Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie — Persbericht

Europese Commissie stimuleert grensoverschrijdend vrijwilligerswerk

Brussel, 20 september 2011. De Europese Commissie kondigt vandaag plannen aan voor betere erkenning en stimulering van vrijwilligerswerk in de EU. In de mededeling van de Commissie over EU-beleid en vrijwilligerswerk, een onderdeel van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011, worden maatregelen voorgesteld om vrijwilligersactiviteiten in de EU te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening en de uitgifte van een “Europees vaardighedenpaspoort”. Een belangrijk detail: dit is de eerste keer dat de Europese Commissie een beleidsdocument publiceert dat zich uitsluitend op vrijwilligerswerk richt.

Vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap, zegt hierover: “Er zijn momenteel in de EU honderd miljoen mensen die vrijwilligerswerk doen en zo Europa en de wereld beter helpen maken. Het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 zet hun prestaties in het zonnetje, moedigt mensen aan om ook mee te doen en helpt vrijwilligers en organisaties voor vrijwilligerswerk om nog beter te presteren.”

Achtergrond

Vrijwilligersactiviteiten dragen rechtstreeks bij tot belangrijke doelstellingen van de EU, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden en bevordering van burgerschap. Maar er is geen duidelijk juridisch kader voor vrijwilligersactiviteiten. Mensen die hun vaardigheden vrijwillig ter beschikking stellen, krijgen vaak onvoldoende erkenning. De Commissie wil deze hindernissen voor het vrijwilligerswerk uit de weg ruimen, vooral voor grensoverschrijdende activiteiten.

In de mededeling die de Commissie vandaag publiceert, schetst zij maatregelen waarmee de EU en de lidstaten het enorme potentieel dat vrijwilligers bieden ook echt kunnen gaan gebruiken.

Maatregelen waarmee de EU vrijwilligerswerk stimuleert

De Commissie stelt voor om uiterlijk in 2012 een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening in het leven te roepen. Er wordt al gewerkt aan een regeling waarmee Europese vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de humanitaire hulpverlening van de Europese Unie.

De Europese Commissie streeft, met de ontwikkeling van een “Europees vaardighedenpaspoort”, ook naar betere erkenning van vaardigheden die door vrijwilligersactiviteiten zijn verworven. Dat garandeert dat beroepskwalificaties ook over de grens worden erkend en geeft mensen de mogelijkheid om vaardigheden en competenties te registreren die zij door vrijwilligerswerk hebben ontwikkeld. Het paspoort wordt gebaseerd op de al bestaande Europass (Europees online cv), waarmee vaardigheden op transparante en vergelijkbare wijze kunnen worden geregistreerd.

Er bestaat al een aantal financieringsregelingen voor vrijwilligerswerk op EU-niveau, waarvan “Europees Vrijwilligerswerk” (onderdeel van het EU-programma Jeugd in Actie) wellicht de bekendste is. Deze regeling bestaat inmiddels al vijftien jaar. De Commissie wil voortbouwen op deze succesverhalen en zich ook op vrijwilligerswerk binnen andere beleidsgebieden richten.

Ook heeft de Commissie concrete maatregelen opgezet waarmee de lidstaten de mogelijkheden van vrijwilligerswerk beter kunnen benutten. Zij roept de lidstaten op om nationale regelingen open te stellen voor het stimuleren van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie:

Officiële website van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011:

http://europa.eu/volunteering/

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Persbericht van de Commissie over het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening:

IP/10/1543

Persbericht van de Commissie over “Jeugd in beweging” en het “Europees vaardighedenpaspoort”:

IP/10/1124

Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar