euroopan kulttuuriperinnön asettamiseksi kaikkien saataville”, lisäsi valokopiointia lisensioivien järjestöjen kansainvälisen yhdistyksen (IFRRO) puheenjohtaja Magdalena Vinent.

Tausta

Yhteisymmärryspöytäkirja syntyi kahdeksan kuukautta kestäneiden, komission avustuksella käytyjen menestyksekkäiden alakohtaisten neuvottelujen tuloksena. Eurooppalaiset teosten tekijät, kustantajat, kirjastot ja yhteisvalvontajärjestöt olivat marraskuusta 2010 lähtien tehneet yhteistyötä sen ratkaisun eteen, josta tänään sovittiin. Yhteisymmärryspöytäkirjassa otetaan huomioon toisaalta teosten tekijöiden ja kustantajien sekä toisaalta kirjastojen ja suurten digitointihankkeiden intressit. Kirjojen ja tieteellisten julkaisujen oikeudenhaltijoita edustavilla yhteisvalvontajärjestöillä on keskeinen asema pantaessa täytäntöön yhteisymmärryspöytäkirjaa, jonka odotetaan helpottavan huomattavasti lisenssineuvotteluita ja -hankintoja. Kirjastot ja vastaavat kulttuurilaitokset tarvitsevat lisenssin voidakseen digitoida suuren osan arkistojaan (niiden kokoelmiin kuuluvat myynnistä poistetut kirjat ja tieteelliset julkaisut) ja julkaista ne verkossa.

Myynnistä poistettuja teoksia koskeva yhteisymmärryspöytäkirja perustuu Euroopan digitaalistrategiaan (ks. IP/10/581) ja äskettäin annettuun teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinoita koskevaan tiedonantoon (IP/11/630). Sen yleisenä tavoitteena on luoda eurooppalaisia digitaalisia kirjastoja ja asettaa Euroopan kulttuuriperintö saataville verkkoon. Tämä ei-lainsäädännöllinen aloite täydentää komission äskettäin esittämää ns. orpoja teoksia koskevaa lainsäädäntöehdotusta (IP/11/630). Molemmat aloitteet ovat tärkeitä eurooppalaisten digitaalisten kirjastojen ja Europeana-portaalin (http://www.europeana.eu) kehittämisen kannalta.

Lisätietoja yhteisymmärryspöytäkirjasta: MEMO/11/619

Yhteisymmärryspöytäkirja ja lisätietoja tekijänoikeuksista EU:ssa:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Catherine Bunyan (+32-2) 299 65 12

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94


Side Bar