Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ophavsrettigheder: Kommissionen formidler aftale om at gøre flere af de bøger, der ikke længere forhandles, tilgængelige igen

Bruxelles, den 20. september 2011 – Hvert år offentliggøres hundredtusindvis af nye titler på det europæiske bogmarked – men kun ganske få bliver rigtige bestsellere. Efter et stykke tid forhandles en forholdsvis stor del af dem ikke længere, fordi forlagene ikke kan betale markedsførings- og lageromkostninger for bøger, der ikke længere sælger godt. Selv om flere og flere bøger igen gøres tilgængelige som e-bøger eller som trykningsopgaver på bestilling, er der dog stadig mange bøger, som ikke længere forhandles, i de europæiske bibliotekers samlinger og arkiver.

Denne situation vil snart blive ændret, for Michel Barnier, EU-kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, stod i dag i spidsen for undertegnelsen af et aftalememorandum, i henhold til hvilket biblioteker, forlag, forfattere og deres rettighedshaverorganisationer har vedtaget en række centrale principper, som vil give europæiske biblioteker og lignende kulturelle institutioner mulighed for at digitalisere og tilgængeliggøre bøger og videnskabelige tidsskrifter i deres samlinger, som ikke længere forhandles. Principperne understøtter og tilskynder til indgåelsen af frivillige licensaftaler, samtidig med at ophavsrettighederne respekteres fuldt ud, og det anerkendes, at rettighedshaverne altid bør have førsteret til at digitalisere og tilgængeliggøre bøger, som ikke længere forhandles. Aftalememorandummet er en væsentlig del af interessenternes og Kommissionens bestræbelser på at imødekomme det store behov for digitalisering i EU's kulturelle institutioner.

Michel Barnier sagde: "Med dagens aftale har interessenterne taget et vigtigt skridt fremad i deres bestræbelser på at finde holdbare og konkrete løsninger til yderligere at fremme oprettelsen af digitale biblioteker i Europa og sikre adgangen til vores rige kulturarv. Jeg er overbevist om, at dette er et klart tegn på, at man gennem dialog og ved at tage hensyn til specifikke sektorers særlige behov kan forhandle sig frem til løsninger af ophavsretlige problemer i den digitale tidsalder."

De undertegnende parter udtrykte også deres tilfredshed med resultatet af dialogen mellem interessenterne.

Dr. Pirjo Hiidenmaa, formand for European Writers' Council (EWC) sagde: "Aftalememorandummet anerkender forfatternes centrale rolle og giver deres bøger mulighed for et nyt liv. Samtidig bliver det muligt for læserne fortsat at nyde bøgerne igen og igen."

"Biblioteksorganisationerne hilser det positive resultat af dialogen mellem interessenterne om værker, som ikke længere forhandles, velkomment. Vi håber, at dette første skridt i udviklingen af effektive mekanismer til kollektiv rettighedsforvaltning kan efterfølges af initiativer på andre områder", sagde Gerald Leitner, formand for den europæiske biblioteksforening EBLIDA.

Fergal Tobin, formand for Federation of European Publishers (FEP), fortsatte: "De europæiske forlæggere hilser disse sektorspecifikke principper velkommen, fordi de giver klare retningslinjer for at aftale digitaliseringsprojekter nationalt, samtidig med at de gør det muligt for forlæggerne at tage stadig flere publikationer op igen og forhandle dem ved hjælp af innovative løsninger."

"Aftalememorandummet er endnu et eksempel på, at det er muligt at opnå banebrydende resultater, når alle interessenter samarbejder konstruktivt. Medlemmerne af IFRRO og European Visual Artists har stor erfaring med at forvalte kollektive rettigheder og er ivrige efter at yde et bidrag til at gøre kulturarven tilgængelig for alle i Europa. Det er et vigtigt mål." tilføjede Magdalena Vinent, formand for International Federation of Reprographic Rights Organisations (IFRRO).

Baggrund

Aftalememorandummet er det positive resultat af en dialog mellem interessenterne, som har varet i otte måneder, og som er blevet støttet af Kommissionen. De europæiske forfattere, forlæggere, biblioteker og organisationer, der kollektivt forvalter rettigheder, har siden november 2010 i fællesskab udarbejdet og er nået til enighed om en løsning, der på den ene side tager højde for både forfatternes og udgivelsessektorens interesser og på den anden side projekter vedrørende massedigitalisering. Rettighedshaverorganisationer, der repræsenterer rettighedshavere til bøger og videnskabelige tidsskrifter, kommer til at spille en vigtig rolle i den praktiske gennemførelse af aftalememorandummet, som bør gøre det væsentligt nemmere at forhandle om og erhverve de licenser, som er nødvendige, for at biblioteker og lignende kulturelle institutioner kan digitalisere og offentliggøre en stor del af deres arkiver online (dvs. bøger og videnskabelige tidsskrifter i deres samlinger, som ikke længere forhandles).

Aftalememorandummet om værker, som ikke længere forhandles, er en følge af den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581) og den senere meddelelse om et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder (IP/11/630). Det har udgangspunkt i den overordnede målsætning om at indføre digitale biblioteker i Europa og gøre den europæiske kulturarv tilgængelig online. Initiativet, der er af ikke-lovgivningsmæssig karakter, er et supplement til det forslag til retsakt om de såkaldte "forældreløse værker", som Kommissionen vedtog for nylig (IP/11/630). Begge initiativer er vigtige for udviklingen af digitale biblioteker i Europa og Europeana-portalen (http://www.europeana.eu).

Der findes yderligere oplysninger om aftalememorandummet i MEMO/11/619.

Aftalememorandummet samt mere information om ophavsrettigheder i EU findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#mou

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar