Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Euroopa Komisjon edendab piiriülest vabatahtlikku tegevust

Brüssel, 20. september 2011. Euroopa Komisjon teatas täna kavast täiustada veelgi ELis vabatahtlikuna töötamise tunnustamist ja propageerimist. Arvestades, et aasta 2011 on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, tuuakse ELi poliitikat ja vabatahtlikku tegevust käsitlevas teatises välja meetmed, mis aitavad edendada vabatahtlikku tegevust ELis. Nende hulka kuuluvad Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse loomine ja nn Euroopa oskuste passi väljatöötamine. Tuleb pidada märkimisväärseks, et tegemist on esimese Euroopa Komisjoni vastuvõetud poliitikadokumendiga, milles käsitletakse üksnes vabatahtlikku tegevust.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi sõnul tegutseb ELis ligikaudu 100 miljonit vabatahtlikku, kes aitavad muuta Euroopat ja kogu maailma elamisväärsemaks. „2011. aasta nimetamine Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks aitab vabatahtlikel ja nende organisatsioonidel veelgi aktiivsemalt tegutseda, tunnustab nende saavutusi ja õhutab ka teisi nendega ühinema,” sõnas Reding.

Taust

Vabatahtlik tegevus aitab otseselt kaasa ELi poliitika peamistele eesmärkidele, nagu sotsiaalne kaasatus, tööhõive, haridus, oskuste arendamine ja kodanikuõiguste edendamine. Vabatahtlikul tegevusel puudub aga selge õiguslik raamistik ja vabatahtlike oskusi ei tunnustata sageli piisavalt. Komisjon kavatseb need takistused vabatahtliku tegevuse teelt kõrvaldada.

Täna avaldatud teatises toob komisjon välja võimalused, kuidas EL ja liikmesriigid saavad vabatahtliku tegevuse suurt potentsiaali paremini ära kasutada.

Meetmed, millega soodustada vabatahtlikku tegevust ELi tasandil

Komisjon on teinud ettepaneku luua aastaks 2012 Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus. Käimas on ettevalmistused, et luua raamistik, mille alusel saavad Euroopa vabatahtlikud Euroopa Liidu humanitaarabioperatsioonides osaleda.

Lisaks tegutseb komisjon selle nimel, et suurendada vabatahtliku tegevuse käigus saadud oskuste tunnustamist. Selleks töötatakse välja Euroopa oskuste pass, mis tagab kutsekvalifikatsiooni tunnustamise teistes riikides ja annab inimestele võimaluse vabatahtliku tegevuse käigus omandatud oskusi ja kogemusi dokumenteerida. Pass põhineb Europassil (Euroopa veebipõhine CV), et võimaldada oskusi läbipaistval ja võrreldaval viisil dokumenteerida.

ELi toetusest rahastatakse juba mitut vabatahtliku tegevuse programmi, millest tuntuim on tõenäoliselt Euroopa vabatahtlik teenistus (ELi programmi „Aktiivsed noored” osa), mis tähistab sel aastal oma viieteistkümnendat sünnipäeva. Komisjon toetub nendele positiivsetele näidetele ja ootab aktiivset vabatahtlikku tegevust ka teistes poliitikavaldkondades.

Samuti on komisjon välja töötanud konkreetsed meetmed, et liikmesriigid saaksid vabatahtliku tegevuse potentsiaali paremini kasutada, ja kutsub liikmesriike üles rakendama riiklikke programme piiriülese vabatahtliku tegevuse edendamiseks.

Lisateave:

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta ametlik veebisait:

http://europa.eu/volunteering/et/home2

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komisjoni avaldus Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse kohta:

IP/10/1543

Komisjoni avaldus juhtalgatuse „Noorte liikuvus” ja Euroopa oskuste passi kohta:

IP/10/1124

Link Europassi veebilehele:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar