Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise podporuje přeshraniční dobrovolnictví

Brusel 20. září 2011 – Evropská komise dnes oznámila své plány s cílem dále zlepšit uznávání a podporu dobrovolnictví v Evropské unii. V souvislosti s Evropským rokem dobrovolnictví 2011 představila ve sdělení o politikách EU a dobrovolnictví přehled opatření, která mají přispět k podpoře dobrovolnických aktivit v Unii. Mezi tato opatření patří zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci a vytvoření „evropského pasu dovedností“. Významná je skutečnost, že se jedná o první politický dokument, který Komise věnovala výhradně dobrovolnictví.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství, uvedla: „V EU je v dnešní době 100 milionů dobrovolníků, kteří svou prací napomáhají ke zlepšení života v Evropě a na celém světě. Evropský rok dobrovolnictví 2011 je upozorněním na jejich úspěchy, výzvou pro ostatní, aby se také zapojili, a způsobem, jak pomoci dobrovolníkům a dobrovolnickým organizacím k ještě lepším výsledkům.“

Souvislosti

Dobrovolnické aktivity přímo přispívají k dosahování klíčových cílů politik EU, jako je sociální začleňování, zaměstnanost, vzdělávání, rozvoj dovedností a podpora občanství. Pro dobrovolnické aktivity však neexistuje jasný právní rámec a dovednosti, které dobrovolníci získávají v rámci své činnosti, nejsou často dostatečně uznávány. Komise je odhodlána tyto překážky odstranit, zejména pokud jde o dobrovolnictví přeshraniční.

Ve sdělení, které dnes Komise zveřejnila, jsou nastíněny způsoby, jak mohou EU a její členské státy začít plně využívat velkého potenciálu dobrovolnických aktivit.

Opatření na podporu dobrovolnictví na úrovni EU

Podle návrhu Komise by mělo do roku 2012 dojít k vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci. Zahájena byla již příprava rámce pomoci evropských dobrovolníků v operacích humanitární pomoci Evropské unie.

Komise rovněž pracuje na zavedení „evropského pasu dovedností“, díky němuž mají být ve větší míře uznávány dovednosti získané v rámci dobrovolnických aktivit. Cílem tohoto pasu je zajistit uznávání odborných kvalifikací na přeshraniční úrovni a také umožnit, aby měli jednotlivci záznam o dovednostech a způsobilostech, jež získají jako dobrovolníci. Evropský pas dovedností vychází ze stávajícího Europassu (evropský životopis online) a má být díky němu možné zaznamenávat nabyté dovednosti transparentním a srovnatelným způsobem.

V současné době existuje již řada programů financování dobrovolnických aktivit na úrovni EU, z nichž zřejmě nejznámější je Evropská dobrovolná služba (součást programu EU „Mládež v akci“), která letos oslaví své patnácté výročí. Komise chce navázat na tyto úspěšné iniciativy a více se zaměřit na dobrovolníky i v jiných oblastech politik.

Komise rovněž načrtla konkrétní způsoby lepšího využití potenciálu dobrovolnické činnosti členskými státy, které vyzývá k zahájení vnitrostátních programů podpory přeshraničního dobrovolnictví.

Další informace:

Oficiální internetové stránky Evropského roku dobrovolnictví 2011:

http://europa.eu/volunteering/

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Oznámení Komise o Evropském dobrovolnickém sboru humanitární pomoci:

IP/10/1543

Oznámení Komise týkající se iniciativy „Mládež v pohybu“, včetně evropského pasu dovedností:

IP/10/1124

Odkaz na Europass:

http://europass.cedefop.europa.eu/

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar