Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia podporuje cezhraničnú dobrovoľnícku prácu

Brusel 20. septembra 2011 – Európska komisia dnes predstavila plány ďalej zvyšovať uznanie a podporu dobrovoľníckej práce v EÚ. V kontexte Európskeho roka dobrovoľníckej práce 2011 prináša oznámenie Komisie o politikách EÚ prehľad opatrení, ktoré majú pomôcť rozvoju dobrovoľníckej činnosti v EÚ, medzi ktorými je aj vytvorenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc a tzv. európskeho pasu zručností. Za zmienku stojí skutočnosť, že Európska komisia po prvýkrát schválila politický dokument venovaný výhradne dobrovoľníckej práci.

Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, uviedla: „V EÚ je dnes 100 miliónov dobrovoľníkov, ktorí prispievajú k lepšej Európe a k lepšiemu svetu. Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 vyzdvihuje doterajšie úspechy, povzbudzuje ďalších, aby sa zapojili, a podporuje dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie v ich práci.

Kontext

Dobrovoľnícka činnosť priamo prispieva ku kľúčovým cieľom politík EÚ ako je sociálne začleňovanie, zamestnanosť, vzdelávanie, rozvoj zručností a podpora občianstva. Nejestvuje však žiaden právny rámec pre dobrovoľnícku činnosť, a ani zručnosti, ktoré dobrovoľníci počas nej získajú, nie sú dostatočne uznávané. Komisia je odhodlaná prekonať tieto prekážky, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú dobrovoľnícku prácu.

V oznámení, ktoré Komisia dnes zverejnila, sú predstavené rôzne spôsoby, akými EÚ a jej členské štáty môžu začať naplno využívať veľký potenciál, ktorý so sebou dobrovoľnícka činnosť prináša.

Opatrenia na úrovni EÚ pre podporu dobrovoľníckej práce

Komisia navrhla vytvoriť do roku 2012 Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Prípravy na prijatie rámca pre pomoc európskych dobrovoľníkov v humanitárnych operáciách Európskej únie sa už začali.

Komisia sa navyše usiluje o to, aby zručnosti, ktoré ľudia získajú počas vykonávania dobrovoľníckych činností, boli širšie uznávané. Tomu by mal napomôcť „európsky pas zručností“. Má zabezpečiť uznanie odbornej kvalifikácie v zahraničí a umožní tiež jednotlivcom zaznamenávať zručnosti a kompetencie, ktoré nadobudli počas dobrovoľníckej práce. Európsky pas zručností bude založený na Europasse (európsky životopis online), aby sa tieto zručnosti mohli zaregistrovať transparentným a porovnateľným spôsobom.

Na úrovni EÚ jestvuje už niekoľko programov financovania dobrovoľníckej práce, asi najznámejším z nich je Európska dobrovoľnícka služba (je súčasťou programu EÚ Mládež v akcii), ktorá tento rok oslavuje svoje 15. výročie. Komisia chce stavať na týchto úspechoch a chce sa naďalej zameriavať na dobrovoľníkov v iných oblastiach politiky.

Komisia takisto ponúka konkrétne spôsoby, akými členské štáty môžu viac využiť potenciál dobrovoľníckej práce a vyzýva ich, aby vytvorili národné programy na podporu rozvoja cezhraničnej dobrovoľníckej práce.

Ďalšie informácie:

Oficiálna webová lokalita Európskeho roka dobrovoľníctva 2011:

http://europa.eu/volunteering/sk

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a členky Komisie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Oznámenie Komisie o Európskom dobrovoľníckom zbore pre humanitárnu pomoc:

IP/10/1543

Oznámenie Komisie o iniciatíve „Mládež v pohybe“, ktorá zahŕňa európsky pas zručností.

IP/10/1124

Odkaz na Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar