Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: η Επιτροπή μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας με σκοπό την εκ νέου διάθεση περισσότερων βιβλίων που δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2011 - Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι τίτλοι κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά βιβλίου, αλλά μόνο λίγοι απ’ αυτούς γίνονται μπεστ σέλερ. Πολλοί απ’ αυτούς εξαφανίζονται από τα ράφια των βιβλιοπωλείων, καθώς οι εκδότες δεν μπορούν να καλύπτουν το κόστος προώθησης και αποθήκευσής τους σε έντυπη μορφή αν οι πωλήσεις τους δεν είναι ικανοποιητικές. Μολονότι όλο και περισσότερα έργα διατίθενται και πάλι στο εμπόριο από τους εκδότες, χάρη στα ηλεκτρονικά βιβλία και στην εκτύπωση κατά παραγγελία, πολλοί τίτλοι παραμένουν ακόμη στις συλλογές και στα αρχεία των βιβλιοθηκών της Ευρώπης.

Η κατάσταση αυτή θ’ αλλάξει σύντομα. Ο κ. Michel Barnier, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, προήδρευσε σήμερα της υπογραφής Μνημονίου Συμφωνίας (ΜΣ) στο οποίο βιβλιοθήκες, εκδότες, συγγραφείς, και εταιρείες συλλογικής διαχείρισης συμφώνησαν επί ενός συνόλου βασικών αρχών που θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και σε ανάλογης φύσης πολιτιστικά ιδρύματα να ψηφιοποιήσουν και να διαθέσουν στο Διαδίκτυο βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά των συλλογών τους, τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο. Οι βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στο ΜΣ θα ενθαρρύνουν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύναψη συμφωνιών εκούσιας αδειοδότησης, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός βιβλίου που δεν κυκλοφορεί πλέον στο εμπόριο πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως από τους κατόχους των δικαιωμάτων. Το ΜΣ αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών των ενδιαφερομένων μερών και της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αναγκών μαζικής ψηφιοποίησης από τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα.

Ο Επίτροπος Barnier δήλωσε: «Με τη σημερινή συμφωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς την εξεύρεση βιώσιμων και συγκεκριμένων λύσεων για τη δημιουργία ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών και την εξασφάλιση της πρόσβασης στην πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Πιστεύω ακράδαντα ότι, μέσω του διαλόγου και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων, είναι δυνατόν να βρεθούν λύσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων για την υπερκέραση των προβλημάτων που συνδέονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή».

Οι υπογράφοντες επίσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκβαση του διαλόγου των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Δρ Pirjo Hiidenmaa, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Συγγραφέων (ΣΕΣ), δήλωσε: «Το ΜΣ αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των συγγραφέων, δίνει νέα ζωή στα βιβλία τους, και προσφέρει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να τους απολαμβάνουν ξανά και ξανά.»

«Οι ενώσεις βιβλιοθηκών χαιρετίζουν τη θετική έκβαση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για τα εκτός εμπορίου έργα. Ελπίζουμε ότι μετά το πρώτο αυτό βήμα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες και σε άλλους τομείς», δήλωσε ο Gerald Leitner, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Βιβλιοθηκών, Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (EBLIDA).

Ο Fergal Tobin, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Εκδοτών (ΟΕΕ) πρόσθεσε: «Οι ευρωπαίοι εκδότες εκφράζουν την ικανοποίησή τους σχετικά με τις βασικές αυτές αρχές για τον κλάδο μας, οι οποίες παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τα έργα ψηφιοποίησης σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στους εκδότες την αναβίωση και τη διατήρηση στο εμπόριο όλο και περισσότερων δημοσιεύσεων μέσω καινοτόμων λύσεων».

Το ΜΣ είναι ένα ακόμη παράδειγμα πρωτοποριακού επιτεύγματος, αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Τα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών για τα Δικαιώματα Αναπαραγωγής (IFRRO) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών διαθέτουν μεγάλη πείρα στη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και είναι πρόθυμα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης», κατέληξε η Magdalena Vinent, Πρόεδρος της IFRRO.

Ιστορικό

Το Μνημόνιο είναι το επιτυχές αποτέλεσμα οκτάμηνου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων υπό την αιγίδα της Επιτροπής. Ευρωπαίοι συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοθήκες και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, που συνεργάζονταν από τον Νοέμβριο του 2010, συμφώνησαν σε μια λύση η οποία λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των δημιουργών και του εκδοτικού κλάδου, αφενός, και των βιβλιοθηκών και των έργων ψηφιοποίησης μεγάλης κλίμακας, αφετέρου. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους κατόχους δικαιωμάτων σε βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρακτική εφαρμογή του ΜΣ, που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαπραγμάτευση και την απόκτηση των αδειών που χρειάζονται οι βιβλιοθήκες και τα ανάλογης φύσης πολιτιστικά ιδρύματα για να ψηφιοποιήσουν και να μεταφέρουν στο Διαδίκτυο σημαντικό μέρος των αρχείων τους (δηλαδή τα βιβλία και τα εξειδικευμένα περιοδικά των συλλογών τους τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο).

Οι βάσεις του ΜΣ για τα έργα που δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο είχαν τεθεί στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581) και στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (IP/11/630). Το ΜΣ εδράζεται στον γενικό στόχο της δημιουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη και τη μεταφορά της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στο Διαδίκτυο. Αυτή η μη νομοθετική πρωτοβουλία συμπληρώνει την προσφάτως εγκριθείσα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τα ορφανά έργα (IP/11/630). Και οι δύο πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ψηφιακών βιβλιοθηκών και της πύλης Europeana (http://www.europeana.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΣ βλ. MEMO/11/619

Για το ΜΣ και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar