Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija skatina tarptautinę savanorišką veiklą

Briuselis, 2001 m. rugsėjo 20 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė planuojanti toliau siekti, kad savanoriška veikla ES būtų labiau pripažįstama ir skatinama. Minėdama 2011 m. – Europos savanoriškos veiklos metus, Komunikate dėl ES politikos ir savanoriškos veiklos Komisija pabrėžia įvairias priemones, kurios padės skatinti savanorišką veiklą ES, įskaitant Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso sukūrimą ir Europos įgūdžių paso plėtojimą. Pažymėtina, kad tai pirmas kartas, kai Europos Komisija priėmė išimtinai savanoriškai veiklai skirtą politikos dokumentą.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė:Šiuo metu Europos Sąjungoje veiklą vykdo 100 mln. savanorių, kurie padeda kurti geresnę Europą ir pasaulį. 2011 m., Europos savanoriškos veiklos metais, pabrėžiami savanorių laimėjimai, kiti asmenys skatinami taip pat prisidėti prie savanoriškos veiklos ir padedama savanoriams bei jų organizacijoms pasiekti dar geresnių rezultatų.

Pagrindiniai faktai

Savanoriška veikla tiesiogiai prisidedama prie svarbiausių politinių ES siekių, pavyzdžiui, socialinės įtraukties, užimtumo, švietimo, įgūdžių ugdymo ir pilietiškumo skatinimo. Tačiau savanoriškos veiklos teisinė sistema nėra aiški ir savanorių įgyti įgūdžiai dažnai nepakankamai pripažįstami. Komisija pasiryžusi pašalinti šias savanoriškos veiklos – ypač tarptautinės – kliūtis.

Šiandien skelbiamame komunikate Komisija pabrėžia, kaip ES ir jos valstybės narės galėtų pradėti visapusiškai naudotis didžiulėmis savanoriškos veiklos teikiamomis galimybėmis.

Savanoriškos veiklos skatinimo veiksmai ES lygmeniu

Komisija pasiūlė 2012 m. sukurti Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą. Jau rengiama Europos savanorių teikiamos paramos vykdant Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos operacijas sistema.

Be to, Komisija siekia, kad būtų pripažįstami vykdant savanorišką veiklą įgyti įgūdžiai, plėtodama Europos įgūdžių pasą. Tai padės užtikrinti, kad būtų pripažįstama užsienyje įgyta profesinė patirtis ir kad būtų galima dokumentuose užfiksuoti vykdant savanorišką veiklą įgytus įgūdžius ir gebėjimus. Pasas bus grindžiamas šiuo metu naudojamu „Europass“ (europiniu internetiniu gyvenimo aprašymu), jame įgūdžiai bus fiksuojami skaidriai ir juos bus galima palyginti.

Šiuo metu jau yra ne viena savanoriškai veiklai skirta ES lygmens finansavimo schema, turbūt žinomiausia iš jų – Europos savanorių tarnyba (vykdoma pagal ES programą „Veiklus jaunimas“); šiais metais bus minimos penkioliktosios jos įgyvendinimo metinės. Komisija nori pasinaudoti įgyta teigiama patirtimi, be to, remti savanorius kitose politikos srityse.

Komisija taip pat pabrėžė, kaip konkrečiai valstybės narės gali naudotis savanoriškos veiklos teikiamomis galimybėmis, ir ragina valstybes nares vykdyti nacionalines tarptautinės savanoriškos veiklos skatinimo schemas.

Daugiau informacijos

Oficiali 2011 m., Europos savanoriškos veiklos metų, interneto svetainė

http://europa.eu/volunteering/,

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos ES Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm,

Komisijos pranešimas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą

IP/10/1543

Komisijos pranešimas apie iniciatyvą „Judus jaunimas“, įskaitant Europos įgūdžių pasą

IP/10/1124

„Europass“ skirta interneto svetainė

http://europass.cedefop.europa.eu/

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar