Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen slår ett slag för gränsöverskridande frivilligarbete

Bryssel den 20 september 2011 - Europeiska kommissionen aviserade i dag sina planer på hur man kan bana väg för frivilligarbete i EU och se till att det blir mer erkänt. Med anledning av Europeiska året för frivilligarbete 2011 redogör kommissionen i sitt meddelande EU-politik och frivilligarbete för ett antal åtgärder som ska hjälpa till att lyfta fram frivilligarbetet i EU, bland annat skapas en ny europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd och ett ” europeiskt färdighetspass " (även kallat ”kompetenspass”). Viktigt är att det här är första gången som Europeiska kommissionen har antagit ett strategidokument som uteslutande tar upp frivilligarbete.

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap har följande kommentar: ”Det finns 100 miljoner frivilligarbetare i EU idag, som hjälper till att förbättra Europa och världen. Europeiska året för frivilligarbete 2011 riktar ljuset på deras insatser, uppmuntrar andra att också delta och hjälper frivilligarbetarna och frivilligorganisationerna att bli ännu bättre.”

Bakgrund

Frivilligarbete bidrar direkt till EU:s viktigaste politiska mål inom olika områden, till exempel social integration, sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling och att människor mer aktivt utnyttjar sitt EU-medborgarskap. Det finns dock ingen tydlig rättslig ram för frivilligverksamhet och de färdigheter som frivilligarbetarna lär sig får ofta inte tillräckligt erkännande. Kommissionen vill nu övervinna dessa hinder för frivilligarbete, särskilt då frivilligarbetet görs i andra länder.

I det meddelande som offentliggörs i dag skisserar kommissionen olika sätt för hur EU och dess medlemsstater kan börja utnyttja den stora potential som frivilligverksamhet ger.

Frivilligarbete ska främjas på EU-nivå

Kommissionen har föreslagit att en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ska bildas till 2012. Förberedelser pågår redan för att skapa en grundval för bistånd från europeiska frivilligarbetare vid humanitära EU-insatser.

Kommissionen arbetar också på att se till att de kunskaper som man skaffar sig genom frivilligarbete blir erkända med hjälp av ett ”europeiskt färdighetspass”. På så sätt kommer erkännandet av yrkeskvalifikationer att gälla över landsgränserna och också ge människor möjlighet att registrera vilka färdigheter och kvalifikationer som de skaffar sig genom frivilligarbete. Passet ska baseras på Europasset (EU CV Online) så att färdigheterna ska kunna registreras på ett transparent och jämförbart sätt.

Det finns redan flera finansieringssystem för frivilligarbete på EU-nivå. Det mest kända av dem är kanske europeisk volontärtjänst (den utgör en del av programmet Aktiv ungdom) som funnits i femton år. Kommissionen vill bygga vidare på dessa goda resultat och ytterligare rikta in sig på frivilligarbetare inom andra politikområden.

Kommissionen har också beskrivit konkreta sätt för medlemsstaterna att bättre utnyttja den potential som finns i frivilligarbete och uppmanar medlemsstaterna att starta nationella system som främjar gränsöverskridande frivilligarbete.

För mer information:

Officiell webbplats för det europeiska året för frivilligarbete 2011:

http://europa.eu/volunteering/

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kommissionens pressmeddelande om en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd:

IP/10/1543

Kommissionens pressmeddelande om Unga på väg; handlar bl.a. om det europeiska färdighetspasset:

IP/10/1124

Länk till Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar