Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ilgtspējīga enerģija ― prioritāte pasaules attīstības politikas dienaskārtībā. ES attīstības komisārs Andris Piebalgs piedalīsies ANO Augsta līmeņa grupā "Ilgtspējīga enerģija visiem"

Briselē, 2011. gada 20. septembrī. Šodien ES komisārs Andris Piebalgs tika iecelts par dalībnieku Augsta līmeņa grupā "Ilgtspējīga enerģija visiem", kur tiekas vadības līmeņa pārstāvji no uzņēmēju, valdību, starptautisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības vidus. Andris Piebalgs apmeklēja ANO Augsta līmeņa grupas pirmo sanāksmi Ņujorkā, kur piedalījās arī ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns. Augsta līmeņa grupas uzdevums ir sagatavot pasaules mēroga darba kārtību, lai līdz 2030. gadam sasniegtu mērķi visiem iedzīvotājiem nodrošināt ilgtspējīgu enerģiju, kā arī nākt klajā ar skaidriem uzdevumiem, kas veicami globālajā un reģionālajā līmenī.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: "ES, kura jaunattīstības valstu enerģētikas sektoram piešķīrusi apmēram vienu miljardu eiro, ir lielākais virzītājspēks šajā jomā. Mūsu enerģētikas nozares partnerattiecības ar Āfriku jau 13 miljoniem cilvēku ir nodrošinājušas piekļuvi enerģijai. Lai sasniegtu mērķi līdz 2030. gadam piekļuvi ilgtspējīgai enerģijai nodrošināt visiem, jāapvieno spēki ar nozares pārstāvjiem, akadēmisko vidi un partnervalstīm. ES saglabās vadošo pozīciju, ko tā ieņem ar pasākumiem nabadzības mazināšanai un cīņai ar klimata pārmaiņām."

2012. gads būs pagrieziena punkts. Ilgtspējīga enerģija nonāks attīstības dienaskārtības galvgalī ― tas būs ANO starptautiskais gads, kas veltīts ilgtspējīgai enerģijai visiem, turklāt jūnijā plānota RIO+ 20 galotņu sanāksme.

Grupas darbības mērķis

Iniciatīvas uzdevums ir virzīties uz mērķi nodrošināt ilgtspējīgu enerģiju visiem, līdz 2030. gadam sasniedzot trīs savstarpēji saistītus pasaules līmeņa mērķus:

  • panākt universālu piekļuvi moderniem energopakalpojumiem;

  • par 40 procentiem paaugstināt energoefektivitāti;

  • 30 procentus no pasaules enerģijas ražot no atjaunojamiem resursiem.

Iniciatīvā "Ilgtspējīga enerģija visiem" partneri tiks aicināti apņēmīgi rīkoties ― veidot politiku, kas pavērs ceļu piekļuvei, paplašināt kapacitāti, rast jaunu un palielināt pašreizējo finansējumu, pilnveidot pakalpojumu sniegšanu. Lai sekmētu privāto investīciju pieplūdumu, tiks aicināts uzņemties jaunas saistības valsts līmenī un veidot publiskā un privātā sektora partnerības.

Uzdevumi

Apmēram 1,4 miljardiem pasaules iedzīvotāju nav piekļuves elektroenerģijai. Vēl gandrīz miljardam vienīgā iespēja ir izmantot neuzticamus elektrotīklus. Gandrīz 3 miljardi cilvēku ēdiena pagatavošanai un apkurei lieto tikai cieto kurināmo, tas ir, tradicionālo biomasu un ogles. Funkcionējoša energosistēma, kas nodrošina efektīvu piekļuvi moderniem enerģijas veidiem, palielinātu planētas nabadzīgāko cilvēku iespējas un ļautu tiem izvairīties no bēdīgākajām nabadzības sekām. Piekļuve enerģijai var kalpot par ienākumu avotu, kas, savukārt, ir ceļš uz labklājību un jauniem tirgiem.

Pamatinformācija

Es pasākumi ilgtspējīgas enerģijas veicināšanai Āfrikā: ES un Āfrikas Enerģētikas partnerība

2008. gadā ES izveidoja Enerģētikas partnerību ar Āfriku, lai veicinātu Āfrikas elektrifikāciju un palielinātu piekļuvi enerģijai, enerģētisko drošību un atjaunojamās enerģijas attīstību un tādējādi paaugstinātu energoefektivitāti. Partnerība ir nesusi augļus: 2010. gadā kopā ar Āfrikas Savienību tika sākta Atjaunojamās enerģijas sadarbības programma (Renewable Energy Cooperation Programme jeb RECP). Sadarbības programmas mērķis ir palīdzēt sasniegt Āfrikas 2020. gada atjaunojamās enerģijas mērķus. Tās ietvaros Āfrikas tirgū nonāks atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas.

Programmā panākto varēs izmantot jaunās ANO Augsta līmeņa grupas "Ilgtspējīga enerģija visiem" darbā.

Pieeja ilgtspējīgai enerģijai jaunattīstības valstīs ir viens no svarīgākajiem aspektiem arī Komisijas paziņojumā par energoapgādes drošību un starptautisko sadarbību (COM2011(539), 2011. gada 7. septembris).

Plašāku informāciju meklējiet IP/10/1122 un MEMO/10/407

Papildinformācija:

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Enerģētikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/energy/international/security_of_supply/cooperation_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar