Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia Europeană promovează voluntariatul transfrontalier

Bruxelles, 20 septembrie 2011 - Comisia Europeană a făcut astăzi publice planurile vizând îmbunătățirea în continuare a recunoașterii și promovării voluntariatului în UE. În contextul Anului european al voluntariatului 2011, Comunicarea Comisiei privind politicile UE și voluntariatul prezintă o serie de măsuri care vor contribui la stimularea activităților de voluntariat în UE, printre care și crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar și elaborarea unui „pașaport european al competențelor”. Este important de subliniat faptul că aceasta este prima dată când un document dedicat exclusiv voluntariatului este adoptat de Comisia Europeană.

Dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, a declarat: În Uniunea Europeană există în prezent 100 de milioane de voluntari care contribuie la ameliorarea condițiilor de viață din Europa și din lume. Anul european al voluntariatului 2011 pune în valoare realizările acestora, promovează voluntariatul în rândul cetățenilor și sprijină voluntarii și organizațiile de voluntariat pentru a obține rezultate și mai bune.

Context

Activitățile de voluntariat contribuie în mod direct la obiectivele fundamentale ale politicilor UE, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, educația, dezvoltarea competențelor și promovarea cetățeniei. Cu toate acestea, nu există un cadru juridic clar pentru activitățile de voluntariat, iar competențele pe care le dobândesc voluntarii sunt adesea insuficient recunoscute. Comisia se angajează să elimine aceste obstacole din calea voluntariatului, în special la nivel transfrontalier.

În comunicarea publicată astăzi, Comisia schițează unele modalități prin care UE și statele membre pot începe să exploateze pe deplin potențialul extrem de important pe care îl prezintă activitățile de voluntariat.

Acțiuni de promovare a voluntariatului la nivelul UE

Comisia a propus crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar până în 2012. Sunt deja în curs pregătirile pentru un cadru de asistență din partea voluntarilor europeni în contextul acțiunilor de ajutor umanitar ale Uniunii Europene.

În plus, prin elaborarea unui „pașaport european al competențelor”, Comisia acționează de asemenea în direcția creșterii gradului de recunoaștere a competențelor care au fost dobândite prin activități de voluntariat. Astfel, se va asigura recunoașterea calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, iar cetățenii vor avea posibilitatea de a păstra o evidență a capacităților și a competențelor dobândite prin intermediul voluntariatului. Pașaportul se va baza pe actualul Europass (CV-ul european online), pentru a permite înregistrarea competențelor într-un mod transparent și comparabil.

Există deja numeroase scheme de finanțare la nivelul UE a activităților de voluntariat, dintre care cea mai cunoscută este probabil Serviciul european de voluntariat (parte a programului UE „Tineretul în acțiune”), care își sărbătorește, anul acesta, cea de a cincisprezecea aniversare. Comisia dorește să continue să acționeze pe baza acestor succese și să promoveze voluntariatul și în alte domenii de politică.

De asemenea, Comisia a schițat unele modalități concrete prin care statele membre pot utiliza mai bine potențialul voluntariatului și le invită pe acestea să inițieze programe naționale pentru promovarea voluntariatului transfrontalier.

Pentru mai multe informații:

Site-ul oficial al Anului european al voluntariatului 2011:

http://europa.eu/volunteering/

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Anunț al Comisiei privind Corpul voluntar european de ajutor umanitar:

IP/10/1543

Anunț al Comisiei privind „Tineretul în mișcare” și pașaportul european al competențelor:

IP/10/1124

Link către Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar