Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija sekmē pārrobežu brīvprātīgo darbu

Briselē, 2011. gada 20. septembrī. Šodien Eiropas Komisija paziņoja par plāniem uzlabot brīvprātīgā darba atzīšanu un veicināšanu Eiropas Savienībā. 2011. gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, un šajā kontekstā Komisijas Paziņojumā par ES politiku un brīvprātīgo darbu ir ieskicēta virkne pasākumu, kas palīdzēs veicināt brīvprātīgo darbu Eiropas Savienībā. Pasākumu vidū ir Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide un “Eiropas kvalifikāciju apliecības” ieviešana. Jāatzīmē, ka šī ir pirmā reize, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi politikas dokumentu, kas pilnībā veltīts brīvprātīgajam darbam.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga teica: “Pašlaik Eiropas Savienībā ir 100 miljoni brīvprātīgo, kas ar savu darbu cenšas uzlabot dzīvi Eiropā un pasaulē. Eiropas Brīvprātīgā darba gads dod iespēju izcelt brīvprātīgo ieguldījumu, mudināt citus pievienoties un uzlabot pašu brīvprātīgo un brīvprātīgā darba organizāciju sniegumu.”

Konteksts

Brīvprātīgais darbs dod tiešu ieguldījumu galveno mērķu sasniegšanā tādās ES politikas jomās kā sociālā integrācija, nodarbinātība, izglītība, prasmju attīstīšana un pilsoniskas nostājas veicināšana. Tomēr brīvprātīgo darbam nav skaidra tiesiskā regulējuma un brīvprātīgo iegūtās prasmes bieži vien netiek pienācīgi atzītas. Komisija ir apņēmusies novērst šos trūkumus, jo īpaši pārrobežu brīvprātīgā darba kontekstā.

Šodien publicētajā paziņojumā Komisija ieskicē pasākumus, kas ES un tās dalībvalstīm dotu iespēju sākt pilnībā izmantot milzīgo potenciālu, kāds ir brīvprātīgo darbam.

Pasākumi brīvprātīgā darba veicināšanai ES līmenī

Komisija ir ierosinājusi līdz 2012. gadam izveidot Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu. Pašlaik tiek izstrādāts regulējums attiecībā uz Eiropas brīvprātīgo iesaisti Eiropas Savienības humānās palīdzības operācijās.

Komisija arī vēlas veicināt brīvprātīgā darba ietvaros gūto prasmju atzīšanu un šajā nolūkā strādā pie “Eiropas kvalifikāciju apliecības” ieviešanas. Šī apliecība nodrošinās profesionālās kvalifikācijas pārrobežu atzīšanu un dos arī iespēju uzrādīt prasmes un iemaņas, kas iegūtas, strādājot kā brīvprātīgajam. Apliecības pamatā būs Europass (Eiropas tiešsaistes CV), lai dotu iespēju prasmes reģistrēt pārredzamā un salīdzināmā veidā.

Patlaban jau darbojas vairākas brīvprātīgā darba ES līmeņa finansējuma shēmas, no kurām visplašāk pazīstamā noteikti ir Eiropas brīvprātīgo dienests (ES programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros), kas šogad atzīmē 15 gadus kopš tā izveides. Komisija vēlas uz šīs pozitīvās pieredzes pamata izvērst brīvprātīgā darba iespējas citās politikas jomās.

Komisija ir arī ieskicējusi konkrētus paņēmienus, kā dalībvalstis varētu efektīvāk izmantot brīvprātīgā darba potenciālu, un aicina dalībvalstis atvērt valsts līmeņa shēmas, tādējādi veicinot pārrobežu brīvprātīgo darbu.

Sīkāka informācija:

Eiropas Brīvprātīgā darba gada oficiālā tīmekļa vietne:

http://europa.eu/volunteering/

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komisijas paziņojums par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu:

IP/10/1543

Komisijas paziņojums par iniciatīvu “Jaunatne kustībā” un tostarp par Eiropas kvalifikāciju apliecību:

IP/10/1124

Europass tīmekļa vietne:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar