Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/104

Bruselj, 28. januarja 2011

Komisar Piebalgs si bo na vrhu Afriške unije prizadeval za večjo stabilnost, ki je temelj trajnostnega razvoja

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs se bo udeležil vrha Afriške unije, ki bo 30. in 31. januarja v Adis Abebi. Voditelji držav bodo razpravljali o naslovni temi zasedanja, ki je „večja enotnost in povezovanje prek skupnih vrednot“. Evropska unija deluje v tesnem partnerstvu z Afriško unijo ter podpira dobro upravljanje, pravno državo, človekove pravice, enakost spolov in kulturo. Komisar Piebalgs se bo udeležil tudi srečanja, namenjenega razpravi o položaju Somalije, ki mu bo predsedoval Ban Ki Mun, ter opravil več dvostranskih pogovorov z najvidnejšimi predstavniki afriške celine, s katerimi se bo pogovarjal o političnih temah ter vprašanjih, povezanih s pomočjo.

Pred afriškim vrhom je komisar Piebalgs pojasnil: „Glavna tema vrha Afriške unije bodo večja enotnost in skupne vrednote, kar je glede na nedavno politično dogajanje v Afriki vsekakor zelo aktualna tema. Na vrhu bom ponovno zagotovil polno podporo EU afriški celini pri njenem razvoju na poti do večje povezanosti, demokracije in dobrega upravljanja. To je nujni temelj, ki bo Afriki omogočil dolgoročno rast v korist vseh njenih prebivalcev.“

EU v okviru partnerstva Afrika–EU, vzpostavljenega leta 2007 in revidiranega leta 2010, dejavno sodeluje z Afriško unijo (AU) pri njenih prizadevanjih za vzpostavitev nastajajoče afriške strukture za upravljanje. Ta obsega vrsto normativnih in institucionalnih aktov in organov, kot so Afriška listina o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, Afriško sodišče za človekove pravice in pravice ljudstev, Vseafriški parlament ter Konvencija Afriške unije o preprečevanju korupcije in boju proti njej.

Finančni prispevek EU za podporo prizadevanjem afriških partnerjev za širjenje demokracije in človekovih pravic je v obdobju 2007–2013 znašal več kot dve milijardi evrov. Med ključnimi dosežki partnerstva Afrika–EU velja omeniti naslednje:

Za Sklad za volilno podporo AU je EU namenila milijon evrov pomoči.

Novembra 2010 je v bila Bruslju vzpostavljena „platforma za dialog“ Afrika–EU o upravljanju in človekovih pravicah. To je odprt prostor za ključne zainteresirane strani, institucije, vlade in civilno družbo, ki bo prispeval h krepitvi politik demokratičnega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic na obeh celinah.

Dva primera podpore EU demokratičnemu upravljanju in človekovim pravicam

Tanzanija: po volitvah leta 2007 je Evropska komisija prispevala 1,4 milijona EUR za program, ki je omogočil izboljšanje kakovosti pregleda nacionalnega proračuna v parlamentu in nadzora zakonodajnih predlogov predsednikov parlamentarnih odborov. Okrepil se je tudi dialog med parlamentom in civilno družbo. Z vključitvijo civilne družbe v pregled zakonodajnih predlogov se je povečal njen vpliv na zakonodajo.

Sudan: EU je prispevala 80 000 EUR za projekt, ki je uspešno povečal ozaveščenost med ženskami in prebivalci na podeželju (zlasti med Nubami) v Sudanu pred volitvami leta 2010. Ljudi je obveščal o državljanskih pravicah, popisu prebivalstva in registraciji volivcev. Poleg tega je pomagal tudi voditeljem lokalnih skupnosti, da so bili bolje pripravljeni na sodelovanje v volitvah in njihovo spremljanje.

Program srečanj komisarja Piebalgsa

Ob robu afriškega vrha se bo komisar Piebalgs sestal s predsednikom Komisije AU Jeanom Pingom in komisarjem AU za mir in varnost Ramtanejem Lamamro.

Srečal se bo tudi s predstavniki Kenije, Benina, Zelenortskih otokov, Nigerije, Senegala, Južne Afrike, Ugande in Zambije.

Poleg tega bo vrh priložnost za srečanje z Billom Gatesom, enim od predsednikov sklada „Bill and Melinda Gates Foundation“, in Mojem Ibrahimom, predsednikom sklada „Mo Ibrahim Foundation“.

Ozadje

Leta 2007 so evropski in afriški voditelji držav in vlad oblikovali skupno strateško partnerstvo Afrika-EU, da bi združili prizadevanja za uresničevanje skupnih interesov, ki bi presegala tradicionalno razvojno politiko. Za nadaljnje operativno ukrepanje je bilo vzpostavljenih osem tematskih partnerstev: mir in varnost; demokratično upravljanje in človekove pravice; trgovina, regionalno povezovanje in infrastruktura; razvojni cilji tisočletja; energetika; podnebne spremembe, migracije, mobilnost in zaposlovanje ter znanost, informacijska družba in vesolje.

Na tretjem vrhu Afrika–EU v Libiji novembra 2010 so afriški in evropski voditelji ponovno potrdili svojo zavezanost partnerstvu in sprejeli drugi akcijski načrt, ki zajema vseh osem področij, za obdobje 2011–2013.

Podrobnejše informacije:

IP/10/1605, ki napoveduje tretji vrh Afrika–EU v Libiji

MEMO/10/604 o tretjem vrhu Afrika–EU

Spletna stran GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran partnerstva Afrika-EU:

http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar