Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio edistää kansainvälistä vapaaehtoistyötä

Bryssel 20. syyskuuta 2011 – Euroopan komissio ilmoitti tänään suunnitelmista edistää vapaaehtoistyötä ja parantaa sen arvostusta EU:ssa. Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi, ja sen yhteydessä annettavassa komission tiedonannossa EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä kuvaillaan erilaisia toimenpiteitä, jotka edistävät vapaaehtoistoimintaa EU:ssa, kuten Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ja eurooppalainen osaamispassi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan komissio on antanut poliittisen asiakirjan, jossa keskitytään pelkästään vapaaehtoistyöhön.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin mukaan EU:ssa on 100 miljoonaa vapaaehtoistyöntekijää, jotka auttavat tekemään Euroopasta ja maailmasta paremman paikan. ”Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 2011 korostaa vapaaehtoistyöntekijöiden saavutuksia, kannustaa muita liittymään mukaan tähän toimintaan ja auttaa vapaaehtoistyöntekijöitä ja vapaaehtoistoimintaa harjoittavia organisaatioita saavuttamaan entistä parempia tuloksia”, totesi Reding.

Tausta

Vapaaehtoistoiminnalla edistetään suoraan keskeisiä tavoitteita sosiaaliseen osallisuuteen, työllisyyteen, koulutukseen, ammattitaidon kehittämiseen ja kansalaisuuteen liittyvillä EU:n politiikanaloilla. Vapaaehtoistoimintaa koskevia selkeitä oikeudellisia puitteita ei kuitenkaan ole, eikä vapaaehtoistyöntekijöiden taitoja aina tunnusteta riittävästi. Komissio on sitoutunut poistamaan nämä vapaaehtoistoiminnan tiellä olevat esteet, varsinkin ne, joiden vaikutus ulottuu valtioiden rajojen yli.

Tänään julkaistussa tiedonannossa komissio esittelee tapoja, joiden avulla EU ja jäsenvaltiot voivat täysimääräisesti hyödyntää vapaaehtoistoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia.

EU:n tason vapaaehtoistoimintaa edistävät toimet

Komissio on ehdottanut Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamista vuoteen 2012 mennessä. Komissio valmistelee jo puitteita, jotta eurooppalaiset vapaaehtoistyöntekijät voivat osallistua Euroopan unionin humanitaarisen avun toimiin.

Lisäksi komissio pyrkii parantamaan vapaaehtoistyössä saatujen taitojen tunnustamista eurooppalaisen osaamispassin avulla. Tämän tarkoituksena on varmistaa ammatillisen pätevyyden tunnustaminen rajojen yli ja antaa vapaaehtoistyöntekijöille mahdollisuus pitää kirjaa vapaaehtoistoiminnan kautta saavutetuista taidoista. Osaamispassi perustuu nykyiseen Europassiin (online-ansioluettelo), joka mahdollistaa taitojen kirjaamisen läpinäkyvällä ja vertailukelpoisella tavalla.

Nykyisin EU:n tasolla on jo monia vapaaehtoistyön rahoitusjärjestelmiä, joista ehkä parhaiten tunnetaan 15 vuotta sitten perustettu Eurooppalainen vapaaehtoistyö (EVS) -toimi, joka on osa EU:n nuorisotoimintaohjelmaa. Komissio haluaa käyttää näitä onnistuneita järjestelmiä pohjana ja ottaa vapaaehtoistyöntekijät paremmin huomioon muilla politiikanaloilla.

Komissio on myös suunnitellut konkreettisia tapoja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat parhaiten käyttää hyväksi vapaaehtoistoiminnan luomia mahdollisuuksia ja kehottaa jäsenvaltioita antamaan muista maista tuleville vapaaehtoisille pääsyn kansallisiin vapaaehtoistoiminnan järjestelmiin.

Lisätietoja:

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 viralliset internetsivut:

http://europa.eu/volunteering/

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komission ilmoitus Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoista:

IP/10/1543

Komission ilmoitus Nuoret liikkeellä -lippulaiva-aloitteesta, mukaan lukien eurooppalainen osaamispassi:

IP/10/1124

Linkki Europassiin:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2 )296 24 06

Mina Andreeva (+32-2 )299 13 82


Side Bar